Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Dny geografie 2017

Dny geografie

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP se spolu s Katedrou rozvojových studií a Katedrou geoinformatiky v roce 2017 zapojují do Dnů geografie těmito akcemi:

7. listopadu 2017

Cestovatelský úterek: Na kole na Damávand

Na kole na Damávand

V úterý 7. listopadu od 18.30 Vás zveme na cestovatelskou přednášku na téma Na kole na Damávand, přednáší Marek Sova na učebně LP 2001 (pozvánka). Jedná se o přednášku v rámci série pravidelných úterních setkání během semestru a zájemci o tyto akce z řad široké veřejnosti jsou zvání i na další přednášky v cyklu, i mimo Dny geografie. Pozvánky na tyto další akce najdete vždy v aktualitách webu katedry geografie a jako události facebookové stránky Cestovatelské úterky.

 

13. listopadu 2017

Fórum expertů z praxe: Současné výzvy hydrologie

Současné výzvy a problémy hydrologie

V pondělí 13. listopadu od 13.15 Vás zveme na přednášku na téma Současné výzvy hydrologie aneb co hydrolog dělá, když zrovna není povodeň, přednáší doc. Jan Unucka z ČHMÚ Ostrava na učebně LP 2006. Zájem o hydrologii a dynamiku vody v krajině vzrůstá v obdobích povodní a sucha, což je i logické. Hydrologie však musí zkoumat a zejména být schopna predikovat tuto dynamiku nejen během extrémních odtokových situací, ale prakticky neustále v rámci zajištění chodu operativní Hlásné a předpovědní povodňové služby ČR. Jaké přístroje a technologie toto pomáhají naplnit, a potažmo jak úspěšně, přiblíží tato přednáška (pozvánka).

22. listopadu 2017

Týmová šifrovací hra GET [OL]

Get_[OL]

Ve středu 22. listopadu od 16.30 startuje na učebně LP 2001 tradiční týmová šifrovací hra GET [OL] (pozvánka). Soutěžní týmy se budou pohybovat Olomoucí na základě informací z šifer, které budou luštit na příslušných zastávkách. Soutěžit mohou tří- až čtyřčlenné týmy, nadpoloviční většinu každého týmu musí tvořit studenti geografie. První tři týmy mají odměnu jistou! Přihlášky posílejte na email david.fiedor@upol.cz do 15. listopadu 2017. Startovné za tým ve výši 100 Kč je nutno uhradit také do 15. listopadu 2017 v místnosti LP 2017. S přihlášením neváhejte, počet týmů je omezen!