Search  |  Česky

Geographica 43/2 (2012)


Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Rerum Naturalium

2012
Geographica 43 | 2

Geographica 43/2 (2012)
< previous issue     following issue >

Contents | Obsah

 

Original research articles

 

Stanislav Kraft, Jan Blažek
Spatial interactions and regionalisation of the Vysočina Region using the gravity models
Prostorové interakce a regionalizace kraje Vysočina s využitím gravitačních modelů

pp. 65-82
   PDFPDF (3.7 MB)

Martin Plešivčák
State of urban-rural cleavage in electoral preferences caused by socio-political situation in functional urban regions of western Slovakia
Urbánně-rurální konflikt volebních preferencí obyvatelstva ve funkčních městských regionech západního Slovenska v kontextu jejich socio-politické situace

pp. 83-99
   PDFPDF (1.1 MB)

Josef Navrátil, Kamil Pícha, Stanislav Martinát
Spatial differentiation of the interpretive nature trails in the large-area protected natural territories
Prostorová diferenciace naučných stezek ve velkoplošně chráněných územích přírody

pp. 101-115
   PDFPDF (255 kB)

Renata Pavelková Chmelová, Jindřich Frajer, Přemysl Pavka, Miriam Dzuráková, Pavel Adámek
Identification and analysis of areas of historical ponds (Chrudimka River Basin)
Identifikace a analýza ploch historických rybníků na příkladu povodí Chrudimky

pp. 117-132   
PDFPDF (4.5 MB)

Report

 

2nd Geographical Discussion Forum (Jan Daniel)

pp. 133-134
   PDFPDF (136 kB)

 


Last modified 02/09/15 | ↑ top

Site Map | CMS Made Simple