Search  |  Česky

Geographica 41/1 (2010)


Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Rerum Naturalium

2010
Geographica 41 | 1

Geographica 41/1 (2010)
< previous issue     following issue >

Complete issue | Celé číslo PDFPDF (3.2 MB)

Contents | Obsah

 

Original research articles

 

Kvetoslava Matlovičová
Place branding as a useful tool of place competitiveness
„Place branding“ jako užitečný nástroj konkurenceschopnosti místa

pp. 5-14
   PDFPDF (230 kB)

Peter Jordan
Decentralisation processes in Central and Southeast European transformation countries: a comparative study
Decentralizační procesy v transformujících se zemích střední a jihovýchodní Evropy: komparace

pp. 15-34
   PDFPDF (1.3 MB)

Lučka Lorber
Socio-economic trends in contemporary Central and Eastern Europe: the case of Slovenia
Socioekonomické trendy v současné střední a východní Evropě: příklad Slovinska

pp. 25-49
   PDFPDF (1.1 MB)

Rahman Nurković
Economic-geographic position and regional problems of Bosnia and Herzegovina
Ekonomicko-geografická pozice a regionálních problémy Bosny a Hercegoviny

pp. 51-57
   PDFPDF (797 kB)

Report

 

2nd Internatinoal Summer School GEOREGNET, Olomouc (Pavel Ptáček)

p. 59
   PDFPDF (127 kB)

Last modified 02/09/15 | ↑ top

Site Map | CMS Made Simple