Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Dny geografie 2016 v Olomouci

Dny geografie

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP se spolu s Katedrou rozvojových studií a Katedrou geoinformatiky v roce 2016 zapojují do Dnů geografie těmito akcemi:

10. listopadu 2016

1. olomoucký mapathon Missing Maps

Missing Maps

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016  od 18.00 se koná první olomoucký mapathon s cílem vyplnit bílé místo na mapě pro potřeby Lékařů bez hranic (pozvánka). Akce se koná v předvečer konference Mapování, GIS, Rozvoj vol. 4.

11. listopadu 2016

Konference Mapování, GIS, Rozvoj vol. 4

V pátek 11. listopadu 2016 od 9.30 se koná čtvrtý ročník konference Mapování, GIS, Rozvoj v Laudonově sále Pevnosti poznání Olomouc.

14. až 27. listopadu 2016

Soutěž o nejlepší poster

Vytvořte samostatně nebo v týmu poster na téma Geografie mě baví! Autorsky i obsahově jej můžete pojmout zcela volně, třeba o zážitcích ze studia geografie u nás, jako cestovatelský plakát, nebo ještě úplně jinak...

Vytvořené postery ve formátu A2–A0 zašlete elektronicky v PDF do 27. listopadu 2016 na adresu martin.jurek@upol.cz (v případě velkého objemu dat jako odkaz ke stažení přes Úschovnu.cz nebo soubor přineste osobně na flash disku).

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 28. listopadu 2016, a nejpovedenější postery budou prezentovány ve vytištěné podobě nejlepší poster bude oceněn odměnou 1 000 Kč.

15. listopadu 2016

Absolventská přednáška: Obchod se smrtí

Obchod se smrtí

V úterý 15. listopadu od 15.00 Vás zveme na přednášku našeho absolventa Petra Holečka na téma Obchod se smrtí: Dodávání zbraní do problematických zemí světa, která proběhne na učebně LP 1033 (pozvánka).

15. listopadu 2016

Cestovatelský úterek: Na kole za polární kruh

Na kole za polární kruh

V úterý 15. listopadu od 18.30 Vás zveme na cestovatelskou přednášku na téma Na kole za polární kruh, přednáší Jiří Zámečník na učebně LP 2005 (pozvánka). Jedná se o přednášku v rámci série pravidelných úterních setkání během semestru a zájemci o tyto akce z řad široké veřejnosti jsou zvání i na další přednášky v cyklu, i mimo Dny geografie. Pozvánky na tyto další akce najdete vždy v aktualitách webu katedry geografie a jako události facebookové stránky Cestovatelské úterky.

16. listopadu 2016

Blok expertů ESUR: Ochrana mořských želv v Indonésii

Mořské želvy

Ve středu 16. listopadu od 15.00 Vás zveme na přednášku na téma Ochrana mořských želv v Indonésii, přednáší Hana Svobodová na učebně LP 5007 (pozvánka).

22. listopadu 2016

Cestovatelský úterek: Bělorusko

Bělorusko

V úterý 22. listopadu od 18.30 Vás zveme na cestovatelskou přednášku na téma Bělorusko, přednáší Miloš Fňukal na učebně LP 2005 (pozvánka). Jedná se o přednášku v rámci série pravidelných úterních setkání během semestru a zájemci o tyto akce z řad široké veřejnosti jsou zvání i na další přednášky v cyklu, i mimo Dny geografie. Pozvánky na tyto další akce najdete vždy v aktualitách webu katedry geografie a jako události facebookové stránky Cestovatelské úterky.

23. listopadu 2016

Blok expertů MRS: Transformační spolupráce v postkonfliktních oblastech

Moldavsko

Ve středu 23. listopadu od 15.00 Vás zveme na přednášku na téma Transformační spolupráce v postkonfliktních oblastech, přednáší Milan Štefanec na učebně LP 5007 (pozvánka).

24. listopadu 2016

Absolventská přednáška: Metodické vedení obcí v oblasti strategického plánování

Obchod se smrtí

Ve čtvrtek 24. listopadu od 15.30 Vás zveme na přednášku našeho absolventa Stanislava Jaši na téma Metodické vedení obcí v oblasti strategického plánování, která proběhne na učebně LP 2006 (pozvánka).

25. listopadu 2016

Den otevřených dveří Katedry geografie

Den otevřených dveří

V pátek 25. listopadu 2016 proběhne Den otevřených dveří Katedry geografie v návaznosti na celouniverzitní Den otevřených dveří UP. Náš informační stánek najdete v prostorách před katedrou geografie, kde Vám rádi představíme naše pracoviště a vynasnažíme se zodpovědět na otázky ke studiu na katedře geografie.