Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Diplomové práce 2016

Termín odevzdání diplomových prací: 6. 1. 2016 do 14.00 nebo 25. 4. 2016 do 14.00.
Obhajoby diplomových prací: 3. 2. 2016 nebo 23.–25. 5. 2016.

Níže je zveřejněn seznam obhájených prací s odkazem na údaje a soubory (včetně textu a posudků práce) v Portálu UP.

Regionální geografie

Obhajoby 3. února 2016

BOUCHALOVÁ Pavlína Vývoj zastavěného území města Přerova v kategoriích ploch bydlení a sídelní zeleně
VE: dr. Létal OP: dr. Mackovčin Známka: C
CIGÁNKOVÁ Nela Vývoj zastavěného území města Přerova v kategoriích dopravní infrastruktura a plochy průmyslové výroby
VE: dr. Létal OP: dr. Mackovčin Známka: A
JUŘIČKOVÁ Iveta Demogeografická analýza okresu Vsetín
VE: doc. Halás OP: dr. Šerý Známka: C
NOVÁK Petr Zeleň ve městě Přerově
VE: dr. Létal OP: dr. Pavelková Známka: E
VALA Lukáš Analýza poskytovatelů sociálních služeb města Olomouc
VE: dr. Mintálová OP: dr. Fňukal Známka: D
VAVRDOVÁ Barbora Stárnutí populace v Olomouckém kraji a jeho vliv na budoucí potřeby kapacit zařízení sociální péče pro seniory
VE: doc. Toušek OP: dr. Mintálová Známka: A

Učitelství geografie pro SŠ

Obhajoby 3. února 2016

POSPÍŠIL Jiří Geomorfologické poměry města Kolína
VE: doc. Smolová OP: dr. Létal Známka: B