Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Diplomové práce 2009 – Učitelství geografie pro SŠ

Termín odevzdání diplomových prací: 24. 4. 2009 (pouze neobhájené práce lze v upravené verzi odevzdat podruhé, a to do 31. 7. 2009).
Obhajoby diplomových prací: 25. 5. 2009 (obhajoby opravených verzí prací 27. 8. 2009).

Diplomové práce obhajované 25. května 2009

Daniel Jan, Bc.

Slovenská menšina v Rumunsku
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB)
Předloženo k obhajobě: 5. 5. 2009
Datum obhajoby: 25. 5. 2009
Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Posudek oponenta DP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: výborně

Dvořáková Lenka, Bc.

Vývoj vnitřní prostorové struktury města Žďáru nad Sázavou
Elektronická podoba práce (PDF 5 MB), volná příloha (PDF 862 kB)
Předloženo k obhajobě: 20. 4. 2009
Datum obhajoby: 25. 5. 2009
Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Posudek oponenta DP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: výborně

Klodnerová Jitka, Bc.

Zastoupení bioproduktů v obchodních řetězcích okresu Svitavy
Elektronická podoba práce (2 MB)
Předloženo k obhajobě: 24. 4. 2009
Datum obhajoby: 25. 5. 2009
Posudek vedoucího DP (doc. Halás)
Posudek oponenta DP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: výborně

Kočí Vojtěch, Bc.

Komplexní fyzickogeografická charakteristika Šumperské kotliny
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB), přiloha 1 (JPG 2 MB), příloha 2 (JPG 3 MB), příloha 3 (JPG 4 MB), příloha 4 (JPG 3 MB), příloha 5 (ZIP 25 MB)
Předloženo k obhajobě: 14. 5. 2009
Datum obhajoby: 25. 5. 2009
Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Posudek oponenta DP (mgr. Šaňková)
Výsledek obhajoby: dobře

Králová Eva, Bc.

Vývoj olomouckého opevnění
Elektronická podoba práce (PDF 4 MB), příloha 1 (PDF 4 MB), příloha 2 (ZIP 11 MB)
Předloženo k obhajobě: 5. 5. 2009
Datum obhajoby: 25. 5. 2009
Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Posudek oponenta DP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Krbcová Šárka, Bc.

Kategorizace a vybavenost cyklistických tras v zázemí Olomouce
Elektronická podoba práce (13 MB), příloha 1 (JPG 3 MB)
Předloženo k obhajobě: 24. 4. 2009
Datum obhajoby: 25. 5. 2009
Posudek vedoucího DP (doc. Halás)
Posudek oponenta DP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Mičková Pavla, Bc.

Ekoturismus jako udržitelná aktivita v CHKO Bílé Karpaty
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB), příloha 2 (PDF 1 MB), příloha 3 (PDF 186 kB), příloha 4 (PDF 2 MB), příloha 7 (PDF 662 kB)
Předloženo k obhajobě: 24. 4. 2009
Datum obhajoby: 25. 5. 2009
Posudek vedoucího DP (dr. Klapka)
Posudek oponenta DP (mgr. Kladivo)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Mrakavová Kateřina, Bc.

Ekoturismus jako udržitelná aktivita v CHKO Jeseníky
Elektronická podoba práce (2 MB), příloha 3 (PDF 123 kB)
Předloženo k obhajobě: 24. 4. 2009
Datum obhajoby: 25. 5. 2009
Posudek vedoucího DP (dr. Klapka)
Posudek oponenta DP (dr. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Přibylová Eva, Bc.

Vybrané antropogenní vlivy v Amatérské jeskyni v Moravském krasu
Elektronická podoba práce (6 MB)
Předloženo k obhajobě: 4. 5. 2009
Datum obhajoby: 25. 5. 2009
Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Posudek oponenta DP (mgr. Šaňková)
Výsledek obhajoby: výborně

Sedláková Petra, Bc.

Kategorizace a vybavenost cyklistických tras v okrese Přerov
Elektronická podoba práce (3 MB)
Předloženo k obhajobě: 24. 4. 2009
Datum obhajoby: 25. 5. 2009
Posudek vedoucího DP (doc. Halás)
Posudek oponenta DP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Šotolová Martina, Bc.

