Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Diplomové práce 2011 – Regionální geografie

Termín odevzdání diplomových prací: do 10. 1. 2011 do 14.00 nebo do 21. 4. 2011 do 14.00.
Obhajoby diplomových prací: 9. 2. 2011 nebo 23.–25. 5. 2011.

Diplomové práce obhajované 23.–25. května 2011

Blaťák Miroslav, Bc.

Transformace systému veřejné dopravy v ČR po roce 1989 (vybrané aspekty)
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 29. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 24. 5. 2011 Posudek oponenta DP (doc. Szczyrba) 
Výsledek obhajoby: dobře

Cach Jakub, Bc.

Efekt kandidáta při parlamentních volbách v Pardubickém a Královéhradeckém kraji
Text práce (PDF 10 MB)
Předloženo: 29. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (mgr. Šerý) 
Výsledek obhajoby: výborně

Čada Tomáš, Bc.

Preferenční hlasování v parlamentních volbách v Moravskoslezském kraji s důrazem na genderové rozdíly
Text práce (PDF 8 MB)
Předloženo: 21. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (mgr. Šerý) 
Výsledek obhajoby: výborně

Hakenová Michaela, Bc.

Historické změny spojené Orlice za posledních 200 let a hodnocení současného stavu vodního toku
Text práce (PDF 5 MB), příloha 1 (JPG 636 kB), příloha 2 (JPG 402 kB), příloha 3 (JPG 4 MB), příloha 3a (ZIP 32 MB)
Předloženo: 21. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (dr. Loučková)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Pavelková Chmelová) 
Výsledek obhajoby: výborně

Janků Petra, Bc.

Reflexe přírodních rizikových jevů v územně plánovací dokumentaci (modelové území povodí Desné)
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 19. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Pavelková Chmelová) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Jaša Stanislav, Bc.

Plochy pro rezidenční funkce v kontextu demografického a ekonomického vývoje na příkladu Zlínského kraje (vybrané příklady)
Text práce (PDF 3 MB), volná příloha 1 (XLS 34 kB)
Předloženo: 21. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Mintálová) 
Výsledek obhajoby: výborně

Jiříčková Terezie, Bc.

Faktické obyvatelstvo města Olomouce
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 21. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 24. 5. 2011 Posudek oponenta DP (prof. Ira) 
Výsledek obhajoby: výborně

Kropáček Jan, Bc.

Regionální identita studentů vybraných fakult UP v Olomouci
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 21. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Halás)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Szczyrba) 
Výsledek obhajoby: výborně

Macháček Jan, Bc.

Studenti Univerzity Palackého v Olomouci – potenciál pro město i region
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 21. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (doc. Szczyrba) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Němcová Kristýna, Bc.

Rekultivace uranového ložiska Olší
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 19. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (dr. Klapka)
Obhajoba: 24. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Ptáček) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Opravil Zdeněk, Bc.

ROP regionu NUTS II Střední Morava a jeho vliv na rozvoj cestovního ruchu na Kroměřížsku
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 19. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Obhajoba: 24. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Mintálová) 
Výsledek obhajoby: výborně

Pešková Lenka, Bc.

Cestovní ruch na Svitavsku: současnost a možnosti jeho dalšího rozvoje
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 21. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Klapka) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Petráš Libor, Bc.

Prostorová diferenciace studentů Univerzity Palackého v Olomouci
Text práce (PDF 8 MB)
Předloženo: 26. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (doc. Szczyrba) 
Výsledek obhajoby: výborně

Rája Jan, Bc.

Odraz významných událostí českých dějin v cestovním ruchu
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 26. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Fňukal) 
Výsledek obhajoby: výborně

Řezníček Petr, Bc.

Hodnocení úrovně znečištění ovzduší prašným aerosolem frakcí PM10 a PM2,5 ve městě Olomouci
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 27. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (doc. Vysoudil) 
Výsledek obhajoby: výborně

Sekanina Zbyněk, Bc.

Potenciál cestovního ruchu ve správním obvodu ORP Hustopečsko
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 29. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 24. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Klapka) 
Výsledek obhajoby: dobře

Schallerová Iva, Bc.

Regionálněgeografická analýza trhu práce v zázemí města Brna
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 29. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (mgr. Šerý) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Sklenář Oldřich, Bc.

Analýza hospodaření průmyslových podniků se sídlem v kraji Vysočina v roce 2008
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 19. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (dr. Novák)
Obhajoba: 24. 5. 2011 Posudek oponenta DP (doc. Toušek) 
Výsledek obhajoby: výborně

Slezák Tomáš, Bc.

Geomorfologické poměry Zvičinského hřbetu – potenciál reliéfu pro rozvojové aktivity území
Text práce (PDF 3 MB), příloha 1 (JPG 2 MB)
Předloženo: 21. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Pavelková Chmelová) 
Výsledek obhajoby: výborně

Staňková Hana, Bc.

Důsledky ukončení hornické činnosti na Rosicko-oslavansku
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 21. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 24. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Kirchner) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Svoboda Martin, Bc.

Haldy jako důsledek hornické činnosti v území – bariéry a možnosti dalšího využití
Text práce (PDF 9 MB)
Předloženo: 19. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Létal) 
Výsledek obhajoby: výborně

Svozilová Martina, Bc.

Antropogenní ovlivnění odtokových poměrů na území města Hranice
Text práce (PDF 29 MB), příloha 1 (JPG 5 MB), příloha 2 (ZIP 23 MB)
Předloženo: 20. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Loučková) 
Výsledek obhajoby: výborně

Šichan Jan, Bc.

Časoprostorový vývoj kolektivních sportů v České republice
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 21. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Halás)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (mgr. Šimáček) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Štěpnička Jan, Bc.

Udržitelný cestovní ruch v chráněné krajinné oblasti Český ráj
Text práce (PDF 10 MB)
Předloženo: 20. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (dr. Klapka)
Obhajoba: 24. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Mintálová) 
Výsledek obhajoby: výborně

Vodolánová Martina, Bc.

Krajina dobývacího prostoru Trojanovice – možnosti a bariéry rozvoje
Text práce (PDF 7 MB), příloha 1 (1 MB), příloha 2 (15 MB)
Předloženo: 21. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Létal) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Zuskáčová Veronika, Bc.

Dochádzka za službami zázemí Olomouca (Dojížďka za službami v zázemí Olomouce)
Text práce (PDF 14 MB)
Předloženo: 29. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Halás)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: výborně