Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geographica 39 (2006)


Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Rerum Naturalium

2006
GEOGRAPHICA 39

Acta 39 (2006)
< předchozí číslo     následující číslo >

Celé číslo PDFPDF (10,7 MB)

Obsah

 

Antoš, Ondřej
Evaluation of the Course of Meteorological Phenomena in the Decade of 1993–2002 in Relation to Vine Growing in the Southern Moravia (The Czech Republic)
Zhodnocení průběhu meteorologických prvků v dekádě 1993–2002 ve vztahu k pěstování révy vinné na jižní Moravě

s. 7–17
   PDFPDF (481 kB)

Fertaľová, Jana
Evaluation of Attendance in Selected Hypermarkets and Shopping Stores in the Towns of Prešov and Košice
Hodnocení návštěvnosti vybraných hypermarketů a nákupních center v městech Prešov a Košice

s. 19–29
   PDFPDF (715 kB)

Jurek, Martin
Communicating Air Quality to The Public as a Tool to Raise Awareness of Air Pollution Issues
Sdělování kvality ovzduší veřejnosti jako nástroj ke zvýšení povědomí o problémech znečištění ovzduší

s. 31–37
   PDFPDF (70 kB)

Opršal, Zdeněk
The Use of GIS Methods in TSES Planning
Využití metod GIS v územním plánování

s. 39–48
   PDFPDF (80 kB)

Smolová, Irena – Ptáček, Pavel
Selected Changes in Exploitation and Mining of Mineral Resources in The Czech Republic in the Period 1993–2005
Vybrané změny v těžbě a dobývání nerostných surovin v České republice v letech 1993–2005

s. 49–64
   PDFPDF (1,1 MB)

Stojanov, Robert, Novosák, Jiří
Environmental Migration in China
Environmentální migrace v Číně

s. 65–82
   PDFPDF (106 kB)

Szczyrba, Zdeněk – Smolová, Irena – Fňukal, Miloš
Significant Features of Transformation of the Services Sector in an Area – A Case Study for the Micro-Region of Olomoucko (Contribution to Research on the Issue)
Signifikantní znaky transformace sektoru služeb v území – na příkladu mikroregionu Olomoucko (příspěvek ke studiu problematiky)

s. 83–93
   PDFPDF (407 kB)

Toušek, Václav
Influence of Labour Commuting on Hinterlands of the Czech Agglomerations: Contemporary Trends
Vliv dojížďky za prací na zázemí českých velkoměst: současné trendy

s. 95–110
   PDFPDF (100 kB)

Vysoudil, Miroslav – Navrátil, Lubor
Topoclimatological Research in Údolí Bystřice River Nature Park (Czech Republic): Functional Meteorological Network
Výzkum topoklimatu v přírodním parku údolí Bystřice (ČR): Účelová staniční síť

s. 111–139
   PDFPDF (8,0 MB)