Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

doc. RNDr. Miroslav VYSOUDIL, CSc. – publikace

Časopisy v databázích Web of Science

Lehnert, M., Geletič, J., Husák, J., Vysoudil, M. (2015): Urban field classification by "local climate zones" in a medium-sized Central European city: the case of Olomouc (Czech Republic). Theoretical and Applied Climatology 122, 3, 531–541. DOI: 10.1007/s00704-014-1309-6. [link]

Lehnert, M., Vysoudil, M., Kladivo, P. (2015): Semi-stationary measurement as a tool to refine understanding of the soil temperature spatial variability. International Agrophysics 29, 4, 449–457. DOI: 10.1515/intag-2015-0038. [link]

Vysoudil, M. (2015): Urban space and climate: Introduction to the Special Issue. Moravian Geographical Reports 23 (3), 2-7. DOI: 10.1515/mgr-2015-0012. [link]

Středová, H., Středa, T., Vysoudil, M. (2014): Cave Rock Surface Temperature Evaluation Using Non-Contact Measurement Methods. Acta Carsologica 43 (2-3), 257-268. [link]

Ogrin, D., Vysoudil, M., Mrak, I., Ogrin, M. (2012): Splošne in lokalne podnebne poteze [General and local climatic features]. Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva (book series GeograFF 12), 67-86. [link]

Geletič, J., Vysoudil, M. (2012): Analysis of surface temperatures in urban and suburban landscapes from satellite thermal images: a case study of Olomouc and its environs, Czech Republic. Moravian Geographical Reports 20 (1), 2-15. [link]

Časopisy v databázi Scopus

Vysoudil, M., Lehnert, M., Kladivo, P. (2016): Heat Stress in the Urban and Suburban Landscape and its Spatial Differentiation Through the Example of a Medium-Sized City. Dela 46, 163–182. DOI: 10.4312/dela.46.7.163-182. [link]

Středa, T., Středová, H., Vysoudil, M. (2012): Temperature regime of Kateřinská Cave. Contributions to Geophysics and Geodesy 42 (3), 243-254. DOI: 10.2478/v10126-012-0010-y. [link]

Lebeda, A., Sedláková, B., Křístková, E., Vysoudil, M. (2009): Long-lasting changes in the species spectrum of cucurbit powdery mildew in the Czech Republic - influence of air temperature changes or random effect? Plant Protection Science 45, Special Issue, S41-S47. [link]

Monografie

Kopp, J., Raška, P., Vysoudil, M., Ježek, J., Dolejš, M., Veith, T., Frajer, J., Novotná, M., Hašová, E. (2017): Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-261-0719-4.

Vysoudil, M., Geletič, J., Lehnert, M., Lipina, P., Pavelková Chmelová, R., Řepka, M. (2012): Podnebí Olomouce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 212 s. ISBN 978-80-244-3285-4.

Kapitoly v monografiích

Vysoudil, M. (2017): Městský systém monitoringu klimatu na příkladu Olomouce. In Kopp, J. et al.: Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 78-85.

Vysoudil, M. (2017): Termální monitoring území Plzně. In Kopp, J. et al.: Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Příloha D, 1-21.

Sborníky

Chuchma, F., Středa, T., Středová, H., Rožnovský, J., Vysoudil, M. (2018): Landscape recreation and bioclimatology - hand in hand. Conference on Public Recreation and Landscape Protection - with Nature Hand in Hand (2-4 May 2018, Křtiny, Czech Republic), 232-237. [link]

Středová, H., Knotek, J., Středa, T., Vysoudil, M. (2016): Microclimatic specifics of Mohelno serpentine steppe - primary result. Conference on Public Recreation and Landscape Protection - with Nature Hand in Hand (1-3 May 2016, Křtiny, Czech Republic), 114-119. [link]

Vysoudil, M., Létal, A. (1998): Climatic effects research in cultural landscape: evaluation of topoclimatic mapping by use remote sensing data. Proceedings for the 27th International Symposium on Remote Sensing of Environment: Information for Sustainability (8-12 June 1998, Tromsø, Norway), 495-498.

Ostatní publikace

Vysoudil, M., Kácovská, K. (2018): Surface thermal monitoring – a tool of evaluation of landscape thermal behaviour. In Križan, F., Šveda, M. eds.: Geografia na (v)zostupe (zborník abstraktov, 17. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. Zjazd Českej geografickej společnosti, Bratislava 5.–7. 9. 2018), 103. [link]

Navrátil, L., Jurek, M., Vysoudil, M. (2008): Interpretace srážkových extrémů v přírodním parku Údolí Bystřice. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 293–295, 3–13.

Jurek, M., Vysoudil, M. (2005): Summer Air Temperatures in Ljubljana (Slovenia) and Olomouc (Czech Republic) in the Period 1961–2000. Dela 23, 245–258. [link]

Vysoudil, M., Jurek, M. (2004): Air temperature in the city of Olomouc (Central Moravia) 1991–2000. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 38, 93–98. [link]


Níže je uveden přehled ostatních, starších publikací.

