Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Bakalářské práce 2014 – Regionální geografie

Termín odevzdání bakalářských prací: 9. 1. 2014 do 14.00 nebo 13. 5. 2014 do 14.00.
Obhajoby bakalářských prací: 3. 2. 2014 nebo 9.–11. 6. 2014.

Bakalářské práce obhajované 3. února 2014

Podhorná Tereza

Zemědělská politika (vývoj a nové výzvy)
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 13. 1. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 3. 2. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby:E

Sýkora Jan

Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Pardubickém kraji
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 9. 1. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 3. 2. 2014 Posudek oponenta BP (mgr. Hercik)
Výsledek obhajoby: C

Bakalářské práce obhajované 9.–11. června 2014

Bajtek Petr

Emise Třineckých železáren a jejich vliv na kvalitu ovzduší
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 13. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: B

Balatková Dominika

Vybrané tvary reliéfu Sovineckého krasu
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 15. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: B

Bardoňová Pavlína

Kvalita ovzduší v česko-polském pohraničí Slezska
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 13. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: C

Bártová Klára

Ekofarmy na Svitavsku
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 13. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: zatím neproběhla Posudek oponenta BP (dr. Kladivo)
Výsledek obhajoby: 

Borovička Jakub

Sídelně-geografická studie města Králíky
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 15. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: D

Bukáček Tomáš

Rozvoj turistiky v CHKO Žďárské vrchy
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 13. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: C

Cigošová Alena

Antropogenní ovlivnění reliéfu v povodí Březnice
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 12. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Mackovčin)
Výsledek obhajoby: B

Čačková Tereza

Migrace obyvatel města Karviná jako důsledek hornické činnosti
Text práce (PDF 3 MB), příloha (JPEG 2 MB)
Předloženo: 12. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (mgr. Macháček)
Obhajoba: zatím neproběhla Posudek oponenta BP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: 

Čiháková Lenka

Geografická analýza maloobchodní sítě města Žďár nad Sázavou
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 13. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (mgr. Fiedor)
Výsledek obhajoby: B

Dolanský Jakub

Fyzickogeografická charakteristika geomorfologického celku Kralický Sněžník
Text práce (PDF 5 MB), příloha 1 (PDF 9 MB), příloha 2 (PDF 1 MB)
Předloženo: xx. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (doc. Smolová)
Výsledek obhajoby: D

Haničinec Jan

Cyklistická doprava v souměstí Uherské Hradiště, Kunovice, Staré Město
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 12. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (mgr. Hercik)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: A

Heczko Michal

Relevantní aspekty socioekonomického vývoje souměstí Český Těšín - Cieszyn po roce 1989
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 12. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (mgr. Hercik)
Výsledek obhajoby: C

Hudeček Jakub

Příspěvek ke studiu teplotních inverzí ve Zlíně
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 12. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: A

Chrástecká Lenka

Vybrané aspekty kvality života ve městě Nový Jičín
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 13. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Kladivo)
Výsledek obhajoby: E

Jakubová Andrea

Vybrané aspekty antropogenního ovlivnění nivy řeky Dřevnice
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 12. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Mackovčin)
Výsledek obhajoby: B

Jurečka David

Sport ve městě Prostějov: příspěvek ke geografii sportu
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 13. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (mgr. Šimáček)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: B

Kachník Pavel

Analýza výsledků prezidentských voleb ve Zlínském kraji s důrazem na prostorovou strukturu voličské základny SPOZ
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 13. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (mgr. Šerý)
Výsledek obhajoby: C

Kašparec Radoslav

Developerské projekty v Olomouci
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 12. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: D

Koutná Barbora

Fyzickogeografické zajímavosti CHKO Litovelského Pomoraví
Text práce (PDF 7 MB)
Předloženo: 7. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Pavelková)
Výsledek obhajoby: E

Kyral Jiří

Cykloturistika a cyklistické trasy na Orlickoústecku
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 7. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (mgr. Šimáček)
Výsledek obhajoby: B

Majerová Michaela

Historie a vývoj hornictví na území Jestřebích hor
Text práce (PDF 8 MB)
Předloženo: 7. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Mackovčin)
Výsledek obhajoby: A

