Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

RNDr. Martin JUREK, Ph.D. – publikace

Časopisy v databázích Web of Science

Lehnert, M., Jirmus, R., Květoňová, V., Geletič, J., Jurek, M., Středová, H., Frajer, J. (2024): Overheated children's playgrounds in Central European cities: The effects of surfaces and shading on thermal exposure during hot summer days. Urban Climate 55, 101873. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2024.101873 [link]

Lehnert, M., Pánek, J., Kopp, J., Geletič, J., Květoňová, V., Jurek, M. (2023): Thermal comfort in urban areas on hot summer days and its improvement through participatory mapping: A case study of two Central European cities. Landscape and Urban Planning 233, 104713. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2023.104713 [link]

Lehnert, M., Geletič, J., Jurek, M. (2023): Tradiční a nové přístupy ke studiu tepelného prostředí člověka ve městě: kritické shrnutí současného stavu poznání. Geografie 128, 3, 351–377. https://doi.org/10.37040/geografie.2023.012 [link]

Jurek, M., Frajer, J., Fiedor, D., Brhelová, J., Hercik, J., Jáč, M., Lehnert, M. (2022): Knowledge of global climate change among Czech students and its influence on their beliefs in the efficacy of mitigation action. Environmental Education Research 28, 8, 1126-1143. https://doi.org./10.1080/13504622.2022.2086687 [link]

Lehnert, M., Tokar, V., Jurek, M., Geletič, J. (2021): Summer thermal comfort in Czech cities: measured effects of blue and green features in city centres. International Journal of Biometeorology 65, 8, 1277–1289. https://doi.org/10.1007/s00484-020-02010-y [link]

Lehnert, M., Geletič, J., Kopp, J., Brabec, M., Jurek, M., Pánek, J. (2021): Comparison between mental mapping and land surface temperature in two Czech cities: A new perspective on indication of locations prone to heat stress. Building and Environment 203, 108090. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108090  [link]

Lehnert, M., Brabec, M., Jurek, M., Tokar, V., Geletič, J. (2021): The role of blue and green infrastructure in thermal sensation in public urban areas: A case study of summer days in four Czech cities. Sustainable Cities and Society 66, 102683. https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102683 [link]

Geletič, J., Lehnert, M., Jurek, M. (2020): Spatiotemporal variability of air temperature during a heat wave in real and modified landcover conditions: Prague and Brno (Czech Republic). Urban Climate 31, 100588. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2020.100588 [link]

Lehnert, M., Fiedor, D., Frajer, J., Hercik, J., Jurek, M. (2020): Czech students and mitigation of global warming: beliefs and willingness to take action. Environmental Education Research 26, 6, 864–889. https://doi.org/10.1080/13504622.2019.1694140 [link]

Lehnert, M., Geletič, J., Dobrovolný, P., Jurek, M. (2018): Temperature differences among local climate zones established by mobile measurements in two central European cities. Climate Research 75, 53–64. DOI: 10.3354/cr01508. [link]

Mackovčin, P., Jurek, M. (2015): New fact about old maps of the territory of the former Czechoslovakia. Geografie 120, 4, 489–506. [link]

Sweeney, S., Jurek, M., Bednář, M. (2007): Using place names to interpret former floodplain connectivity in the Morava River, Czech Republic. Landscape Ecology 22, 7, 1007–1018. [link]

Časopisy v databázi Scopus

Lehnert, M., Šimáček, P., Fiedor, D., Jurek, M. (2021): Spatial variability of soil temperature in an urban area: a case study for a medium-sized European city. Geographia Pannonica 25, 1, 1–9. https://doi.org/10.5937/gp25-29415 [link]

Lehnert, M., Kubeček, J., Geletič, J., Jurek, M., Frajer, J. (2018): Identifying hot and cool spots in the city centre based on bicycle measurements: the case of Olomouc, Czech Republic. Geographia Pannonica 22, 4, 230-240. DOI: 10.5937/gp22-19750. [link]

Vysoudil, M., Jurek, M. (2004): Air pollution in the Olomouc city in the period 1991–2000. Moravian Geographical Reports 12, 1, 31–41. [link]