AAA Vědecké monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Rogelj, B., Slavič Potočnik, I., Mrak, I. ured. (2013): Gorenjska v obdobju glokalizacije. Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, 365 s. ISBN 978-961-237-605-5.

Ogrin, D. ed. (2012): Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva. GeograFF 12, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 341 s. ISBN 978-961-237-551-5.

AAB: Vědecké monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vysoudil, M. (1989): Dlouhodobé kolísání srážek na území severní Moravy 1881–1980. Spisy Univerzity Palackého. Univerzita Palackého, Olomouc, 139 s.

Vysoudil, M. (1982): Vliv reliéfu na průběh a intenzitu prohřívání přízemní vrstvy atmosféry v oblasti Rosicko-Oslavanska. Problémy současné geografie. Sborník prací PdF UP Olomouc, Geografie 3, SPN, Praha, s. 39–78.

ABC: Kapitoly ve vědeckých monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Ogrin, D., Vysoudil, M., Ogrin, M. (2013): Splošně podnebne razmere Gorenjske in lokalno podnebje Kamniške Bistrice. In: Rogelj, B., Slavič Potočnik, I., Mrak, I. ured.(2013): Gorenjska v obdobju glokalizacije. Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, str. 9-30.

Ogrin, D., Vysoudil, M., Mrak, I. Ogrin, M. (2012): Spločne in lokalne podnebne poteze. In: Ogrin, D. ed. (2012): Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva. GeograFF 12, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, str. 67-86.

Vovk-Korže, A., Fischer, W., Vysoudil, M. (2005): Processes of Environmental Protection and their Impact on Slovenia and South-Eastern Europe. In: Slovenia after the year 2004. Gateway between EU and South-Eastern Europe? Založba Annales. Univerza na Primorskem, Znanstvenno-raziskovalno središče Koper, Zgodovinsko družstvo za južno Primorsko, Koper, p. 213-228. ISBN 961-6033-69-7

ABD: Kapitoly ve vědeckých monografiích vydaných v domácích vydavatelstvích

Vysoudil, M. (2007): Fyzickogeografická charakteristika Česka/Physical Geography of Czechia. In: Atlas podnebí Česka. Climate Atlas of Czechia. ČHMÚ Praha v koedici s Univerzitou Palackého v Olomouci, s. 14–15. ISBN 978-80-86690-26-1 (ČHMÚ), ISBN 978-80-244-1626 (UP)

Vysoudil, M. (2007): Geographical Description of the Natural Park Bystřice River Valley. In: Sustainable Environmental Research Promoting International Cooperation and Mutual Assistance in Natural Parks. Edited by Miroslav Vysoudil, Barbara Lampič and Wolfgang Sulzer, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, p. 37-40. ISBN 978-80-244-1740-0

Vysoudil, M. (2007): Sustainable topoclimatological research. In: Sustainable Environmental Research Promoting International Cooperation and Mutual Assistance in Natural Parks. Edited by Miroslav Vysoudil, Barbara Lampič and Wolfgang Sulzer, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, p. 41-51. ISBN 978-80-244-1740-0

ACB: Vysokoškolské učebnice vydané v domácích vydavatelstvích

Vysoudil, M. (2004): Meteorologie a klimatologie. Vydavatelství UP Olomouc, Olomouc, 281 s. ISBN 80-244-0875-9 (2. vydání 2006)

Vysoudil, M. (2002): Ochrana ovzduší. Vydavatelství UP Olomouc, Olomouc, 114 s. ISBN 80-244-0400-1

Vysoudil, M. (1997): Meteorologie a klimatologie pro geografy. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 232 s. ISBN 80-7067-773-2

Vysoudil, M. (1991): Klimatologie – základy bioklimatologie. Rektorát Univerzity Palackého, Olomouc, 152 s. ISBN 80-7067-780-5

ADA: Vědecké práce v zahraničních karentovaných časopisech

Lehnert, M., Geletič, J., Husák, J., Vysoudil, M. (2014): Urban field classification by “local climate zones” in a medium-sized Central European city: the case of Olomouc (Czech Republic). Theoretical and Applied Climatology. Springer-Verlag Wien. DOI 10.1007/s00704-014-1309-6

Středová, H., Středa, T., Vysoudil, M. (2014): Cave Rock Surface Temperature Evaluation Using Non-Contact Measurement Methods. Acta Carsologica 43/2-3, Postojna 2014, pp. 257-268.

ADE: Vědecké práce v zahraničních nekarentovaných časopisech

Středa, T., Středová, H., Vysoudil, M. (2012): Temperature regime of Kateřinská Cave. Contributions to Geophysics and Geodesy. Vol. 42/3, 2012, s. 243-254.

Vysoudil, M. (2009): Klasifikace místních klimatických efektů/Classification of local climatis effects. Geografický časopis/Geographical Journal, roč. 61, č. 3, s. 229 – 241. ISSN 1335-1257.

Vysoudil, M., Ogrin, D. (2009): Portable thermal camera as a tool in topoclimatic research. Dela 31, Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana, pp. 115-128, ISSN 0354-0596.

