Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Diplomové práce 2012 – Učitelství zeměpisu pro SŠ

Termín odevzdání diplomových prací: do 9. 1. 2012 do 14.00 nebo do 25. 4. 2012 do 14.00.
Obhajoby diplomových prací: 1. 2. 2012 nebo 21.–23. 5. 2012.

Diplomové práce předložené obhajované 22.–23. května 2012

Slezák Stanislav

Hodnocení vhodnosti lokality Prachárna pro pořádání hudebního festivalu (srovnání s areálem Bojiště)
Text práce (PDF 9 MB), příloha (PDF 12 MB)
Předloženo: 23. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (dr. Klapka)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (doc. Halás) 
Výsledek obhajoby: C

Vacek Martin

Pracovní sešit "Východní Asie" pro střední školy
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 14. 3. 2012 Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 22. 5. 2012 Posudek oponenta DP (mgr. Hercik) 
Výsledek obhajoby: E