Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Diplomové práce 2007 – Učitelství zeměpisu pro SŠ

Práce obhajované 29. srpna 2007 (náhradní termín)

Dosedělová Radka

Geomorfologické poměry Hřebečovského hřbetu
Elektronická podoba práce (PDF 25,2 MB), příloha 1 (PDF 10,5 MB), příloha 2 (PDF 11,7 MB), příloha 3, příloha 4 (ZIP 39 MB)
Předloženo k obhajobě: 16. 7. 2007
Datum obhajoby: 29. 8. 2007
Posudek vedoucího DP (dr. Smolová)
Posudek oponenta DP (dr. Kirchner)
Výsledek obhajoby: výborně

Dvořák Přemysl

Srovnání socioekonomického vývoje měst Svitavy a Litomyšl po roce 1989
Elektronická podoba práce (PDF 2,9 MB)
Předloženo k obhajobě: 12. 7. 2007
Datum obhajoby: 29. 8. 2007
Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Posudek oponenta DP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Hořáková Michaela

Rozšíření sufoze ve vybrané oblasti Vnějších Západních Karpat
Elektronická podoba práce (PDF 3,5 MB)
Předloženo k obhajobě: 16. 7. 2007
Datum obhajoby: 29. 8. 2007
Posudek vedoucího DP (dr. Bíl)
Posudek oponenta DP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: výborně

Kolbábek Filip

Vývoj kriminality na území České republiky
Elektronická podoba práce (PDF 4,3 MB)
Předloženo k obhajobě: 16. 7. 2007
Datum obhajoby: 29. 8. 2007
Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Posudek oponenta DP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Kostková Hana

Polská národnostní menšina – společenský status v regionálně geografickém a historickém kontextu
Elektronická podoba práce (PDF 7,9 MB)
Předloženo k obhajobě: 16. 7. 2007
Datum obhajoby: 29. 8. 2007
Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Posudek oponenta DP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Řezníček Petr

Situace na trhu práce v ČR na konci roku 2006 (regionálně geografická analýza s využitím dat z výběrového šetření pracovních sil)
Elektronická podoba práce (PDF 480 kB)
Předloženo k obhajobě: 31. 7. 2007 (předloženo podruhé)
Datum obhajoby: 29. 8. 2007
Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Posudek oponenta DP (dr. Halás)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Strejčková Lucie

Geomorfologické poměry Toulcových Maštalí
Elektronická podoba práce (PDF 5 MB), příloha 1 (PDF 18 MB), příloha 2 (PDF 14 MB), příloha 6 (ZIP 8 MB), příloha 7 (ZIP 16 MB)
Předloženo k obhajobě: 16. 7. 2007
Datum obhajoby: 29. 8. 2007
Posudek vedoucího DP (dr. Kirchner)
Posudek oponenta DP (dr. Smolová)
Výsledek obhajoby: výborně

Špoková Zdeňka

Analýza dojížďky za prací v Moravskoslezském kraji
Elektronická podoba práce (PDF 691 kB)
Předloženo k obhajobě: 16. 7. 2007
Datum obhajoby: 29. 8. 2007
Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Posudek oponenta DP (dr. Halás)
Výsledek obhajoby: výborně

Tinklová Adéla

Klima Olomouce
Elektronická podoba práce (PDF 1,9 MB)
Předloženo k obhajobě: 2. 8. 2007 (předloženo podruhé)
Datum obhajoby: 29. 8. 2007
Posudek vedoucího DP (doc. Vysoudil)
Posudek oponenta DP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: dobře

Valová Lucie

Malé moravské lážně a jejich role v cestovním ruchu
Elektronická podoba práce (PDF 8,6 MB)
Předloženo k obhajobě: 16. 7. 2007
Datum obhajoby: 29. 8. 2007
Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Posudek oponenta DP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: dobře

Práce obhajované 14. června 2007 (řádný termín)

Badinová Lenka

Historie a současnost českého rybníkářství
Elektronická podoba práce (PDF 10,9 MB)
Předloženo k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 14. 6. 2007
Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Posudek oponenta DP (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Beran Jan

Vývoj využití krajiny města Přerova
Elektronická podoba práce (PDF 26 MB), elektronická příloha 2.2 (PDF 2 MB), elektronická příloha 2.3 (PDF 6 MB), elektronická příloha 2.4 (PDF 24 MB), elektronická příloha 2.5 (PDF 2 MB), elektronická příloha 2.6 (JPG 217 kB)
Předloženo k obhajobě: 9. 5. 2007
Datum obhajoby: 14. 6. 2007
Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Posudek oponenta DP (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Kaletová Iva

Udržitelný rozvoj a jeho ekonomický a ekologický aspekt
Elektronická podoba práce (PDF 2,6 MB)
Předloženo k obhajobě: 24. 4. 2007
Datum obhajoby: 14. 6. 2007
Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Posudek oponenta DP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: výborně