Vysoudil, M., Jurek, M. (2005): Summer Air Temperatures in Ljubljana (Slovenia) and Olomouc (Czech Republic) in the Period 1961-2000. Dela 23. Geographical View of Regional Development. Department of Geography. Faculty of Arts, University of Ljubljana, pp. 245-258. ISSN 1854-1089

Vysoudil, M. (2000): Topoklimatické mapování: Od teorie k praxi. (Topoclimatic Mapping: From Theory to Praxis). Geografický časopis, GÚ SAV, Bratislava, roč. 52/2000, č. 2, s. 2-13. ISSN 0016-7193

Vysoudil, M. (1993): Topoclimatic Mapping in Central Moravia (Czec Republic). Geografski Vestnik. Geographical Bulletin. No. 65 (1993), Published by the Association of the Geographical Societies of Slovenia, Ljubljana, p. 25-31. ISSN 0350-3895

ADF: Vědecké práce v domácích nekarentovaných časopisech

Řepka, M., Lipina, P., Vysoudil, M. (2012): Historie a současnost meteorologických pozorování v Olomouci. Meteorologické zprávy. Meteorological Bulletin. Ročník 65 (2012), č. 5, str. 129-138.

Geletič, J., Vysoudil, M. (2012): Analysis of surface temperatures in urban and suburban landscapes from satellite thermal images: A case study of olomouc and its environs, Czech Republic | Analýza povrchové teploty v městské a příměstské krajině na základě analýzy satelitních termálních snímků, Olomouc a okolí (Česká Republika). Moravian Geographical Reports. Vol 20, Number 1/2012. ISSN 1210-8812

Lebeda, A., Sedláková, B., Křístková, E., Vysoudil, M. (2009): Long-lasting changes in the species spectrum of cucurbit powdery mildew in the Czech Republic – influence of climate changes or random effect? Plant Protection Science, Vol. 45, 2009, pp. 41-47. ISSN 1212-2580

Navrátil, L., Jurek, M., Vysoudil, M. (2008): Interpretace srážkových extrémů v přírodním parku Údolí Bystřice. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 293–295, s. 3–13. ISSN 1212-1134.

Vysoudil, M. (2008): Surface Atmosphere Layer Temperature Regime (Case Study of the Nature Park Bystřice River Valley, The Nízký Jeseník Highland, Czech Republic). Moravian Geographical Reports. Vol 16, Number 3/2008. ISSN 1210-8812

Vysoudil, M., Jurek, M. (2004): Air Pollution in the Olomouc City in the Period 1991–2000. Moravian Geographical Reports. Vol 12, Number 1/2004. ISSN 1210-8812

Mičietová, E., Pavličko, P., Vysoudil, M. (2001): Tvorba topoklimatických map v prostředí geoinformačních technologií. Geoinfo, č. 3/2001, Computer Press. a. s., s. 46-50. ISSN 1212-4311

Vysoudil, M. (1990): Potenciální změny klimatických podmínek v důsledku provozu jaderné elektrárny. Památky a příroda, roč. 15 (1990), č. 5, s. 289–293.

Vysoudil, M. (1990): Příspěvek ke studiu závislosti atmosférických srážek na cirkulačních poměrech na území severní Moravy. Sborník ČSGS, sv. 95 /1990/, č. 3, s. 178–185. ISSN 0231-5300

Vysoudil, M. (1988): Příspěvek ke studiu závislosti srážek na nadmořské výšce na území severní Moravy. Památky a příroda, roč. 13 (1988), č. 10, s. 625–628.

Vysoudil, M. (1987): Dlouhodobé trendy atmosférické cirkulace (1881-1980). Met. zprávy, roč. 40 (1987), č. 4, s. 120–122.

Vysoudil, M. (1981): Vliv reliéfu Rosicko-Oslavanska na čas výskytu a úroveň maximálních teplot. Sborník ČSGS, roč. 1981, č. 2, sv. 86, s. 87–98.

AEC: Vědecké práce v zahraničních recenzovaných vědeckých sbornících, monografiích

Vysoudil, M. (2009): Termální monitoring a ochrana krajiny. Thermal Monitoring and Landscape Protection. In: Pucherová, Z., Vanková, V. (eds).: Problémy ochrany a využívania krajiny – teórie, metódy a aplikácie. Zborník vedeckých prác. Nitra: Združenie Biosféra, 2009, 360 s. ISBN 978-80-968030-9-5.

Vysoudil, M. (2007): Employ of Remote Sensing Data in Topoclimate Study. Revija za geografijo/Journal for Geography. Vol. 1-2. University of Maribor, Fac. Of Philosophy. ISSN 1854-665X, UDK 91, p. 7-21.

