Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Kristýna KŘIŠTOFOVÁ

Kristýna Křištofová

doktorandka Regionální geografie
pracovna 2.024
tel. (+420) 585 634 595
e-mail: kristyna.kristofova@upol.cz
konzultační hodiny: po předchozí domluvě (e-mail)
English | ResearchGate | ORCID

Pedagogická činnost

Prezenční studium

Aktuální témata fyzické a environmentální geografie KGG/ATFE
Fyzická geografie KGG/FGRES
Projekty a projektová příprava pro učitele KGG/PROU
Seminář z geomorfologie AKGG/SEGM
Terénní cvičení z fyzicé geografie KGG/TCFG

Kombinované studium

Aktuální témata fyzické a environmentální geografie KGG/DATFE

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: aktuálně rozpracované (STAG)

Publikace

Časopisy v databázích Web of Science

Křištofová, K., Lehnert, M., Martinát, S., Tokar, V., Opravil, Z. (2022): Adaptation to climate change in the eastern regions of the Czech Republic: An analysis of the measures proposed by local governments. Land Use Policy 114, 105949. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105949 [link]

Monografie

Smolová, I., Szczyrba, Z., Roubínek, P., Ptáček, P., Křištofová, K. (2021): Atlas lázeňství na česko-polském pohraničí. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5994-3. https://doi.org/10.5507/prf.21.24459943 [link]

Vzdělání

2012–2016

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Geografie-Historie; bakalářská práce: Vliv fyzickogeografických podmínek povodí Bacovského potoka na rozvoj osídlení)

2016–2019

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Učitelství geografie pro SŠ-Historie; diplomová práce: Studenti přírodovědných oborů na UP v Olomouci a možnosti jejich uplatnitelnosti na trhu práce)

od 2019

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program, studijní obor Regionální geografie; téma disertační práce: Antropogenní transformace reliéfu v urbanizovaném prostoru)