Komárková Lenka

Změny teplot vzduchu na střední Moravě v období 1961–2000 (analýza datových řad z vybraných meteorologických stanic)
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB)
Předloženo k obhajobě: 7. 5. 2007
Datum obhajoby: 14. 6. 2007
Posudek vedoucího DP (Mgr. Jurek)
Posudek oponenta DP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: výborně

Konrádová Lucie

Porovnání změn chodu letních teplot 1961–2000 (na příkladu stanic Brno-Tuřany, Lednice, Velké Pavlovice)
Elektronická podoba práce (PDF 2,4 MB)
Předloženo k obhajobě: 7. 5. 2007
Datum obhajoby: 14. 6. 2007
Posudek vedoucího DP (doc. Vysoudil)
Posudek oponenta DP (Mgr. Jurek)
Výsledek obhajoby: výborně

Maňáková Lucie

Demografické aspekty vztahů Turecka a Evropské unie
Elektronická podoba práce (PDF 1,5 MB)
Předloženo k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 14. 6. 2007
Posudek vedoucího DP (Mgr. Jurek)
Posudek oponenta DP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: výborně

Nermut Zdeněk

Zhodnocení faktoru erozní účinnosti přívalového deště na Olomoucku
Elektronická podoba práce (PDF 2,5 MB)
Předloženo k obhajobě: 14. 5. 2007
Datum obhajoby: 14. 6. 2007
Posudek vedoucího DP (dr. Pavelková Chmelová)
Posudek oponenta DP (Ing. Eliška Kubátová, CSc.)
Výsledek obhajoby: výborně

Peterek Kamil

Transformace sektoru služeb na Opavsku po roce 1989 (regionálně geografická analýza)
Elektronická podoba práce (PDF 2,1 MB), příloha – databáze (ZIP 102 KB), příloha – fotodokumentace (ZIP 4,4 MB)
Předloženo k obhajobě: 23. 5. 2007
Datum obhajoby: 14. 6. 2007
Posudek vedoucího DP (dr. Szczyrba)
Posudek oponenta DP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Plucarová Jana

Geomorfologické poměry Křemžské kotliny v CHKO Blanský les
Elektronická podoba práce (PDF 1 MB), příloha 1 (JPG 1 MB), příloha 2 (JPG 1 MB), příloha 3 (JPG 1 MB), příloha 4 (JPG 1 MB), příloha 5 (JPG 625 kB), příloha 6 (JPG 440 kB), příloha 7 (JPG 524 kB), příloha 8 (JPG 103 kB), příloha 11 (ZIP 58,5 MB – z kapacitních důvodů sníženo rozlišení fotografií)
Předloženo k obhajobě: 14. 5. 2007
Datum obhajoby: 14. 6. 2007
Posudek vedoucího DP (dr. Kirchner)
Posudek oponenta DP (dr. Smolová)
Výsledek obhajoby: výborně

Pohlodková Petra

Hodnocení topoklimatu se zaměřením na vznik možných klimatických efektů (Přírodní park Říčky a Rakovecké údolí)
Elektronická podoba práce (PDF 2,7 MB), volná mapová příloha (JPG 1,3 MB)
Předloženo k obhajobě: 7. 5. 2007
Datum obhajoby: 14. 6. 2007
Posudek vedoucího DP (doc. Vysoudil)
Posudek oponenta DP (Mgr. Jurek)
Výsledek obhajoby: výborně

Pohludková Daniela

Regionálně geografická analýza trhu práce v Moravskoslezském kraji
Elektronická podoba práce (PDF 988 kB)
Předloženo k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 14. 6. 2007
Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Posudek oponenta DP (Mgr. Krejčí)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Popelka Dalibor

Národnostní struktura Slovinska – vývoj a současný stav
Elektronická podoba práce (PDF 5,8 MB)
Předloženo k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 14. 6. 2007
Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Posudek oponenta DP (Mgr. Jurek)
Výsledek obhajoby: výborně

Přibylíková Lucie

Problematika recyklace plastů na příkladu Jihomoravského kraje
Elektronická podoba práce (PDF 1,9 MB)
Předloženo k obhajobě: 10. 5. 2007
Datum obhajoby: 14. 6. 2007
Posudek vedoucího DP (dr. Pavelková Chmelová)
Posudek oponenta DP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Řezníček Petr

Situace na trhu práce v ČR na konci roku 2006 (regionálně geografická analýza s využitím dat z výběrového šetření pracovních sil)
Elektronická podoba práce – neobhájené práce nezveřejňujeme
Předloženo k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 14. 6. 2007
Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Posudek oponenta DP (dr. Halás)
Výsledek obhajoby: neobhájeno (student se nedostavil k obhajobě)

