Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Diplomové práce 2008 – Učitelství zeměpisu pro SŠ

Diplomové práce obhajované 26. května 2008

Dygrýn Jan

Industrializace města Humpolce a její geografická dimenze
Elektronická podoba práce (PDF 6,2 MB)
Předloženo k obhajobě: 5. 5. 2008
Datum obhajoby: 26. 5. 2008
Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Posudek oponenta DP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Havlíčková Tereza

Hodnocení topoklimatu ve vybraných lokalitách CHKO Žďárské vrchy se zaměřením na vznik možných místních klimatických efektů
Elektronická podoba práce (PDF 6 MB), příloha 2 (PDF 2 MB), příloha 3 (JPG 13 MB)
Předloženo k obhajobě: 5. 5. 2008
Datum obhajoby: 26. 5. 2008
Posudek vedoucího DP (doc. Vysoudil)
Posudek oponenta DP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: výborně

Jurčí Tomáš

Mapování historického osídlení Drahanské vrchoviny
Elektronická podoba práce (PDF 1,4 MB), elektronická příloha – fotodokumentace (PDF 14,5 MB), elektronická příloha – mapa (JPG 7 MB)
Předloženo k obhajobě: 25. 4. 2008
Datum obhajoby: 26. 5. 2008
Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Posudek oponenta DP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: dobře

Kořínek Jakub

Geografická analýza trhu práce v okrese Karviná
Elektronická podoba práce (PDF 1,4 MB)
Předloženo k obhajobě: 30. 4. 2008
Datum obhajoby: 26. 5. 2008
Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Posudek oponenta DP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Kufa Tomáš

Euroregion Těšínské Slezsko – území pro česko-polskou přeshraniční spolupráci
Elektronická podoba práce (PDF 1,8 MB)
Předloženo k obhajobě: 5. 5. 2008
Datum obhajoby: 26. 5. 2008
Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Posudek oponenta DP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Pospíšilová Jana

Geomorfologické poměry Hradčanských stěn
Elektronická podoba práce (PDF 10 MB), příloha 9 – interaktivní mapa (ZIP 12 MB), příloha 10 – fotodokumentace (ZIP 22 MB)
Předloženo k obhajobě: 25. 4. 2008
Datum obhajoby: 26. 5. 2008
Posudek vedoucího DP (dr.Kirchner)
Posudek oponenta DP (dr. Smolová)
Výsledek obhajoby: výborně

Růžičková Hana

Vybrané demografické rysy vývoje české rodiny
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB)
Předloženo k obhajobě: 25. 4. 2008
Datum obhajoby: 26. 5. 2008
Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Posudek oponenta DP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Sklenářová Martina

Eroze půdy v České republice
Elektronická podoba práce (PDF 4,0 MB), elektronické přílohy 1–21 (ZIP 10 MB)
Předloženo k obhajobě: 30. 4. 2008
Datum obhajoby: 26. 5. 2008
Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Posudek oponenta DP (Mgr. Opršal)
Výsledek obhajoby: dobře

Špačková Radka

Tradice a rozmístění malých pivovarů v České republice
Elektronická podoba práce (PDF 3,3 MB)
Předloženo k obhajobě: 25. 4. 2008
Datum obhajoby: 26. 5. 2008
Posudek vedoucího DP (dr. Halás)
Posudek oponenta DP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: dobře

Vyroubal Jiří

Geografická analýza trhu práce v Olomouckém kraji
Elektronická podoba práce (PDF 870 kB)
Předloženo k obhajobě: 12. 5. 2008
Datum obhajoby: 26. 5. 2008
Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Posudek oponenta DP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: dobře

Zelinka Jan

Retence povodňových vod v lužním lese
Elektronická podoba práce (PDF 5 MB), příloha 6 (ZIP 15 MB)
Předloženo k obhajobě: 7. 5. 2008
Datum obhajoby: 26. 5. 2008
Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Posudek oponenta DP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: výborně

Diplomové práce obhajované 22. srpna 2008

Findová Dagmar

Tradice versus komercializace venkovského prostoru Jemnicka
Elektronická podoba práce (PDF 5 MB)
Předloženo k obhajobě: 25. 4. 2008
Datum obhajoby: 22. 8. 2008
Posudek vedoucího DP (dr. Halás)
Posudek oponenta DP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Koláček Jan

Hranice feudálních panství – označování v terénu a jeho stopy v současné krajině (případová studie)
Elektronická podoba práce (PDF 12,8 MB)
Předloženo k obhajobě: 7. 8. 2008
Datum obhajoby: 22. 8. 2008
Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Posudek oponenta DP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: výborně

Šajna Petr

Vývoj obyvatelstva v Moravskoslezském kraji po roce 1989
Elektronická podoba práce (PDF 854 kB)
Předloženo k obhajobě: 30. 4. 2008
Datum obhajoby: 22. 8. 2008
Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Posudek oponenta DP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: dobře

Štěpánková Jana

Vývoj poškození lesů v Moravskoslezských Beskydech
Elektronická podoba práce (PDF 1,7 MB), elektronická příloha (PDF 13,5 MB)
Předloženo k obhajobě: 18. 8. 2008
Datum obhajoby: 22. 8. 2008
Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Posudek oponenta DP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: velmi dobře