Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

RNDr. Martin JUREK, Ph.D.

Martin Jurek

odborný asistent, vedoucí oddělení fyzické a environmentální geografie

tel.: (+420) 585 634 508, (+420) 775 772 318
e-mail: martin.jurek@upol.cz
konzultační hodiny: úterý 9.30–11.00

 

English | ResearchGate | ResearcherID | ORCID

Pedagogická činnost

Prezenční studium

Exkurze do evropských institucí (KGG/EEI)
Ochrana ovzduší
(KGG/OCH)
Planetární geografie (KGG/PLG)
Regionální geografie Evropy (KGG/RGEVR)
Regionální geografie Německa (KGG/RGDEU)
Seminář z regionální geografie Evropy (KGG/SREV)
Terénní cvičení z fyzické geografie (KGG/TCFG)
Vizualizace a prezentace geografických dat (KGG/VIDA)
Zahraniční geografická exkurze (KGG/ZGEX)
Základy kartografie (KGG/ZKAR)

Prezenční studium – anglicky

Seminar in regional geography of Central Europe (KGG/QRGCE)

Kombinované studium

Planetární geografie (KGG/DPLG)
Regionální geografie Evropy (KGG/DRGEV)
Základy kartografie (KGG/DZKR)

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)

Přehled publikací

Přehled publikací za posledních 5 let (od roku 2014):

Časopisy v databázích Web of Science

Lehnert, M., Geletič, J., Dobrovolný, P., Jurek, M. (2018): Temperature differences among local climate zones established by mobile measurements in two central European cities. Climate Research 75, 53–64. DOI: 10.3354/cr01508. [link]

Mackovčin, P., Jurek, M. (2015): New fact about old maps of the territory of the former Czechoslovakia. Geografie 120, 4, 489–506. [link]

Časopisy v databázi Scopus

Lehnert, M., Kubeček, J., Geletič, J., Jurek, M., Frajer, J. (2018): Identifying hot and cool spots in the city centre based on bicycle measurements: the case of Olomouc, Czech Republic. Geographia Pannonica 22, 4, 230-240. DOI: 10.5937/gp22-19750. [link]

Ostatní recenzované odborné časopisy

Mackovčin, P., Jurek, M. (2014): Německé topografické mapy – Topographische Karte (4-cm Karte) z území Československa. Acta Pruhoniciana 106, 45–50. [link]

Mackovčin, P., Jurek, M., Létal, A. (2014): Topografické mapy s přítisky územních změn od mnichovské dohody až do okupace Československa v roce 1939. Acta Pruhoniciana 107, 37–44. [link]

Mackovčin, P., Jurek, M. (2014): Německé říšské mapy (Karte des Deutschen Reiches), Einheitsblatt, Grossblatt 1 : 100 000 z území České republiky. Acta Pruhoniciana 108, 63–71. [link]

Přehled všech publikací

Vzdělání

1997–2002

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Učitelství pro SŠ v kombinaci matematika-zeměpis; diplomová práce: Terminologický a výkladový slovník dálkového průzkumu)

2002–2007

Ph.D.
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program, obor: Environmentální geografie; disertační práce: Kvalita ovzduší v okrese Olomouc a vývoj znečištění atmosféry v období 1981–1990 a 1991–2000 jako odezva na strukturální změny v průmyslu (s možností využití nástrojů GIS))

2007

RNDr.
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta

Profesní činnost

2001–2004

obsahový korektor článků pro vzdělávací časopis Planeta Země

2003–2005

šéfredaktor popularizačního geografického časopisu Velký atlas světa

od 2002 

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (doktorand, asistent, odborný asistent)

Řešené projekty

2007

Inovace výuky regionální geografie Evropy
Projekt FRVŠ (řešitel)

2006

Sustainable environmental research (SER) – promoting international cooperation and mutual assistance in natural parks
Grant ASO (člen řešitelského týmu; hlavní řešitel doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.)

Odborné zájmy

Ochrana ovzduší, environmentální geografie, planetární geografie, regionální geografie Evropy.

Členství v organizacích

Česká geografická společnost
Česká meteorologická společnost