Vysoudil, M. (2000): Long-term Atmospheric Rainfall Fluctuation in Northern Moravia (Czech Republic) 1881-1980. In.: Prace Geograficzne, Zeszyt 107, “Reconstruction of climate and its modelling”, Institute of Geography and Space Economy of the Jagiellonian University, Krakow, p. 289-296. ISBN 83-88424-03-3

Vysoudil, M. (1998): Současné možnosti topoklimatického mapování a jeho význam pro hodnocení životního prostředí. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. Folia Geographica 2. Prešov 1998, Ročník XXX, s. 75–80. ISBN 80-88722-44-6

AED: Vědecké práce v  domácích recenzovaných vědeckých sbornících, monografiích

Vysoudil, M. (2008): Praktická topoklimatologie. In: Fyzickogeografický sborník 6. Fyzická geografie a trvalá udržitelnost. Příspěvky z XXV. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 30. a 31. ledna 2008 v Brně. MU, Přírodovědecká fakulta, ČGS, Brno 2008, str. 143–147, ISBN 978-80-210-4780-8.

Vysoudil, M. (2007): Možnosti sběru dat pro studium topoklimatu. Miscelanea Geographica, Universitatis Bohemiae Occidentalis 13, Sborník Katedry geografie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň, s. 167–174. ISSN 1213-7901, ISBN 978-80-7043-658-5

Chmelová Pavelková, R., Vysoudil, M. (2007): Analýza srážkoodtokových poměrů malých povodí. In: Měkotová, J., Štěrba, O., (Ed.), 2007: Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků z konference, s. 100–109. ISBN 978-80-244-1890-2

Vysoudil, M., Navrátil, L. (2006): Topoclimatological Research in Údolí Bystřice River Nature Park. Acta Universitatis Palackianea Olomucensis, Fac. Rer. Nat., Geographica 39, Published by the Palacký University Olomouc, Olomouc, p.111-139. ISBN 80-244-1397-3, ISSN 0231-9365.

Vysoudil, M., Jurek, M. (2004): Teplotní poměry v Olomouci (střední Morava). Air Temperature in the City of Olomouc. Acta Universitatis Palackianea Olomucensis, Fac. Rer. Nat., Geographica 38, Published by the Palacký University Olomouc, Olomouc, p. 93-98. ISBN 80-244-0839-2, ISSN 0231-9365.

Pavličko, P., Vysoudil, M. (2002): Modeling of Georelief Infulence on Wind Streaming by the Use of GIS Technology. Acta Universitatis Palackianea Olomucensis, Fac. Rer. Nat., Geographica 37, Published by the Palacký University Olomouc, Olomouc, p. 63-68. ISBN 80-244-0544-X, ISSN 0231-9365.

Vysoudil, M. (1998): Principy topoklimatického mapování a jeho využití při studiu krajinné sféry. Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, svazek 174, řada Geografie-Geologie č. 6, s. 165–172. ISBN 80-7042-760-4

Vysoudil, M. (1998): Enhanced Topoclimatic Mapping Using Satellite Images: Possibilities and Suitability. AUPO, Fac. rer. nat., Geographica 35, Collected Reports of the Natural Science Faculty of Palacký University Olomouc, Czech Republic. Vydavatelství UP, Olomouc, s. 51–55. ISBN 80-7067-839-9. ISSN 0231-9365.

Vysoudil, M. (1996): Adaptation of Appropriate GIS Techniques for the Application in Climatology by Use GeoPackage. AUPO, Fac. rer. nat., Geographica 34, Collected Reports of the Natural Science Faculty of the Palacký University Olomouc, Czech Repubic. Vydavatelství UP, Olomouc, p. 41-49. ISBN 80-7067-689-2.

Vysoudil, M. (1994): Topoclimate of the Broumovská vrchovina Highland. In: Field Meeting Guide. Filed Meeting Czech Republic – Poland August 1994. International Geographical Union. Commission on Natural Hazards Studies CONAHA. Olomouc, August 1994.

Vysoudil, M. (1994): The Way to Set Up an Introductory Course on Remote Sensing (On Example of Dpt. of Geography at Palacky University Olomouc). AUPO, Fac. rer. nat., Vol. 118 Geographica-Geologica XXXIII, 93-98. Praha 1994.

Vysoudil, M. (1992): Topoclimatic Map Sheet 24-22 Olomouc: Spatial analysis (Moravia, Czech Republic). AUPO, Fac. rer. nat., Vol. 109 Geographica-Geologica XXXI, p. 119-136. Praha 1992.

Vysoudil, M. (1990): Srážkové trendy na severní Moravě. AUPO, Fac. rer. nat., Vol. 98-1990, SPN, Praha 1990, s. 113–122.

Vysoudil, M., Mamedov, M. B., Nabijev, A. A. (1990): Programmnoe obezpečenije dlja analiza rasprostranenijaprimesej v vozdušnom basejne bolšich gorodov. AUPO, Fac. rer. nat., Vol. 98-1990, SPN, Praha 1990, s. 107–112.

Vysoudil, M. (1988): Srážkové poměry Olomouce. KVM Olomouc, č. 255 (1988), s. 15-28.

Vysoudil, M. (1988): Sekulární kolísání srážek na vybraných stanicích severní Moravy (1881-1980). AUPO, Fac. rer. nat., Vol. 92, Geographica Geologica XXVII., SPN, Praha 1988, s. 107–126.

