Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

RNDr. Martin JUREK, Ph.D.

Martin Jurek

odborný asistent, vedoucí oddělení fyzické a environmentální geografie
pracovna 2.016
tel.: (+420) 585 634 508, (+420) 775 772 318
e-mail: martin.jurek@upol.cz
konzultační hodiny: úterý 17.00–17.30 v Zoom (odkaz k připojení)
English | ResearchGate | ResearcherID | ORCID

Výuka

Prezenční studium

Kartografie KGG/KART
Ochrana ovzduší KGG/OCHO, KGG/OCH
Planetární geografie KGG/PLG
Regionální geografie Evropy KGG/EVRO, KGG/RGEVR
Seminář z regionální geografie Evropy KGG/SREV
Terénní cvičení z fyzické geografie KGG/TCFG
Zahraniční geografická exkurze KGG/ZGEX
V přípravě: Geografie Německa a Rakouska (KGG/GNR)

Prezenční studium – anglicky

Field trip to a foreign country KGG/QZGEX
Geography of climate change KGG/QCLIC
Regional geography of Central Europe KGG/QRGCE

Kombinované studium

Kartografie KGG/DKART
Planetární geografie KGG/DPLG
Regionální geografie Evropy KGG/DEVRO
Seminář z regionální geografie Evropy KGG/DSREV

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)

Publikace

Přehled publikací za posledních 5 let (od roku 2016):

Časopisy v databázích Web of Science

Lehnert, M., Tokar, V., Jurek, M., Geletič, J. (2020): Summer thermal comfort in Czech cities: measured effects of blue and green features in city centres. International Journal of Biometeorology. https://doi.org/10.1007/s00484-020-02010-y [link]

Geletič, J., Lehnert, M., Jurek, M. (2020): Spatiotemporal variability of air temperature during a heat wave in real and modified landcover conditions: Prague and Brno (Czech Republic). Urban Climate 31, 100588. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2020.100588 [link]

Lehnert, M., Fiedor, D., Frajer, J., Hercik, J., Jurek, M. (2020): Czech students and mitigation of global warming: beliefs and willingness to take action. Environmental Education Research 26, 6, 864–889. https://doi.org/10.1080/13504622.2019.1694140 [link]

Lehnert, M., Geletič, J., Dobrovolný, P., Jurek, M. (2018): Temperature differences among local climate zones established by mobile measurements in two central European cities. Climate Research 75, 53–64. DOI: 10.3354/cr01508. [link]

Časopisy v databázi Scopus

Lehnert, M., Kubeček, J., Geletič, J., Jurek, M., Frajer, J. (2018): Identifying hot and cool spots in the city centre based on bicycle measurements: the case of Olomouc, Czech Republic. Geographia Pannonica 22, 4, 230-240. DOI: 10.5937/gp22-19750. [link]

Přehled všech publikací

Vzdělání

2002–2007

Ph.D.
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program, obor: Environmentální geografie; disertační práce: Kvalita ovzduší v okrese Olomouc a vývoj znečištění atmosféry v období 1981–1990 a 1991–2000 jako odezva na strukturální změny v průmyslu (s možností využití nástrojů GIS))

2007

RNDr.
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta

1997–2002

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Učitelství pro SŠ v kombinaci matematika-zeměpis; diplomová práce: Terminologický a výkladový slovník dálkového průzkumu)

Profesní činnost

2001–2004

obsahový korektor článků pro vzdělávací časopis Planeta Země

2003–2005

šéfredaktor popularizačního geografického časopisu Velký atlas světa

od 2002 

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (doktorand, asistent, odborný asistent)

Řešené projekty

2007

Inovace výuky regionální geografie Evropy
Projekt FRVŠ (řešitel)

2006

Sustainable environmental research (SER) – promoting international cooperation and mutual assistance in natural parks
Grant ASO (člen řešitelského týmu; hlavní řešitel doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.)

Odborné zájmy

Environmentální geografie, ochrana ovzduší, planetární geografie, regionální geografie Evropy.

Členství v organizacích

Česká geografická společnost
Česká meteorologická společnost