Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Kristýna KŘIŠTOFOVÁ

Kristýna Křištofová

doktorandka Regionální geografie
pracovna 5.010 v 5. podlaží hlavní budovy Přírodovědecké fakulty UP
tel. (+420) 585 634 675
e-mail: kristyna.kristofova@upol.cz
konzultační hodiny: v ZS 2021/22 neurčeny
English

 

Pedagogická činnost

Prezenční studium

Aktuální témata fyzické a environmentální geografie (KGG/ATFE)
Projekty a projektová příprava pro učitele (KGG/PROU)
Seminář z geomorfologie (KGG/SEGM)

Vzdělání

2012–2016

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Geografie-Historie; bakalářská práce: Vliv fyzickogeografických podmínek povodí Bacovského potoka na rozvoj osídlení)

2016–2019

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Učitelství geografie pro SŠ-Historie; diplomová práce: Studenti přírodovědných oborů na UP v Olomouci a možnosti jejich uplatnitelnosti na trhu práce)

od 2019

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program, studijní obor Regionální geografie; téma disertační práce: Antropogenní transformace reliéfu v urbanizovaném prostoru)