Vysoudil, M. (1988): Prostorové úhrny srážek na severní Moravy 1881–1980. AUPO, Fac. rer. nat., Vol. 92, Geographica-Geologica XXVII, SPN, Praha 1988, s. 91–106.

Vysoudil, M. (1985): Dynamicko-klimatologické aspekty maximálních denních srážkových úhrnů Tršicka. Zprávy KVM v Olomouci, č. 237 (1985), s. 7–14.

Vysoudil, M. (1980): Příspěvek ke studiu teplotních a srážkových poměrů v Tršicích. Zprávy KVM v Olomouci, č. 205 (1980), s. 7–18.

Vysoudil, M. (1978): Teplotní a srážkové poměry v Olomouci v roce 1977. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 195 (1978), s. 1–9.

Vysoudil, M. (1976): Příspěvek ke studiu stržové eroze v oblasti Červené hory. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 183 (1976), s. 7–13.

AEF: Vědecké práce v  domácích nerecenzovaných vědeckých sbornících, monografiích

Vysoudil, M. (1987): Teritoriální rozložení atmosférických srážek na území severní Moravy za období 1881–1980. Sborník referátů k XVII. sjezdu ČSGS v Ostravě, sv. I, GgÚ ČSAV, Brno 1987, s. 176–184.

AFC: Publikované příspěvky na zahraničních vědeckých konferencích

Vysoudil, M., Létal, A., Pavelková, R. (2009): Thermal Monitoring: Identification Tool of Natural Disasters Risks Response to Local Climatic Effects. Proceedings of 33rd International Symposium On Remote Sensing of Environment. “Sustaining the Millennium Development Goals”. Stresa, Italy.

Vysoudil, M. (2006): Local Climatic Effects: Response to Global Changes? In: Douguedroit, A., Mikami, T., (2007): Proceedings of IGU Commission on Climatology Session, Brisbane 2006, CD-ROM.

Vysoudil, M. (2003): Catastrophic Floods in Central Europe 2002: Improving or stagnation in the Usage of Remotely Sensed Data for Disaster Management Support? (A case study Bohemia, Czech Republic). Proceedings 30th International Symposium On Remote Sensing of Environment. “Information for Risk Management and Sustainable Development”. Honolulu, Hawai’i 2003. CD-ROM.

Vysoudil, M. (2000): Disastrous Floods in Central Europe 1997: Possibilities and Reality of the Use os Satellite Data for Disaster Management Support. A Case Study of Central Moravia, Czech Republic. Proceedings 28th International Symposium On Remote Sensing of Environment. Cape Town 2000. “Information for Sustainable Development”. 27-31 March, Somerset West, Cape Town, South Africa. CD-ROM.

Vysoudil, M., Létal, A. (1998): Climatic Effects in Cultural Landscape: Evaluation of Topoclimatic Mapping by Use Remote Sensing. In: Proceedings for 27th International Symposium on Remote Sensing of Environment. Information for Sustainability. June 8-12, 1998, Tromso, Norway, pp. 495-498. ISBN82-7542-040-7

Vysoudil, M. (1997): Bioclimate and Air Quality Assessment in the Cultural Landscape by Use Topoclimatic Maps. Biometeorology 14. Part 2 (Volume 3). Proceedings of the 14th International Congress of Biometeorology, September 1-8, 1996. Ed. by A. Hočevar, Z. Čerpinšek and L. Kajfež-Bogataj. Quebeck: International Society of Biometeorology, Ljubljana: Slovenian Meteorological Society, 1997, p. 311-316. ISBN 961-90373-3-2

Vysoudil, M. (1995): Možnosti a perspektivy topoklimatického mapování s využitím moderních metod geografického výzkumu (Possibilities and Capabilities of the Topoclimatic Mapping: Computer Aided Gegoraphical Research Techniques). In.: Vybrané probémy súčasnej geografie a príbuzných disciplín. Prírodovedecká fakulta UK, Karprint, Bratislava, s. 133–140. ISBN 80-967234-7-2

Vysoudil, M. (1995): Climatological Preconditions of the Large Scale Land Use Changes (On Example of the Trkmanka River Catchment, Czech Republic). GERTEC International Conference of Geomorphological Response of Mediterranean and Arid Areas to Climate Changes. Jerusalem, May 13-22, 1995.

Vysoudil, M. (1993): Prosperity in GIS education with minimal resources: False or true? EGIS '93 Conference Proceedings. Genoa - Italy. March 29 - April 1, 1993. EGIS Foundation, Utrecht/Amsterdam, The Netherlands, p. 912-916. ISBN 90-73414-08-3

Vysoudil, M. (1992): The topoclimatic map by integrated use of GIS subsystems. GIS '92 Conference Proceedings. Munich - Germany. March 23-26, 1992. EGIS Foundation, Utrecht/Amsterdam, The Netherlands, p. 1008-1011. ISBN 90-73414-09-1

AFD: Publikované příspěvky na domácích vědeckých konferencích

Lebeda, A., Sedláková, B., Křístková, E., Vysoudil, M. (2009): Long-lasting changes in the species spectrum of cucurbit powdery mildew in the Czech Republic – influence of climate changes or random effect? In: Šafránková, I., Šefrová, H. (Eds.): XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin. Sborník abstraktů. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2.–4. září 2009, p. 208. ISBN 978-80-7375-316-0

Tomáš, M., Vysoudil, M. (2009): Zhodnocení srážkových charakteristik v povodí Bystřice v r. 2008. Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci, Olomouc 10.–11. 2009.

