Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Bakalářské práce 2015 – Učitelství geografie

Termín odevzdání bakalářských prací: 7. 1. 2015 do 14.00 nebo 12. 5. 2015 do 14.00.
Obhajoby bakalářských prací: 29. 1. 2015 nebo 9.–11. 6. 2015.

Bakalářské práce odevzdané k obhajobě 9.–11. června 2015

Student

Téma
Text práce (PDF x MB)
Předloženo: x Posudek vedoucího BP (dr. )
Obhajoba: zatím neproběhla Posudek oponenta BP (dr. )
Výsledek obhajoby: ...