Search  |  Česky

Seminar in regional geography of Central Europe

code extent credits ending semestre type study programme
KGG/SRGCE 0 + 0 + 2 4 Cr Spring B M.Sc. Regional Geography

Teacher: RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
Portal UP: Information on the subject

\n

Information for students

\n

Koncepce semináře

Seminář je zamýšlen k prohloubení znalostí o regionu střední Evropy a také k procvičení a upevnění dovedností aplikovat geografické metody při studiu vybraného regionu. Přidanou hodnotou semináře je jeho vedení v angličtině (na běžné komunikační úrovni středně pokročilých mluvčích), čímž si studenti mohou prakticky vyzkoušet svou jazykovou vybavenost např. pro eventuální budoucí jednání se zahraničními partnery, která se dnes i ve středoevropském prostoru často vedou právě v angličtině. Pro mnoho lidí je zásadní překážkou komunikace v cizím jazyce ostych a obava, že nejsou v daném jazyce dostatečně zběhlí (přitom mají za sebou roky výuky i běžného kontaktu s angličtinou) a v rámci tohoto semináře se mohou ostychu z používání angličtiny bezpečně zbavit (zatímco na pracovním jednání s cizím partnerem by mohl být problém, v semináři mezi ostatními spolužáky ještě v podstatě o nic nejde...).

V první části semestru se blíže podíváme na fyzickou a sociální geografii středoevropských států a ve druhé části semestru budou následovat prezentace a diskuze na vybraná geografická témata a aktuální problémy střední Evropy.

Požadavky k zápočtu

Aktivní účast v semináři, zapojování se do probíhajících diskuzí, prezentace referátu na zvolené téma.


Last modified 21/01/16 | ↑ top

Site Map | CMS Made Simple