Vysoudil, M. (2005): Letní teploty v Olomouci (1961–2000). Sborník referátů z mezinárodní geografické konference Geografie a proměny poznání geografické reality, Ostrava, 30.–31. 8. 2004. s. 448–457. ISBN 80-7042-788-4

Vysoudil, M. (2005): Changes of Summer Temperatures in Olomouc (CZ) and Ljubljana (SI) 1961-2000. Proceedings of the 13th International Conference, Brno, Czech Republic, September 6-7, 2005. ISBN 80-210-3759-8 (CD-ROM)

Mičietová, E., Pavličko, P., Vysoudil, M. (2001): Od analogové topoklimatické mapy k digitální. In: Sborník příspěvků Výroční konference Česká geografie v období rozvoje informačních technologií [CD-ROM]. Univerzita Palackého, Olomouc, ISBN 80-244-0365-X.

Vysoudil, M. (1997): Tvorba topoklimatických map. Sborník příspěvků 12. kartografické konference, Olomouc 1997. VUP, Olomouc, str. 93–98.

Vysoudil, M., Udvorka, P. (1997): Satelitní mapa střední Moravy. Sborník příspěvků 12. kartografické konference, Olomouc 1997. VUP, Olomouc, str. 309–311.

Vysoudil, M. (1995): Od digitálního modelu reliéfu k modelu klimatickému. In: Zpracování digitálních dat v GIS a digitální kartografii. Kartografické sypmozium Olomouc '95. Sborník příspěvků, s. 123–125.

Vysoudil, M. (1995): Dálkový průzkum Země na PřF Univerzity Palackého v Olomouci: Kdo, co a jak? In: IV. Konference o dálkovém průzkumu. Společnost pro fotogrammetrii a DPZ, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, VUT v Brně – Ústav geodézie, Ústav geoniky AV ČR, pobočka Brno, Brno, Sborník referátů, s. 64–68.

Vysoudil, M. (1995): Geografické informace v přípravě učitelů zeměpisu na PřF UP v Olomouci a některé možnosti jejich prezentace ve výuce zeměpisu na SŠ. In: Informační technologie v geografii '95. Sborník z celostátního semináře. ČGS – sekce geografického vzdělávání, OU Ostrava, s. 22–26.

Vysoudil, M. (1992): Využití výpočetní techniky při konstrukci klimatických map. In: Sborník referátů celostátního semináře Výpočetní technika v meteorologii. MU, Brno 1992, s. 201–205.

AFG: Abstrakty příspěvků na zahraničních konferencích

Vysoudil, M. (1999): Topoclimatic Mapping: From Theory to Praxis. In: International Scientific Conference "Theoretical-Methodological Problems of Geography, Related Disciplines and their Application". Volume of Abstracts. Bratislava, Slovakia 2-3 June, 1999, p. 55.

Vysoudil, M. (1998): Současné možnosti topoklimatického mapování a jeho význam pro hodnocení životního prostředí. In: Zborník abstraktov referátov na 12. zjazde SGS. Prešov, 9.–13. septembra 1998, s. 11–12.

Vysoudil, M., Létal, A. (1998): Digitální topoklimatická mapa 1 : 25 000. In: Zborník abstraktov referátov na 12. zjazde SGS. Prešov, 9.–13. septembra 1998, s. 57.

Vysoudil, M. (1994): Remote Sensing Training Prosperity with Minimal Resources. Colloque International Information geographique, télédétection et formation. Conference Proceedings. Toulouse – France, 17-19 May 1994.

Vysoudil, M. (1994): Topoclimatic Maping for the Environmental Research. In: Conference Abstracts. Regional Conference of the International Geographical Union Environment and quality of life in central Europe: Problems of transition. Prague August 22-26, 1994, p. 162-163.

AFH: Abstrakty příspěvků na domácích konferencích

Tomáš, M., Vysoudil, M. (2009): Zhodnocení srážkových úhrnů v povodí Bystřice v r. 2008. In: Sborník abstraktů Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Olomouc 10.–11. 6. 2009, s. 35. ISBN 976-80-244-2290-9

Vysoudil, M., Jurek, M., Pavelková, R., Sedlák, O., Tomáš, M. (2009): Projekt analýzy městského a příměstského klimatu Olomouce. In: Sborník abstraktů Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Olomouc 10.–11. 6. 2009, s. 134, ISBN 976-80-244-2290-9

Vysoudil, M. (2008): Termální monitoring při studiu topoklimatu. Geodny Liberec 2008. Sborník abstraktů. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti, Liberec 25.–28. 8. 2008, Technická univerzita v Liberci, s. 29, ISBN 978-80-7372-367-5.

