Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Diplomové práce 2010 – Učitelství geografie pro SŠ

Termín odevzdání diplomových prací: 12. 4. 2010 (pouze neobhájené práce lze v upravené verzi odevzdat podruhé, a to do 30. 7. 2010).
Obhajoby diplomových prací: 26. 5. 2010 (obhajoby opravených verzí prací 30.–31. 8. 2010).

Diplomové práce obhajované 26. května 2010

Alexandruková Hana, Bc.

Mapování vybraných invazivních druhů rostlin v nivě řeky Odry
Text práce (PDF 6 MB), příloha 1 (PDF 8 MB), příloha 2 (ZIP 9 MB)
Předloženo: 9. 4. 2010 Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Obhajoba: 26. 5. 2010 Posudek oponenta DP (dr. Loučková) 
Výsledek obhajoby: výborně

Babilonová Dagmar, Bc.

Přehled zemědělských technik a principů obhospodařování krajiny ve vazbě na erozi půdy
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 28. 4. 2010 Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Obhajoba: 26. 5. 2010 Posudek oponenta DP (dr. Loučková)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Dobešová Ivona, Bc.

Geomorfologická charakteristika reliéfu v povodí Štěpánovického potoka
Text práce (PDF 4 MB), přílohy (ZIP 18 MB)
Předloženo: 12. 4. 2010 Posudek vedoucího DP (dr. Loučková)
Obhajoba: 26. 5. 2010 Posudek oponenta DP (dr. Létal) 
Výsledek obhajoby: výborně

Formanová Lucie, Bc.

Fenomén singles v České republice
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 19. 4. 2010 Posudek vedoucího DP (doc. Halás)
Obhajoba: 26. 5. 2010 Posudek oponenta DP (dr. Mintálová) 
Výsledek obhajoby: výborně

Křupalová Šárka, Bc.

Příspěvek ke studiu mezoklimatu Hostýnsko-vsetínských vrchů
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 12. 4. 2010 Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Obhajoba: 26. 5. 2010 Posudek oponenta DP (doc. Vysoudil) 
Výsledek obhajoby: výborně

Láníková Hana, Bc.

Geomorfologické poměry údolí Jihlavy v úseku Přibyslavice–Třebíč
Text práce (PDF 3 MB), příloha 4 (JPG 3 MB), příloha 5 (ZIP 7 MB), příloha 6 (ZIP 16 MB)
Předloženo: 20. 4. 2010 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 26. 5. 2010 Posudek oponenta DP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: výborně

Lysková Dana, Bc.

Kvalita ovzduší a znečišťování atmosféry v Třinci
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 12. 4. 2010 Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Obhajoba: 26. 5. 2010 Posudek oponenta DP (doc. Vysoudil) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Maschtowský Richard, Bc.

Festivaly populární hudby v České republice jako alternativní forma cestovního ruchu
Text práce (PDF 14 MB)
Předloženo: 12. 4. 2010 Posudek vedoucího DP (doc. Halás)
Obhajoba: 26. 5. 2010 Posudek oponenta DP (dr. Klapka) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Matoušová Michaela, Bc.

Geomorfologické poměry Přírodního parku údolí Bystřice
Text práce (PDF 5 MB), přílohy 1–3 (ZIP 32 MB), příloha 4 (ZIP 18 MB)
Předloženo: 8. 4. 2010 Posudek vedoucího DP (dr. Kirchner)
Obhajoba: 26. 5. 2010 Posudek oponenta DP (doc. Smolová) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Pavelková Lenka, Bc.

Brownfields v katastru města Ostravy
Text práce (PDF 10 MB), volná příloha (PDF 15 MB)
Předloženo: 17. 5. 2010 Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Obhajoba: 26. 5. 2010 Posudek oponenta DP (doc. Szczyrba) 
Výsledek obhajoby: dobře

Poledníková Blanka, Bc.

Příspěvek ke studiu městského/příměstského klimatu (Olomouc a okolí)
Text práce (PDF 8 MB), příloha 2 (ZIP 4 MB)
Předloženo: 12. 4. 2010 Posudek vedoucího DP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 26. 5. 2010 Posudek oponenta DP (dr. Jurek) 
Výsledek obhajoby: výborně

Ponížilová Marta, Bc.