Ostatní recenzované odborné časopisy

Mackovčin, P., Jurek, M. (2014): Německé topografické mapy – Topographische Karte (4-cm Karte) z území Československa. Acta Pruhoniciana 106, 45–50. [link]

Mackovčin, P., Jurek, M., Létal, A. (2014): Topografické mapy s přítisky územních změn od mnichovské dohody až do okupace Československa v roce 1939. Acta Pruhoniciana 107, 37–44. [link]

Mackovčin, P., Jurek, M. (2014): Německé říšské mapy (Karte des Deutschen Reiches), Einheitsblatt, Grossblatt 1 : 100 000 z území České republiky. Acta Pruhoniciana 108, 63–71. [link]

Jurek, M., Matúšová, L., Létal, A. (2013): Air quality assessment as an environmental factor of the quality of life. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 44, 2, 125–135. [link]

Mackovčin, P., Jurek, M. (2013): Československé opevnění (1935–1938) na vojenských topografických mapách. Acta Pruhoniciana 105, 5–9. [link]

Voženílek, V., Vávra, A., Pechanec, V., Němcová, Z., Vondráková, A., Jurek, M., Tolasz, R., Jílková, J., Šeflová, J., Holtanová, E. (2010): E-learningové kurzy o klimatu a jeho změně pro široké spektrum uživatelů (Projekt E-klima). Meteorologické zprávy 63, 5, 156–163.

Kapitoly v monografiích

Szczyrba, Z., Smolová, I., Jurek, M., Fiedor, D. (2021). The university as the creative hub: the case of the city of Olomouc after 1989. In Cudny, W., Kunc, J. (eds): Growth and change in post-socialist cities of Central Europe. London: Routledge, 30-47. https://doi.org/10.4324/9781003039792-3 [link]

Ostatní publikace

Navrátil, L., Jurek, M., Vysoudil, M. (2008): Interpretace srážkových extrémů v přírodním parku Údolí Bystřice. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 293–295, 3–13.

Smolová, I., Szczyrba, Z., Jurek, M. (2007): Současné trendy ve vývoji těžby nerostných surovin v ČR. Geografická revue 3, 1, 130–148.

Smolová, I., Jurek, M. (2007): Selected problems in exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic after the year 1989. Acta Geographica Silesiana 1, 61–69. [link]

Jurek, M. (2007): Ambient air pollution assessment. In Vysoudil, M., Lampič, B., Sulzer, W. eds.: Sustainable Environmental Research – Promoting International Cooperation and Mutual Assistance in Natural Parks. Olomouc: Univerzita Palackého. 59–62. [link]

Jurek, M. (2007): Nature Conservation in the Czech Republic. In Vysoudil, M., Lampič, B., Sulzer, W. eds.: Sustainable Environmental Research – Promoting International Cooperation and Mutual Assistance in Natural Parks. Olomouc: Univerzita Palackého. 15–18. [link]

Jurek, M. (2006): Communicating air quality to the public as a tool to raise awareness of air pollution issues. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 39, 31–37. [link]

Jurek, M., Sweeney, S. (2006): Jak se žije v náruči Istanbulu? Geografické rozhledy 15, 5, 30–31.

Jurek, M., Vysoudil, M. (2005): Summer Air Temperatures in Ljubljana (Slovenia) and Olomouc (Czech Republic) in the Period 1961–2000. Dela 23, 245–258. [link]

Toušek, V., Smolová, I., Fňukal, M., Jurek, M., Klapka, P. (2005): Česká republika – portréty krajů. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Toušek, V., Smolová, I., Fňukal, M., Jurek, M., Klapka, P. (2005): Czech Republic – Portraits of Regions. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Vysoudil, M., Jurek, M. (2004): Air temperature in the city of Olomouc (Central Moravia) 1991–2000. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 38, 93–98. [link]

Jurek, M. (2004): Czech Law in Air Quality Protection in Context of the New Clean Air Act No. 86/2002 Coll. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium, Geographica 38, 35–42.  [link]