Vysoudil, M. (2008): Příspěvek ke studiu topoklimatu Nízkého Jeseníku na příkladu povodí Bystřice. Geodny Liberec 2008. Sborník abstraktů. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti, Liberec 25.–28. 8. 2008, Technická univerzita v Liberci, s. 174, ISBN 978-80-7372-367-5.

Navrátil, L., Jurek, M., Vysoudil, M. (2007): Interpretace srážkových extrémů v přírodním parku Údolí Bystřice. In: Sborník abstraktů ze semináře České meteorologické společnosti „10 let od katastrofálních povodní na Moravě v roce 1997". ČMeS, ČHMÚ, KMOP MFF UK, ÚFA AV ČR, Praha, s. 17. ISBN 978-80-86690-45-2

Navrátil, L., Vysoudil, M. (2006): Výzkum topoklimatu v Přírodním parku Údolí Bystřice: Místní teplotní inverze. In. Sborník abstraktů referátů. XXI. Sjezd České geografické společnosti. Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice 30. 8.–2. 9. 2006, s. 90. ISBN 80-7040-879-0

Vysoudil, M. (1999): Výuka DPZ na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. (Remote Sensing Education at Palacky University of Olomouc). In: Sborník příspěvků z konference Integrace prostorových dat. Vydavatelství UP, Olomouc 1999, s. 267. ISBN 80-244-0003-0

Sukaný, J., Vysoudil, M. (1999): Využití snímku SPOT pro tvorbu satelitních map (na příkladu vybraných katastrů obcí okresu Olomouc. (The Use of SPOT I Image for Satellite Maps Construction (A Case Study: Some Cadasters of Olomouc District) In: Sborník příspěvků z konference Integrace prostorových dat. Vydavatelství UP, Olomouc 1999, s. 266. ISBN 80-244-0003-0

Vysoudil, M. (1998): Zdokonalené topoklimatické mapování. In: 19. sjezd České geografické společnosti. Geografie na prahu 21. století (Sborník abstraktů). Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o. Praha, s. 83. ISBN 80-86034-26-7.

AFK: Postery na zahraničních konferencích

Portable Camera Thermal Monitoring: Identification Tool of Natural Disasters Risk Responsed to Local Climate Effects. 33rd International Symposium On Remote Sensing of Environment. “Sustaining the Millennium Development Goals”. Stresa, Italy 2009. (Vysoudil, M., Létal, A., Pavelková, R.)

Catastrophic Floods in Central Europe 2002: Improving or stagnation in the Usage Of Remotely Sensed Data for Disaster Management Support? (A case study Bohemia, Czech Republic). 30th International Symposium On Remote Sensing of Environment. “Information for Risk Management and Sustainable Development”. Honolulu, Hawai’i 2003.

Disastrous Floods in Central Europe 1997: Possibilities and Reality of the Use os Satellite Data for Disaster Management Support. A Case Study of Central Moravia, Czech Republic. 28th International Symposium On Remote Sensing of Environment. Cape Town 2000. “Information for Sustainable Development”. 27-31 March, Somerset West, Cape Town, South Africa.

Climatic Effects in Cultural Landscape: Evaluation of Topoclimatic Mapping by Use Remote Sensing. 27th International Symposium on Remote Sensing of Environment. Information for Sustainability. June 8-12, 1998, Tromso, Norway. (spolu s A. Létalem)

Bioclimate and Air Quality Assessment in the Cultural Landscape by Use Topoclimatic Maps. 14th International Congress of Biometeorology, Ljubljana, September 1-8, 1996.

Remote Sensing Training Prosperity with Minimal Resources. Colloque International Information geographique, teledetection et formation. Conference Proceedings. Toulouse – France, 17-19 May 1994.

Topoclimatic Maping for the Environmental Research. Regional Conference of the International Geographical Union Environment and quality of life in central Europe: Problems of transition. Prague August 22-26, 1994.

AFL: Postery na domácích konferencích

Projekt analýzy městského a příměstského klimatu Olomouce. Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Olomouc 10.–11.6. 2009. (Vysoudil, M., Jurek, M., Pavelková, R., Sedlák, O., Tomáš, M.)

Příspěvek ke studiu topoklimatu Nízkého Jeseníku na příkladu povodí Bystřice. Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti, Liberec 25.–28. 8. 2008.

Projekty „Laboratoře pro studium krajiny“ Katedry geografie PřF UP. Konference 150 let geografie na UK, Praha 2006. (Jurek, M., Létal, A., Vysoudil, M., Pavelková, R.)

Changes of Summer Temperatures in Olomouc (CZ) and Ljubljana (SI) 1961-2000. 13th International Conference, Brno, Czech Republic, September 6-7, 2005.

Od analógovej topoklimatickej mapy po digitálnu. Výroční konference ČGS „Česká geografie v období rozvoje informačních technologií.“ Olomouc 25.–27. 9. 2001. (s P. Pavličko, PřF UK Bratislava)

NASA a její příspěvek k ekologické výchově – možnosti využití v ČR. Regionální konference „Možnosti ekologické výchovy na základních školách“. PdF UP v Olomouci, 13. 9. 2000.

