Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Bakalářské práce 2015

Termín odevzdání bakalářských prací: 7. 1. 2015 do 14.00 nebo 12. 5. 2015 do 14.00.
Obhajoby diplomových prací: 29. 1. 2015 nebo 9.–10. 6. 2015.

Níže je zveřejněn seznam obhájených prací s odkazem na údaje a soubory (včetně textu a posudků práce) v Portálu UP.

Regionální geografie

Obhajoby 29. ledna 2015

HORÁKOVÁ Kateřina Geomorfologické poměry Tršicka
VE: doc. Smolová OP: mgr. Dušková Známka: A

Obhajoby 9.–10. června 2015

BARTOŇ Jan Údržba veřejné zeleně ve městě Šumperku
VE: dr. Létal OP: dr. Mackovčin Známka: A
BARTOŠ Martin Nejznámější hurikány 21. století
VE: doc. Vysoudil OP: dr. Jurek Známka: E
BÁRTOVÁ Klára Ekofarmy na Svitavsku
VE: dr. Mintálová OP: dr. Kladivo Známka: E
BOHÁČ Filip Dlouhodobé změny volebních preferencí obyvatel okresu Bruntál
VE: dr. Fňukal OP: dr. Šerý Známka: D
CAHA Lukáš Analýza dopravní obslužnosti obcí SO ORP Jihlava
VE: mgr. Hercik OP: doc. Halás Známka: A
ČAČKOVÁ Tereza Socioekonomický vývoj okresu Karviná po roce 1989
VE: mgr. Macháček OP: doc. Szczyrba Známka: E
ČECHOVÁ Pavla Prostorová distribuce kulturně-historických předpokladů cestovního ruchu v Olomouckém kraji
VE: dr. Klapka OP: doc. Szczyrba Známka: B
DANĚK Tomáš Meteorologické extrémy na letišti v Mošnově
VE: doc. Vysoudil OP: dr. Jurek Známka: C
DROZD Martin Typologie aktivních separatistických hnutí v Evropě
VE: dr. Fňukal OP: mgr. Odehnal Známka: A
DUBSKÝ Lukáš Příspěvek ke studiu městského a příměstského klimatu Olomouce (výskyt charakteristických dní vázaných na denní extrémní teploty)
VE: doc. Vysoudil OP: mgr. Lehnert Známka: A
DVORSKÝ Tomáš Místní klima mikroregionu Horňácko
VE: doc. Vysoudil OP: mgr. Lehnert Známka: D
FABIÁN Jakub Sociogeografická analýza regionu Orlicko se zaměřením na cestovní ruch
VE: doc. Toušek OP: doc. Szczyrba Známka: B
FALOUT Radim Analýza stavu vodních ploch v SO ORP Mohelnice, Zábřeh a Šumperk
VE: dr. Pavelková OP: dr. Létal Známka: C
FALTUSOVÁ Adéla Přeshraniční spolupráce v plánovacích dokumentech a projektech
VE: doc. Halás OP: dr. Kladivo Známka: B
FIBICH Jakub Geografická charakteristika mikroregionu Rozvodí jako podklad pro novou rozvojovou strategii
VE: doc. Toušek OP: mgr. Roubínek Známka: C 
FREHAR Jaroslav Vývoj a perspektivy druhého bydlení na Prostějovsku
VE: dr. Ptáček OP: mgr. Šimáček Známka: B
FRUMAR Martin Analýza dopravní obslužnosti zázemí Mladé Boleslavi
VE: mgr. Hercik OP: dr. Ptáček Známka: A
HAASOVÁ Aneta Změny lidského kapitálu v okrese Šumperk na základě sčítání 1991–2011
VE: dr. Fňukal OP: dr, Mintálová Známka: D
HAMERSKÝ Tomáš Vývoj a současný stav zemědělství v SO ORP Bystřice nad Pernštejnem
VE: dr. Mintálová OP: mgr. Roubínek Známka: E
HIKEL Simon Frýdlant nad Ostravicí: Sídelně geografická studie
VE: doc. Toušek OP: dr. Mintálová Známka: D
HORYNA Lukáš Těžba štěrkopísků na Pardubicku – vybrané historické aspekty, současnost a střety zájmů
VE: doc. Smolová OP: dr. Mackovčin Známka: A
CHLADIL Daniel Fyzickogeografické zajímavosti Šumperska
VE: dr. Létal OP: doc. Vysoudil Známka: E
JANÁKOVÁ Michaela Historickogeografická analýza proměn krajiny města Krnov od 2. poloviny 20. století do současnosti
VE: dr. Šerý OP: dr. Klapka Známka: B
JANKŮ Zdeněk Příspěvek ke studiu městského a příměstského klimatu Olomouce: Vliv povětrnostních situací na denní chod teploty vzduchu
VE: doc. Vysoudil OP: dr. Jurek Známka: A
KAČÍREK Matěj Město Holice: Geografická studie
VE: doc. Toušek OP: mgr. Erlebach Známka: B
KOČÍŘOVÁ Jaroslava Urbanistický vývoj města Vrbna pod Pradědem v historické perspektivě
