Search  |  Česky

Geographica 42/1 (2011)


Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Rerum Naturalium

2011
Geographica 42 | 1

Geographica 42/1 (2011)
< previous issue     following issue >

Contents | Obsah

 

Original research articles

 

Josef Kunc, Bohumil Frantál, Zdeněk Szczyrba, Petr Tonev, Václav Toušek
Shopping centres and shopping behaviour: selected relations and socio-geographical implications (the Vaňkovka Gallery Brno, Czech Republic example)
Nákupní centra a nákupní chování: vybrané vztahy a sociogeografické implicity (příklad Galerie Vaňkovka, Brno, Česká republika)

pp. 5-17
   PDFPDF (1.5 MB)

Jana Kubelková
Urbanization of poverty and insecurity of the urban poor
Urbanizace chudoby a zranitelnost chudých ve městech

pp. 19-32
   PDFPDF (424 kB)

Lukáš Nevěděl, Hana Svobodová, Antonín Věžník
Leaders’ perceptions of rural development: case study of South Moravia
Percepce rozvoje venkova očima leaderů: Případová studie pro jižní Moravu

pp. 33-43
   PDFPDF (381 kB)

Zoran Stiperski, Jelena Lončar
Economic and social changes in some Central and East European countries
Ekonomické a sociální uzměny v některých zemích střední a východní Evropy

pp. 45-58
   PDFPDF (678 kB)

Report

 

Quantitative assessment of the Danubian state border between Bulgaria and Romania (Boris Kolev, Maria Grozeva)

pp. 59-62
   PDFPDF (252 kB)

 


Last modified 02/09/15 | ↑ top

Site Map | CMS Made Simple