Search  |  Česky

Geographica 40/1 (2009)


Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Rerum Naturalium

2009
Geographica 40 | 1

Geographica 40/1 (2009)
< previous issue     following issue >

Complete issue | Celé číslo PDFPDF (4.3 MB)

Contents | Obsah

 

Original research articles

 

Tadeusz Stryjakiewicz
The old and the new in the geographical pattern of the Polish transition
Staré a nové v geografických vzorech polské transformace

pp. 5-24
   PDFPDF (2.4 MB)

Martin Myant
Regional theory and regional development: the example of the Ústecký region in North West Bohemia
Regionální teorie a regionální rozvoj: příklad Ústeckého kraje v severozápadních Čechách

pp. 25-43
   PDFPDF (235 kB)

Václav Toušek, Václav Novák
Jihlava – the centre of the Vysočina region and foreign investments
Jihlava – centrum kraje Vysočina a zahraniční investice

pp. 45-66
   PDFPDF (1.7 MB)

Reports
International Cooperation of the Department of Geography, Palacký University: History and Present (Pavel Ptáček, Zdeněk Szczyrba)
Participation of the Department of Geography, Palacký University in Carpathian Project (INTERREG IIIB – CADSES) (Pavel Ptáček)
Assoc. Prof. Dr. Václav Toušek has turned 60 (Zdeněk Sczyrba, Michal Vančura)

Reviews
Labour market – migration nexus in Slovakia: time to act in a comprehensive way; by Boris Divinský (Marián Halás)
Czech Republic – Portraits of Regions; by Václav Toušek, Irena Smolová, Miloš Fňukal, Martin Jurek and Pavel Klapka (Jaromír Demek)

pp. 67-76
   PDFPDF (184 kB)

Last modified 19/04/13 | ↑ top

Site Map | CMS Made Simple