VE: dr. Ptáček OP: mgr. Král Známka: B
KOLAŘÍK Petr Systémy veřejné hromadné dopravy v SO ORP Veselí nad Moravou a Uherský Brod (srovnávací analýza)
VE: mgr. Hercik OP: doc. Halás Známka: D
KRUŠINSKÝ Jan Sport ve městě Šumperk: příspěvek ke geografii sportu
VE: doc. Toušek OP: mgr. Šimáček Známka: A
LUKÁŠ Jan Analýza socioekonomického vývoje vybrané části území Euroregionu Praděd
VE: dr. Ptáček OP: mgr. Opravil Známka: C
ĽUPTÁK Adam Zbierka úloh pre ArcGIS Urban Network Analysis toolbox
VE: mgr. Šimáček OP: dr. Létal Známka: A
MALČÁNEK Jan Projekt tematického atlasu MAS Rožnovsko
VE: mgr. Šimáček OP: dr. Jurek Známka: A
MELICHER Richard Priestorová distribúcia kultúrnohistorických predpokladov cestovného ruchu na Považí
VE: dr. Klapka OP: dr, Mintálová Známka: B
MOŘICKÝ Jakub Rybářství a rybářské organizace v okrese Uherské Hradiště
VE: dr. Pavelková OP: doc. Smolová Známka: A
NOSKOVÁ Dagmar Sdružení Podzvičinsko – vývoj cestovního ruchu v oblasti a potenciál dalšího vývoje
VE: dr. Kladivo OP: dr. Klapka Známka: C
NOVOTNÝ Martin Analýza výsledků voleb do Poslanecké sněmovny v Kraji Vysočina
VE: dr. Fňukal OP: dr. Šerý Známka: B
ORSÁGOVÁ Veronika Vývoj alejí v krajině na příkladu Olomouckého kraje
VE: dr. Létal OP: dr. Pavelková Známka: D
PETRÁŠ Jakub Rozvoj cykloturistiky a výstavba cyklistické infrastruktury v obci Bystřice pod Lopeníkem
VE: doc. Toušek OP: dr. Ptáček Známka: A
POLÁŠEK Rudolf Pasport nových výsadeb dřevin v lokalitě Nové Sady
VE: dr. Létal OP: dr. Mackovčin Známka: A
PRZECZEK Miroslav Jména železničních spojů z pohledu geografie
VE: dr. Klapka OP: mgr. Hercik Známka: C
PULKRÁBKOVÁ Veronika Vývoj krajinářských úprav Lednicko-valtického areálu
VE: dr. Létal OP: dr. Mackovčin Známka: C
RAMBOUSKOVÁ Kristýna Změny lidského kapitálu v Pardubickém kraji na základě sčítání 1991–2011
VE: dr. Fňukal OP: dr, Mintálová Známka: B
SNÁŠELOVÁ Zuzana Vývoj alejí v krajině na příkladu Zlínského kraje
VE: dr. Létal OP: dr. Pavelková Známka: B
STRATIL Michal Dopad transformace zemědělství na krajinu Lošticka
VE: dr. Mackovčin OP: dr. Létal Známka: A
ŠKRABALOVÁ Olga Trh práce v okresech Uherské Hradiště a Hodonín: regionálně geografická analýza
VE: doc. Toušek OP: dr. Šerý Známka: C
ŠKÝVAROVÁ Martina Sociálně geografická studie města Kopřivnice
VE: doc. Toušek OP: mgr. Opravil Známka: A
ŠMAHEL Filip Prostorová distribuce kulturně-historických předpokladů cestovního ruchu ve středních Čechách
VE: dr. Klapka OP: mgr. Erlebach Známka: B
ŠTĚRBA Robin Rozvoj cestovního ruchu v Jeseníkách
VE: dr. Ptáček OP: dr. Klapka Známka: E
ŠURÁŇ Zdeněk Hazard v Olomouci – geografické hodnocení rozložení sítě heren, kasin a sázkových kanceláří na území města
VE: doc. Szczyrba OP: doc. Toušek Známka: C
VINKLEROVÁ Jitka Sociálně patologické jevy na území Zlínského kraje
VE: dr. Ptáček OP: mgr. Fiedor Známka: C
VLČKOVÁ Aneta Dlouhodobé změny volebních preferencí obyvatel Královéhradeckého kraje
VE: dr. Fňukal OP: dr. Šerý Známka: B
VOJTĚCHOVÁ Lucie Prostorová distribuce kulturně-historických předpokladů cestovního ruchu ve východních Čechách
VE: dr. Klapka OP: mgr. Erlebach Známka: B
ZAPLETAL Matyáš Dopravně-geografická analýza plánovaného úseku silnice I/44 Mohelnice–Kouty nad Desnou
VE: mgr. Hercik OP: dr. Ptáček Známka: A
ZELENÁ Petra Návrh socio-demografického atlasu Místní akční skupiny Šternbersko
VE: dr. Kladivo OP: doc. Szczyrba Známka: A
ZEMÁNKOVÁ Lenka Vývoj a současný stav farmářských trhů na příkladu Olomouckého kraje
VE: dr. Mintálová OP: doc. Szczyrba Známka: B
ZLÁMAL Ondřej Zavodňovací systém pevnosti Olomouc
VE: dr. Létal OP: dr. Pavelková Známka: A