Objem a struktura emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší v Olomouci v letech 1997–2006
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB)
Předloženo k obhajobě: 15. 5. 2009
Datum obhajoby: 25. 5. 2009
Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Posudek oponenta DP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: výborně

Špiková Zdenka, Bc.

Největší přírodní katastrofy na území českých zemí za posledních 1000 let
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB), příloha 1 (JPG 805 kB)
Předloženo k obhajobě: 30. 4. 2009
Datum obhajoby: 25. 5. 2009
Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Posudek oponenta DP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Štěrbová Jana, Bc.

Vývoj změn využití krajiny v nivě řeky Moravy ve 20. století
Elektronická podoba práce (PDF 12 MB), volné přílohy (ZIP 22 MB)
Předloženo k obhajobě: 30. 4. 2009
Datum obhajoby: 25. 5. 2009
Posudek vedoucího DP (dr. Pavelková Chmelová)
Posudek oponenta DP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Továrková Alena, Bc.

Udržitelný cestovní ruch v Moravském krasu
Elektronická podoba práce (4 MB)
Předloženo k obhajobě: 28. 4. 2009
Datum obhajoby: 25. 5. 2009
Posudek vedoucího DP (dr. Klapka)
Posudek oponenta DP (mgr. Kladivo)
Výsledek obhajoby: výborně

Tylečková Šárka, Bc.

Geografická analýza trhu práce v okrese Frýdek-Místek
Elektronická podoba práce (3 MB)
Předloženo k obhajobě: 7. 5. 2009
Datum obhajoby: 25. 5. 2009
Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Posudek oponenta DP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: výborně

Valentová Eva, Bc.

Rozmístění a kategorizace stravovacích zařízení ve venkovském regionu v zázemí Olomouce
Elektronická podoba práce (3 MB)
Předloženo k obhajobě: 24. 4. 2009
Datum obhajoby: 25. 5. 2009
Posudek vedoucího DP (doc. Halás)
Posudek oponenta DP (mgr. Šaňková)
Výsledek obhajoby: výborně

Zámečník Jaroslav, Bc.

Geografické aspekty ochrany kvality ovzduší v Polsku
Elektronická podoba práce (4 MB)
Předloženo k obhajobě: 29. 4. 2009
Datum obhajoby: 25. 5. 2009
Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Posudek oponenta DP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: výborně

Zlámalová Olga, Bc.

Prostorová diferenciace westernových stájí v České republice
Elektronická podoba práce (2 MB)
Předloženo k obhajobě: 24. 4. 2009
Datum obhajoby: 25. 5. 2009
Posudek vedoucího DP (doc. Halás)
Posudek oponenta DP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: dobře

Diplomové práce obhajované 27. srpna 2009

Galušková Martina, Bc.

Migrace obyvatel jižní Moravy do Argentiny se zaměřením na migrace z Velkých Bílovic
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB)
Předloženo k obhajobě: srpen 2009
Datum obhajoby: 27. 8. 2009
Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Posudek oponenta DP (mgr. Frajer)
Výsledek obhajoby: výborně

Rygálová Daniela, Bc.

Hodnocení potenciálu cestovního ruchu v obvodu ORP Kroměříž
Elektronická podoba práce (PDF 7,8 MB)
Předloženo k obhajobě: srpen 2009 
Datum obhajoby: 27. 8. 2009
Posudek vedoucího DP (dr. Klapka)
Posudek oponenta DP (dr. Kunc)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Štefek Radek, Bc.

Program rozvoje cestovního ruchu a rekreace mikroregionu "Povodí Ondřejnice"
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB)
Předloženo k obhajobě: 31. 7. 2009
Datum obhajoby: 27. 8. 2009
Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Posudek oponenta DP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Válková Olga, Bc.

Příspěvek ke studiu teplotních inverzí a jejich vlivu na kvalitu ovzduší města Olomouce
Elektronická podoba práce (PDF 702 kB)
Předloženo k obhajobě: 31. 7. 2009
Datum obhajoby: 27. 8. 2009
Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Posudek oponenta DP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: velmi dobře