Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Diplomové práce 2011 – Učitelství zeměpisu pro SŠ

Termín odevzdání diplomových prací: do 10. 1. 2011 do 14.00 nebo do 21. 4. 2011 do 14.00.
Obhajoby diplomových prací: 9. 2. 2011 nebo 23.–25. 5. 2011.

Diplomové práce obhajované 23.–25. května 2011

Fabiánová Adéla

Geomorfologické poměry údolí Olešenky
Text práce (PDF 3 MB), příloha 1 (JPG 4 MB), příloha 2 (JPG 4 MB), příloha 3 (JPG 8 MB), příloha 4 (PDF 4 MB), příloha 8 (ZIP 37 MB)
Předloženo: 29. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Loučková) 
Výsledek obhajoby: výborně