Search  |  Česky

Geographica 43/1 (2012)


Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Rerum Naturalium

2012
Geographica 43 | 1

Geographica 43/1 (2012)
< previous issue     following issue >

Contents | Obsah

 

Original research articles

 

Artur Bajerski
The role of public higher vocational institutions in spatial decentralisation of public higher education in Poland
Role veřejných vyšších odborně vzdělávacích institucí v prostorové decentralizaci veřejného vyššího vzdělávání v Polsku

pp. 5-14
   PDFPDF (818 kB)

Martin Šveda, Michala Madajová
Changing concepts of time geography in the era of information and communication technologies
Měnící se koncepty geografie času v éře informačních a komunikačních technologií

pp. 15-30
   PDFPDF (991 kB)

Pavel Ptáček, Tatiana Mintálová
Perception of cross-border cooperation in the Czech and Polish border area on the example of the Jeseník Region
Vybrané aspekty přeshraniční spolupráci v českém a polském pohraničí na příkladu Jesenicka

pp. 31-49
   PDFPDF (1.4 MB)

Research reports

 

Slovak geographical names and the translation traps (Stela Csachová)

pp. 51-56
   PDFPDF (817 kB)

Distance decay function and its application in the territory of the Czech Republic (Marián Halás, Pavel Klapka)

pp. 57-60
   PDFPDF (269 kB)

 


Last modified 02/09/15 | ↑ top

Site Map | CMS Made Simple