Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Zapomenutá historie horských lesů Hrubého Jeseníku – klíč ke kulturní identitě Moravy a Slezska

Číslo projektu: NAKI II – DG18P02OVV061
Doba řešení: 3/2018 až 12/2021
Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci / Katedra geografie
Kontakt: Peter Mackovčin

Představení projektu

Významem historie horských lesů v rámci České republiky a také v Hrubém Jeseníku pro kulturní identitu se dosud podrobně nezabývala žádná vědecká práce, která by nabídla ucelený pohled na tento unikátní krajinný fenomén. Hlavním cílem projektu je proto vyplnění této velké znalostní mezery v regionální a historické geografii s důrazem na pochopení a podporu významu historie horských lesů Hrubého Jeseníku pro národní a kulturní identitu. Znalost dynamiky krajiny a historických faktorů ovlivňujících kulturní identitu je klíčem k udržitelnému rozvoji kulturní identity v budoucnosti. Projekt bude na základě historických analýz horských lesů Hrubého Jeseníku modelovat predikce budoucích změn typických znaků kulturní identity vázané na studované entity národní a regionální kulturní identity. Souhrnně je možné definovat poslání projektu jako komplexní poznání odrazu historie a současnosti krajinného fenoménu Hrubého Jeseníku, utvářejícího a podporujícího trvalé udržení unikátních a dosud málo zkoumaných entit národní i regionální kulturní identity v budoucnu. Projekt se opírá o multidisciplinární propojení metod historického bádání s aplikacemi moderních softwarových technologií a geografických informačních systémů.

Výstupy projektu

Výstupy projektu jsou zveřejňovány průběžně v době řešení projektu.

Specializované mapy s odborným obsahem

Etapa 1

Dynamika rozšíření a změn horských lesů a dalších typů využití území majících dopady na národní a kulturní identitu Hrubého Jeseníku v historickém kontextu
Mapa – plné rozlišení (55 MB) | Mapa – nižší rozlišení (1 MB) | Průvodní zpráva

Krajinné archetypy území Hrubého Jeseníku
Mapa – plné rozlišení (111 MB) | Mapa – nižší rozlišení (2 MB) | Průvodní zpráva

Etapa 3

Změny entit kulturní identity v důsledku předpokládaných dopadů změn historické pastevní hranice lesa Hrubého Jeseníku
Mapa – plné rozlišení (91 MB) | Mapa – nižší rozlišení (2 MB) | Průvodní zpráva

Predikce budoucích změn entit kulturní identity v důsledku posunu vegetační stupňovitosti horských lesů Hrubého Jeseníku
Mapa – plné rozlišení (95 MB) | Mapa – nižší rozlišení (2 MB) | Průvodní zpráva