Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Dny geografie 2018

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP se spolu s Katedrou rozvojových a environmentálních studií zapojují do Dnů geografie těmito akcemi:

13. listopadu 2018

Cestovatelský úterek: Izrael obdivovaný a zatracovaný

Cestovatelský úterek: Izrael

V úterý 13. listopadu od 18.30 Vás zveme na cestovatelskou přednášku na téma Izrael obdivovaný a zatracovaný, přednáší Petr Šimáček a David Fiedor na učebně LP 2001 (pozvánka). Jedná se o přednášku v rámci série pravidelných úterních setkání během semestru a zájemci o tyto akce z řad široké veřejnosti jsou zváni i na další přednášky v cyklu, i mimo Dny geografie. Pozvánky na tyto další akce najdete vždy v aktualitách webu katedry geografie a jako události facebookové stránky Cestovatelské úterky.

Projekce filmu Nedotčený ráj: Rusko

"Nedotčený

V úterý 13. listopadu od 20.00 Vás zveme do učebny LP 2001 na projekci nového dokumentárního filmu Nedotčený ráj: Rusko – délka 52 minut, režie Andrew Zikking, National Geographic 2018 (pozvánka). Projekce v rámci ozvěn festivalu Nový ruský film navazuje na Cestovatelský úterek o Izraeli. 

14. listopadu 2018

Blok expertů MRS: Development Challenges – The Anthropology of Development

The Anthropology of Development

Ve středu 14. listopadu od 15.00 Vás zveme na přednášku na téma Development Challenges: The Anthropology of Development, přednáší dr. Tarminder Kaur z University of the Free State, South Africa na učebně LP 2006 (pozvánka). Přednáška proběhne v angličtině a bude přenášena do Itálie na univerzitu v Pavii.

19. listopadu 2018

Fórum expertů z praxe: Řízení města – úkol pro geografa

Fórum expertů z praxe

V pondělí 19. listopadu od 15.45 Vás zveme do učebny LP 2006 na přednášku na téma Řízení města – úkol pro geografa, přednáší Mgr. David Šimek, starosta města Svitavy. Řízení města je komplexní úkol, který zahrnuje jak územní či strategické plánování, tak i každodenní služby pro občany města. Takové řízení vyžaduje interdisciplinární přístup, kde se dobře uplatňuje také geografie. Na příkladu města Svitavy bude představena pestrá škála činnosti, které byly v městě realizovány v uplynulých letech. Představí je starosta Svitav, geograf tělem i duší (pozvánka).

20. listopadu 2018

Cestovatelský úterek: Brazílie – dva měsíce v tropech

Cestoivatelský úterek: Brazílie

V úterý 20. listopadu od 18.30 Vás zveme na cestovatelskou přednášku na téma Brazílie – dva měsíce v tropech, přednáší Gabriela Pravcová a Ivana Mančíková na učebně LP 2001 (pozvánka). Jedná se o přednášku v rámci série pravidelných úterních setkání během semestru a zájemci o tyto akce z řad široké veřejnosti jsou zváni i na další přednášky v cyklu, i mimo Dny geografie. Pozvánky na tyto další akce najdete vždy v aktualitách webu katedry geografie a jako události facebookové stránky Cestovatelské úterky.

21. listopadu 2018

Setkání učitelů zeměpisu se studenty učitelství

Setkání učitelů zeměpisu se studenty učitelství

Ve středu 21. listopadu od 18.15 Vás zveme do učebny LP 5007 na besedu nad tématy ze současné školní praxe (pozvánka). Půjde o setkání s mladými učiteli zeměpisu, kteří se s Vámi rádi podělí o své zkušenosti a zážitky z hledání prvního pedagogického pracovního místa či prvních dnů a měsíců ve škole. Dozvíte se, s čím se museli potýkat, co se jim povedlo či na co je třeba si dávat pozor nebo jak pojímají výuku zeměpisu tak, aby byla smysluplná a děti bavila.

Týmová šifrovací hra GET [OL]

Get_[OL]

Ve středu 21. listopadu od 15.45 startuje na učebně LP 2001 tradiční týmová šifrovací hra GET [OL] (pozvánka). Soutěžní týmy se budou pohybovat Olomoucí na základě informací z šifer, které budou luštit na příslušných zastávkách. Soutěžit mohou tří- až čtyřčlenné týmy, nadpoloviční většinu každého týmu musí tvořit studenti geografie. První tři týmy mají odměnu jistou! Přihlášky posílejte na email david.fiedor@upol.cz do 16. listopadu 2018. Startovné za tým ve výši 100 Kč je nutno uhradit také do 16. listopadu 2018 v místnosti LP 2017. S přihlášením neváhejte, počet týmů je omezen!