Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Bakalářské práce 2015 – Regionální geografie

Termín odevzdání bakalářských prací: 7. 1. 2015 do 14.00 nebo 12. 5. 2015 do 14.00.
Obhajoby bakalářských prací: 29. 1. 2015 nebo 9.–11. 6. 2015.

Bakalářské práce odevzdané k obhajobě 29. ledna 2015

Horáková Kateřina

Geomorfologické poměry Tršicka
Text práce (PDF 2 MB), příloha (PDF 14 MB)
Předloženo: 13. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: zatím neproběhla Posudek oponenta BP (mgr. Dušková)
Výsledek obhajoby: