Search  |  Česky

Geographica 41/2 (2010)


Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Rerum Naturalium

2010
Geographica 41 | 2

Geographica 41/2 (2010)
< previous issue     following issue >

Contents | Obsah

 

Original research articles

 

Zdeněk Szczyrba
Development of retail geographical structure in the Czech Republic: a contribution to the study of urban environment changes
Vývoj geografické struktury maloobchodu v ČR: příspěvek ke studiu změn urbánního prostředí

pp. 5-20
   PDFPDF (1.6 MB)

Michal Šrubař, Miloš Fňukal
Migration from the countries of former Yugoslavia and its impact on international relations
Migrace ze zemí bývalé Jugoslávie a její dopad na mezinárodní vztahy

pp. 21-36
   PDFPDF (408 kB)

Marián Halás, Lucie Formanová
Sociological, demographic and spatial aspects of the singles phenomenon in the Czech Republic
Sociologické, demografické a prostorové aspekty fenoménu singles v České republice

pp. 37-52
   PDFPDF (556 kB)

Aleš Létal
Retention in the floodplain forest in Litovelské Pomoraví
Retence v lužním lese v Litovelském Pomoraví

pp. 53-64
   PDFPDF (2.4 MB)

Václav Toušek, Václav Novák
Labour market in the Czech Republic during the present economic crisis
Trh práce v České republice v období současné ekonomické krize

pp. 65-80
   PDFPDF (1.8 MB)

Last modified 02/09/15 | ↑ top

Site Map | CMS Made Simple