Učitelství geografie

Obhajoby 9.–10. června 2015

BACHANOVÁ Šárka Změny územní diferenciace náboženského vyznání obyvatelstva okresu Uherské Hradiště
VE: dr. Fňukal OP: dr, Mintálová Známka: A
CÁBOVÁ Veronika Antropogenní ovlivnění reliéfu okolí vodní nádrže Pastviny
VE: doc. Smolová OP: dr. Pavelková Známka: B
ČEJKOVÁ Petra Krajina Lošticka, soubor výukových materiálů pro základní školy
VE: dr. Létal OP: doc. Smolová Známka: E
FURMANOVÁ Šárka Identifikace obyvatel se svým územím: příklad přechodné oblasti kulturně-historického regionu
VE: dr. Šerý OP: dr. Fňukal Známka: A
GRONYCH Radek Dokumentace a hodnocení slunečních hodin v okresech Prostějov a Přerov
VE: dr. Jurek OP: mgr. Šimáček Známka: C
HAMALOVÁ Jana Antropogenní tvary krasového krajinného typu
VE: dr. Mackovčin OP: doc. Smolová Známka: B
HONKA Daniel Vybrané tvary reliéfu na středním toku Metuje
VE: doc. Smolová OP: dr. Pavelková Známka: B
KARÁSKOVÁ Ivana Geomorfologické poměry Holešovské plošiny
VE: doc. Smolová OP: mgr. Lehnert Známka: A
KLUDKOVÁ Miriam Pachové znečištění ovzduší emisemi v Ostravě-Mariánských Horách
VE: dr. Jurek OP: doc. Vysoudil Známka: C
KUBEČEK Josef Časoprostorová variabilita teploty vzduchu mezi lužním lesem a otevřenou krajinou na příkladu okolí Horky nad Moravou
VE: mgr. Lehnert OP: doc. Vysoudil Známka: B
KVAPILOVÁ Eliška Minerální prameny a lázeňská místa na Olomoucku
VE: doc. Smolová OP: dr. Pavelková Známka: B
SEDLÁŘOVÁ Veronika Vývoj a perspektivy cestovního ruchu ve SO ORP Uherské Hradiště
VE: dr. Ptáček OP: dr. Klapka Známka: B
VRTÍLEK Luděk Sledování početnosti populace koniklece velkokvětého na lokalitě Volkrámské podsedky.
VE: dr. Mackovčin OP: mgr. Lehnert Známka: A
ZINDULKOVÁ Iveta Terénní výuka v Pardubickém kraji
VE: dr. Fňukal OP: mgr. Hercik Známka: A