Geomorfologická charakteristika kryogenních tvarů reliéfu v povodí Merty
Text práce (PDF 8 MB), příloha 10 (ZIP 8 MB), příloha 11 (ZIP 14 MB)
Předloženo: 12. 4. 2010 Posudek vedoucího DP (dr. Loučková)
Obhajoba: 26. 5. 2010 Posudek oponenta DP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Roubínek Pavel, Bc.

Regionalizace Olomouckého kraje: teorie a praxe
Text práce (PDF 3,5 MB)
Předloženo: 12. 4. 2010 Posudek vedoucího DP (mgr. Kladivo)
Obhajoba: 26. 5. 2010 Posudek oponenta DP (doc. Toušek) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Stejskalová Vladimíra, Bc.

Změna klimatu jako téma ve vyučování zeměpisu na střední škole
Text práce (PDF), přílohy (ZIP 23 MB)
Předloženo: 12. 4. 2010 Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Obhajoba: 26. 5. 2010 Posudek oponenta DP (doc. Vysoudil) 
Výsledek obhajoby: výborně

Svobodová Eva, Bc.

Vodohospodářské tvary reliéfu v povodí Svitavy
Text práce (PDF 4 MB), příloha 1 (JPG 4 MB), příloha 2 (JPG 8 MB), příloha 3 (ZIP 20 MB)
Předloženo: 9. 4. 2010 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 26. 5. 2010 Posudek oponenta DP (dr. Loučková) 
Výsledek obhajoby: výborně

Vorbová Veronika, Bc.

Těžební tvary reliéfu na Českotřebovsku a jejich možné další využití
Text práce (PDF 3 MB), příloha 1 (PDF 4 MB), příloha 2 (ZIP 33 MB)
Předloženo: 12. 4. 2010 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 26. 5. 2010 Posudek oponenta DP (dr. Kirchner) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Vozničková Jana, Bc.

Prostorové změny vybraných klimatických charakteristik na území ČR (1901–1950 a 1961–2000)
Text práce (PDF 17 MB)
Předloženo: 12. 4. 2010 Posudek vedoucího DP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 26. 5. 2010 Posudek oponenta DP (dr. Jurek) 
Výsledek obhajoby: výborně

Vundrle Jan, Bc.

Geografické aspekty ochrany kvality ovzduší ve Slovinsku
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 12. 4. 2010 Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Obhajoba: 26. 5. 2010 Posudek oponenta DP (doc. Vysoudil) 
Výsledek obhajoby: dobře

Zvejšková Radomíra, Bc.

Srovnání socioekonomického vývoje měst Velké Opatovice a Jevíčko po roce 1989
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 12. 4. 2010 Posudek vedoucího DP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 26. 5. 2010 Posudek oponenta DP (doc. Toušek) 
Výsledek obhajoby: dobře

Diplomové práce obhajované 30. srpna 2010

Dušková Milada, Bc.

Těžební tvary reliéfu na Šumpersku a jejich další možné využití
Text práce (PDF 11MB)
Předloženo: 29. 7. 2010 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 30 .8. 2010 Posudek oponenta DP (dr. Létal) 
Výsledek obhajoby: výborně

Kyšová Eva, Bc.

Distribuce sněhu v oblasti NPR Šerák-Keprník
Text práce (PDF 4 MB), příloha – fotodokumentace (ZIP 14 MB)
Předloženo: 8. 7. 2010 Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Obhajoba: 30. 8. 2010 Posudek oponenta DP (dr. Jurek) 
Výsledek obhajoby: výborně

Odehnal Jan, Bc.

Osudy krajiny marginální oblasti v moderních dějinách
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 29. 7. 2010 Posudek vedoucího DP (dr. Klapka)
Obhajoba: 30. 8. 2010 Posudek oponenta DP (doc. PhDr. Jindřich Schulz, CSc., katedra historie FF UP) 
Výsledek obhajoby: výborně

Rosecký Vít, Bc.

Role ekoturismu v rurálním prostoru na příkladě CHKO Žďárské vrchy
Text práce (PDF 4 MB), příloha 3 (PDF 57 kB)
Předloženo: 16. 8. 2010 Posudek vedoucího DP (dr. Klapka)
Obhajoba: 30. 8. 2010 Posudek oponenta DP (mgr. Martinát) 
Výsledek obhajoby: výborně