Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

RNDr. Martin JUREK, Ph.D. – publikace

Časopisy v databázích Web of Science

Mackovčin, P., Jurek, M. (2015): New fact about old maps of the territory of the former Czechoslovakia. Geografie 120, 4, 489–506. [link]

Sweeney, S., Jurek, M., Bednář, M. (2007): Using place names to interpret former floodplain connectivity in the Morava River, Czech Republic. Landscape Ecology 22, 7, 1007–1018. [link]

Časopisy v databázi Scopus

Vysoudil, M., Jurek, M. (2004): Air pollution in the Olomouc city in the period 1991–2000. Moravian Geographical Reports 12, 1, 31–41. [link]

Časopisy na seznamu Rady pro VaVaI

Mackovčin, P., Jurek, M. (2014): Německé topografické mapy – Topographische Karte (4-cm Karte) z území Československa. Acta Pruhoniciana 106, 45–50. [link]

Mackovčin, P., Jurek, M., Létal, A. (2014): Topografické mapy s přítisky územních změn od mnichovské dohody až do okupace Československa v roce 1939. Acta Pruhoniciana 107, 37–44. [link]

Mackovčin, P., Jurek, M. (2014): Německé říšské mapy (Karte des Deutschen Reiches), Einheitsblatt, Grossblatt 1 : 100 000 z území České republiky. Acta Pruhoniciana 108, 63–71. [link]

Jurek, M., Matúšová, L., Létal, A. (2013): Air quality assessment as an environmental factor of the quality of life. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 44, 2, 125–135. [link]

Mackovčin, P., Jurek, M. (2013): Československé opevnění (1935–1938) na vojenských topografických mapách. Acta Pruhoniciana 105, 5–9. [link]

Voženílek, V., Vávra, A., Pechanec, V., Němcová, Z., Vondráková, A., Jurek, M., Tolasz, R., Jílková, J., Šeflová, J., Holtanová, E. (2010): E-learningové kurzy o klimatu a jeho změně pro široké spektrum uživatelů (Projekt E-klima). Meteorologické zprávy 63, 5, 156–163.

Ostatní publikace

Navrátil, L., Jurek, M., Vysoudil, M. (2008): Interpretace srážkových extrémů v přírodním parku Údolí Bystřice. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 293–295, 3–13.

Smolová, I., Szczyrba, Z., Jurek, M. (2007): Současné trendy ve vývoji těžby nerostných surovin v ČR. Geografická revue 3, 1, 130–148.

Smolová, I., Jurek, M. (2007): Selected problems in exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic after the year 1989. Acta Geographica Silesiana 1, 61–69. [link]

Jurek, M. (2007): Ambient air pollution assessment. In Vysoudil, M., Lampič, B., Sulzer, W. eds.: Sustainable Environmental Research – Promoting International Cooperation and Mutual Assistance in Natural Parks. Olomouc: Univerzita Palackého. 59–62. [link]

Jurek, M. (2007): Nature Conservation in the Czech Republic. In Vysoudil, M., Lampič, B., Sulzer, W. eds.: Sustainable Environmental Research – Promoting International Cooperation and Mutual Assistance in Natural Parks. Olomouc: Univerzita Palackého. 15–18. [link]

Jurek, M. (2006): Communicating air quality to the public as a tool to raise awareness of air pollution issues. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 39, 31–37. [link]

Jurek, M., Sweeney, S. (2006): Jak se žije v náruči Istanbulu? Geografické rozhledy 15, 5, 30–31.

Jurek, M., Vysoudil, M. (2005): Summer Air Temperatures in Ljubljana (Slovenia) and Olomouc (Czech Republic) in the Period 1961–2000. Dela 23, 245–258. [link]

Toušek, V., Smolová, I., Fňukal, M., Jurek, M., Klapka, P. (2005): Česká republika – portréty krajů. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Toušek, V., Smolová, I., Fňukal, M., Jurek, M., Klapka, P. (2005): Czech Republic – Portraits of Regions. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Vysoudil, M., Jurek, M. (2004): Air temperature in the city of Olomouc (Central Moravia) 1991–2000. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 38, 93–98. [link]

Jurek, M. (2004): Czech Law in Air Quality Protection in Context of the New Clean Air Act No. 86/2002 Coll. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium, Geographica 38, 35–42.  [link]