Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. David FIEDOR, Ph.D. – publikace

Časopisy v databázích Web of Science

Fiedor, D., Šerý, M., Frajer, J., Szczyrba, Z. (2019): Attitudes of Mayors Towards Gambling: Evidence from the Czech Republic. Lex localis - Journal of Local Self-Government 17, 1, 1-21. DOI: https://doi.org/10.4335/17.1.1-21(2019). [link]

Frajer, J., Fiedor, D. (2018): Discovering extinct water bodies in the landscape of Central Europe using toponymic GIS. Moravian Geographical Reports 26(2), 121-134. DOI: 10.2478/mgr-2018-0010. [link]

Kita, P., Szczyrba, Z., Fiedor, D., Létal, A. (2018): Recognition of business risks when purchasing goods on the Internet using GIS: experience from Slovakia. Electronic Commerce Research 18, 3, 647–663. DOI: 10.1007/s10660-017-9276-5. [link]

Fiedor, D., Szczyrba, Z., Šerý, M., Smolová, I., Toušek, V. (2017): The spatial distribution of gambling and its economic benefits to municipalities in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports 25, 2, 104–117. DOI 10.1515/mgr-2017-0010. [link]

Szczyrba, Z., Mravčík, V., Fiedor, D., Černý, J. Smolová, I. (2015): Gambling in the Czech Republic. Addiction 110, 7, 1076–1081. DOI: 10.1111/add.12884. [link]

Kapitoly v monografiích

Szczyrba, Z., Turčínek, M., Fiedor, D., Dřímal, P. (2017): Nákupní centra v Olomouci a jejich vliv na dospívající: pokračování v diskusi nad tématem „mall junkies“. In Križan, F., Bilková, K., Barlík, P. (eds.): Maloobchod a špecifiká časovo-priestorového správania spotrebiteľov. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 99-127. ISBN 978-80-223-4434-0.

Sborníky

Dušková, M., Smolová, I., Szczyrba, Z., Fiedor, D. (2016): Prohlubující se internacionalizace v těžebním průmyslu ČR: regionální analýza na příkladu vybraných surovin [The deepening internationalization in the mining industry of the Czech Republic: regional analysis on the example of selected raw materials]. In Klímová, V., Žítek, V. eds.: XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 255–263. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-32. [link]

Szczyrba, Z., Fiedor, D. (2014): Vývoj velkoplošného maloobchodu Olomouce a výzkum nákupního chování [Development of large-scale retail in Olomouc and shopping behaviour research]. In Klímová, V., Žítek, V. eds.: XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 740–748. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-96. [link]