Sečková Ludmila

Slovácko a Moravští Slováci – pokus o vymezení pojmu
Elektronická podoba práce (PDF 2,1 MB), příloha 1 (PDF 553 kB), příloha 2 (PDF 504 kB)
Předloženo k obhajobě: 18. 5. 2007
Datum obhajoby: 14. 6. 2007
Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Posudek oponenta DP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: výborně

Stodůlková Vendula

Regionálně geografická analýza situace na trhu práce v okrese Vsetín
Elektronická podoba práce (PDF 834 kB)
Předloženo k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 14. 6. 2007
Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Posudek oponenta DP (Mgr. Krejčí)
Výsledek obhajoby: výborně

Straková Zuzana

Vývoj regionálních rozdílů v úrovni mezd v ČR
Elektronická podoba práce (PDF 1,5 MB)
Předloženo k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 14. 6. 2007
Posudek vedoucího DP (dr. Daněk)
Posudek oponenta DP (dr. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Svozilová Michaela

Prostorové aspekty transformace průmyslové výroby v Olomouckém kraji
Elektronická podoba práce (PDF 5,58 MB)
Předloženo k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 14. 6. 2007
Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Posudek oponenta DP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: výborně

Štramberská Kateřina

Těžba vápenců v České republice
Elektronická podoba práce (PDF 1,6 MB), příloha 1 (chybí), příloha 2 (chybí), příloha 3 (chybí), příloha 4 (chybí)
Předloženo k obhajobě: 15. 5. 2007
Datum obhajoby: 14. 6. 2007
Posudek vedoucího DP (dr. Smolová)
Posudek oponenta DP (Mgr. Kladivo)
Výsledek obhajoby: výborně

Šťastná Pavlína

Geomorfologické poměry vybraných vrcholů Nízkého Jeseníku
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB), příloha – modely vybraných vrcholů (ZIP 3 MB), příloha – 3D modely vybraných vrcholů (ZIP 506 kB), příloha – fotodokumentace (ZIP 4 MB)
Předloženo k obhajobě: 23. 5. 2007
Datum obhajoby: 14. 6. 2007
Posudek vedoucího DP (dr. Smolová)
Posudek oponenta DP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Tinklová Adéla

Klima Olomouce
Elektronická podoba práce – neobhájené práce nezveřejňujeme
Předloženo k obhajobě: 7. 5. 2007
Datum obhajoby: 14. 6. 2007
Posudek vedoucího DP (doc. Vysoudil)
Posudek oponenta DP (Mgr. Jurek)
Výsledek obhajoby: neobhájeno

Topičová Kamila

Vliv zahraničních investic na regionální rozvoj Zlínského kraje
Elektronická podoba práce (PDF 1,6 MB)
Předloženo k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 14. 6. 2007
Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Posudek oponenta DP (dr. Halás)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Vodičková Jana

Vývoj krajiny mikroregionu Bystřička
Elektronická podoba práce (PDF 1,2 MB), příloha 1 (PDF 11 MB), příloha 2 (PDF 19 MB), příloha 3 (PDF 12 MB)
Předloženo k obhajobě: 18. 5. 2007
Datum obhajoby: 14. 6. 2007
Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Posudek oponenta DP (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: dobře

Vyskočilová Klára

Ekologické zemědělství ve vybraném regionu ČR
Elektronická podoba práce (PDF 1,0 MB)
Předloženo k obhajobě: 9. 5. 2007
Datum obhajoby: 14. 6. 2007
Posudek vedoucího DP (dr. Pavelková Chmelová)
Posudek oponenta DP (prof. Šarapatka)
Výsledek obhajoby: výborně

Práce obhajované 5. února 2007 (řádný termín)

Cahová Veronika

Zaniklé obce Olomouckého kraje
Elektronická podoba práce (PDF 1,9 MB), volná příloha 1 (PDF 320 kB), volná příloha 2 (PDF 15,3 MB)
Předloženo k obhajobě: 15. 12. 2006
Datum obhajoby: 5. 2. 2007
Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Posudek oponenta DP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Procházka Filip

Evropská kolonizace Ameriky – historickogeografický přehled
Elektronická podoba práce  (PDF 2,8 MB)
Předloženo k obhajobě: 9. 1. 2007
Datum obhajoby: 5. 2. 2007
Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Posudek oponenta DP (Mgr. Jurek)
Výsledek obhajoby: dobře

Svobodová Iva

Fyzickogeografické poměry míst častých dopravních nehod
Elektronická podoba práce (PDF 6,9 MB), příloha 6 (PDF 2,8 MB), příloha 7 (PDF 8,9 MB), příloha 8 (PDF 5,0 MB)
Předloženo k obhajobě: 16. 1. 2007
Datum obhajoby: 5. 2. 2007
Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Posudek oponenta DP (Mgr. Jurek)
Výsledek obhajoby: dobře