Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

RNDr. Martin JUREK, Ph.D.

Martin Jurek

odborný asistent
pracovna 2.016
tel.: (+420) 585 634 508, (+420) 775 772 318
e-mail: martin.jurek@upol.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 9.45–11.15
English | ResearchGate | ResearcherID | ORCID

Výuka

Prezenční studium

Digitální kompetence učitele KGG/DKU
Geografie Německa a Rakouska KGG/GNR
Globální klimatická změna KGG/GLOZ
Ochrana ovzduší KGG/OCHO
Planetární geografie KGG/PLG
Regionální geografie Evropy KGG/EVRO
Seminář z regionální geografie Evropy KGG/SREV
Terénní cvičení z fyzické geografie KGG/TCFG
Zahraniční geografická exkurze KGG/ZGEX

Prezenční studium – anglicky

Field trip to a foreign country KGG/QZGEX
Geography of climate change KGG/QCLIC
Regional geography of Central Europe KGG/QRGCE

Kombinované studium

Geografie Německa a Rakouska KGG/DGNR
Ochrana ovzduší KGG/DOCHO
Planetární geografie KGG/DPLG
Regionální geografie Evropy KGG/DEVRO
Seminář z regionální geografie Evropy KGG/DSREV

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)

Publikace

Přehled publikací za posledních 5 let (od roku 2019):

Časopisy v databázích Web of Science

Lehnert, M., Jirmus, R., Květoňová, V., Geletič, J., Jurek, M., Středová, H., Frajer, J. (2024): Overheated children's playgrounds in Central European cities: The effects of surfaces and shading on thermal exposure during hot summer days. Urban Climate 55, 101873. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2024.101873 [link]

Lehnert, M., Pánek, J., Kopp, J., Geletič, J., Květoňová, V., Jurek, M. (2023): Thermal comfort in urban areas on hot summer days and its improvement through participatory mapping: A case study of two Central European cities. Landscape and Urban Planning 233, 104713. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2023.104713 [link]

Lehnert, M., Geletič, J., Jurek, M. (2023): Tradiční a nové přístupy ke studiu tepelného prostředí člověka ve městě: kritické shrnutí současného stavu poznání. Geografie 128, 3, 351–377. https://doi.org/10.37040/geografie.2023.012 [link]

Jurek, M., Frajer, J., Fiedor, D., Brhelová, J., Hercik, J., Jáč, M., Lehnert, M. (2022): Knowledge of global climate change among Czech students and its influence on their beliefs in the efficacy of mitigation action. Environmental Education Research 28, 8, 1126-1143. https://doi.org./10.1080/13504622.2022.2086687 [link]

Lehnert, M., Tokar, V., Jurek, M., Geletič, J. (2021): Summer thermal comfort in Czech cities: measured effects of blue and green features in city centres. International Journal of Biometeorology 65, 8, 1277–1289. https://doi.org/10.1007/s00484-020-02010-y [link]

Lehnert, M., Geletič, J., Kopp, J., Brabec, M., Jurek, M., Pánek, J. (2021): Comparison between mental mapping and land surface temperature in two Czech cities: A new perspective on indication of locations prone to heat stress. Building and Environment 203, 108090. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108090  [link]

Lehnert, M., Brabec, M., Jurek, M., Tokar, V., Geletič, J. (2021): The role of blue and green infrastructure in thermal sensation in public urban areas: A case study of summer days in four Czech cities. Sustainable Cities and Society 66, 102683. https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102683 [link]

Geletič, J., Lehnert, M., Jurek, M. (2020): Spatiotemporal variability of air temperature during a heat wave in real and modified landcover conditions: Prague and Brno (Czech Republic). Urban Climate 31, 100588. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2020.100588 [link]

Lehnert, M., Fiedor, D., Frajer, J., Hercik, J., Jurek, M. (2020): Czech students and mitigation of global warming: beliefs and willingness to take action. Environmental Education Research 26, 6, 864–889. https://doi.org/10.1080/13504622.2019.1694140 [link]

Časopisy v databázi Scopus

Lehnert, M., Šimáček, P., Fiedor, D., Jurek, M. (2021): Spatial variability of soil temperature in an urban area: a case study for a medium-sized European city. Geographia Pannonica 25, 1, 1–9. https://doi.org/10.5937/gp25-29415 [link]

Kapitoly v monografiích

Szczyrba, Z., Smolová, I., Jurek, M., Fiedor, D. (2021). The university as the creative hub: the case of the city of Olomouc after 1989. In Cudny, W., Kunc, J. (eds): Growth and change in post-socialist cities of Central Europe. London: Routledge, 30-47. https://doi.org/10.4324/9781003039792-3 [link]

Přehled všech publikací

Vzdělání

2002–2007

Ph.D.
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program, obor: Environmentální geografie; disertační práce: Kvalita ovzduší v okrese Olomouc a vývoj znečištění atmosféry v období 1981–1990 a 1991–2000 jako odezva na strukturální změny v průmyslu (s možností využití nástrojů GIS))

2007

RNDr.
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta

1997–2002

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Učitelství pro SŠ v kombinaci matematika-zeměpis; diplomová práce: Terminologický a výkladový slovník dálkového průzkumu)

Profesní činnost

2001–2004

obsahový korektor článků pro vzdělávací časopis Planeta Země

2003–2005

šéfredaktor popularizačního geografického časopisu Velký atlas světa

od 2002 

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (doktorand, asistent, odborný asistent)

Řešené projekty

2007

Inovace výuky regionální geografie Evropy
Projekt FRVŠ (řešitel)

2006

Sustainable environmental research (SER) – promoting international cooperation and mutual assistance in natural parks
Grant ASO (člen řešitelského týmu; hlavní řešitel doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.)

Odborné zájmy

Environmentální geografie, ochrana ovzduší, planetární geografie, regionální geografie Evropy.

Členství v organizacích

Česká geografická společnost
Česká meteorologická společnost