Mašková Karolina

Vybrané tvary reliéfu v povodí Tepličky
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 13. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (mgr. Dušková)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Pavelková)
Výsledek obhajoby: A

Motúz Ladislav

Analýza demografického vývoje vybrané části území euroregionu Praděd
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 16. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (mgr. Roubínek)
Výsledek obhajoby: B

Možišová Radka

Povodně a protipovodňová opatření v mikroregionu Moštěnka
Text práce (PDF 2 MB), příloha (PDF 5 MB)
Předloženo: 12. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (mgr. Halásová)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (doc. Smolová)
Výsledek obhajoby: B

Navrátilová Alice

Regionální disparity v území Španělského království
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: zatím neproběhla Posudek oponenta BP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: 

Nedbálková Šárka

Militární uzemí a objekty v krajině
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 13. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Mackovčin)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: B

Nezval Vojtěch

Analýza docházkové dostupnosti vybraných stanic linky C pražského metra
Text práce (PDF 38 MB)
Předloženo: 12. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (mgr. Hercik)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: A

Novotná Jitka

Sociálně-geografická charakteristika správního obvodu obce s rozšířenou působností Jaroměř
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 13. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: C

Oliva Václav

Těžba nerostných surovin a její dopady na hospodaření obcí v oblasti Středomoravských Karpat
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 13. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (mgr. Opravil)
Výsledek obhajoby: B

Otrusina Bronislav

Percepce kvality ovzduší v Uherském Hradišti
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: B

Polách Jan

Liniová zeleň v oblasti Jevíčka
Text práce (PDF 4 MB), příloha 1 (PDF 0,3 MB), příloha 2 (PDF 0,3 MB), příloha 3 (PDF 0,3 MB), příloha 4 (PDF 11 MB)
Předloženo: 13. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Mackovčin)
Výsledek obhajoby: C

Rotterová Lenka

Typy suburbií v zázemí města Olomouce
Text práce (PDF 7 MB)
Předloženo: 13. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Kladivo)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: C

Rychtáriková Adela

Komparace městského a venkovského prostoru / obyvatelstva
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 13. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (mgr. Odehnal)
Výsledek obhajoby: A

Řezáčová Klára

Znečištění ovzduší na území České republiky respirabilní frakcí prašného aerosolu
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 12. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: B

Řezníček Radek

Regionálně geografická analýza vývoje obyvatelstva a změn jeho struktury v Olomouckém kraji v období let 1991–2011
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 14. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: D

Říkovský Vít

Aktéři lokálního a mikroregionálního rozvoje - případová studie Kyselovice
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 13. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Kladivo)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (mgr. Roubínek)
Výsledek obhajoby: C

Šafář Roman

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v ČR – časoprostorová analýza
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 19. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 10. 6. 2015 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: 

Šlechtová Aneta

Geografická analýza cestovního ruchu v Novém Městě na Moravě
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 12. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (mgr. Šimáček)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: B

Trojanová Lucie

Multifunkční zemědělství – akceptace výstavby projektů bioplynových stanic na příkladu Olomouce a jeho zázemí
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 12. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Martinát)
Výsledek obhajoby: A

Vaculík Filip

Využití biomasy k energetickým účelům ve Zlínském kraji
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 12. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Pavelková)
Výsledek obhajoby: E

Venosová Kamila

Časoprostorová analýza produkce a vývozu ovoce a zeleniny v Andalusii
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 16. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: C

Vláčilová Zuzana

Vybrané aspekty demografického vývoje Bulharska
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 13. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: A

Vlasák Tomáš

Regionální disparity v území států bývalé Jugoslávie
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 14. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: D

Vodová Pavla

Historická toponymie rybníků ve vybraném území
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 13. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Frajer)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Pavelková)
Výsledek obhajoby: B

Bakalářské práce nepřihlášené na termín obhajoby

Halíčková Martina

Kvalita ovzduší v aglomeraci Zlína a Otrokovic
Text práce – neobhájené práce nezveřejňujeme
Předloženo: 13. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: neproběhla Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: neproběhla