Satelitní mapa střední Moravy. 12. kartografické konference, Olomouc 1997. (s P. Udvorka, VÚ Olomouc)

Od digitálního modelu reliéfu ke klimatickému modelu. Zpracování digitálních dat v GIS a digitální kartografii. Kartografické sympozium Olomouc '95. Olomouc, 18.–20. září 1995.

AGI: Zprávy o vyřešených vědeckovýzkumných úkolech

Závěrečná zpráva k projektu 205/09/1297
Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně velkých měst
GA ČR, doba řešení: 2009–2013

Závěrečná zpráva k projektu 7-2006
Sustainable Environmental Research (SER) – Promoting International Cooperation and Mutual Assistance in Natural Parks
Grant: Austrian Federal Ministry for Education, Science and Culture, Austrian Science and Research Liaison Office, Mezinárodní projekt: Česko – Rakousko – Slovinsko (UP v Olomouci, Karl-Franzens University of Graz, Rakousko, University of Ljubljana, Slovinsko) Viz publikace: ISBN 978-80-244-1740-0

Závěrečná zprává k projektu FRP (Faculty research program)
Environmental Consequences of Local Climatic Effects (A Case Study: British Columbia) Studium topoklimatu s využitím dat dálkového průzkumu Země (na příkladu Britské Kolumbie, Kanada)
Grant: Academic Relations Division of Foreign Affairs Canada, Faculty Research Program

Závěrečná zpráva k projektu 1829/2006
Rozšíření společné výukové laboratoře pro studium krajiny
Grant FRVŠ MŠMT ČR
http://frvs.vsb.cz/frvs/projekt.do?id=14769

Závěrečná zpráva k projektu 3356/2005
Společná výuková laboratoř pro studium krajiny
Grant FRVŠ MŠMT ČR
http://frvs.vsb.cz/frvs/projekt.do?id=3356

Závěrečná zpráva k projektu 38p6 (2004)
Studierung des Hochgebirgeskarstes, der Reliefglazialsformen, der Boreal- und Alpinevegetation und ihre Schutzsysteme
http://hosting.workplace.cz/DZS/Aktion.nsf/...

Závěrečná zpráva k projektu
Integrace dat DPZ do geoinformačních systémů
Grant UP 1996

Příprava učitelů geografie v oblasti geoinformatiky. In: Profesní příprava učitelů geografie "nové generace" na vysokých školách v České republice. Závěrečná zpráva z řešení grantového úkolu v r. 1996. Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity. Ostrava 1996, str. 83–88. Zodpovědný řešitel: Doc. RNDr. Arnošt Wahla,CSc.

Závěrečná zpráva k úkolu SPZV II-5-1, DÚ II-5-1/1
„Kolísání cirkulačních charakteristik ve střední Evropě a jejich odraz v režimu a kolísání odtoků a meteorologických prvků“ (spolu s M. Kolářem, PřF MU Brno). UJEP, Brno 1990.

Závěrečná zpráva k úkolu SPZV II-5-1, DÚ II-5-1/1
„Dlouhodobé změny srážek na území ČSR v závislosti na změnách cirkulačních poměrů ve střední Evropě“ (spolu s M. Kolářem, PřF MU Brno). UJEP, Brno 1985.

Zpráva k průběžné oponentuře úkolu SPZV II-5-1, DÚ II-5-1/1 „Časové změny cirkulačních charakteristik v ČSSR a ve střední Evropě ve vztahu ke kolísání jednotlivých meteorologických prvků“ (spolu s M. Kolářem, PřF MU Brno). UJEP, Brno 1989.

Zpráva k průběžné oponentuře úkolu SPZV II-5-1, DÚ II-5-1/1 „Dlouhodobé změny srážek na území ČSR v závislosti na změnách cirkulačních poměrů ve střední Evropě“ (spolu s M. Kolářem, PřF MU Brno). UJEP, Brno 1983.

BBB: Kapitoly v odborných knihách vydaných v domácích vydavatelstvích

Vysoudil, M., Fňukal, M., Smolová, I. (2009): Zeměpis pro každého. Agentura Rubico, s. r. o., Olomouc, 252 s. (Kap. I–V, XVII.) ISBN 978-80-7346-099-0

Vysoudil, M. (2003): Klimatická charakteristika Olomoucka. In: Šafář J. a kol.: Olomoucko. s. 47–54. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 456 s. ISBN 80-86064-46-8

Vysoudil, M. (2003): Klimatická charakteristika okresu Prostějov. In: Šafář J., Mackovčin, P. a kol.: Chráněná území okresu Prostějov. In: Šafář, J. a kol.: Chráněná území ČR – Olomoucko, svazek VI., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 72 s.

Vysoudil, M. (2003): Klimatická charakteristika okresu Olomouc. In: Šafář J. a kol.: Chráněná území okresu Olomouc. In: Šafář, J. a kol.: Chráněná území ČR – Olomoucko, svazek VI., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 36 s.

Vysoudil, M. (2003): Klimatická charakteristika okresu Přerov. In: Šafář J. a kol.: Chráněná území okresu Olomouc. In: Šafář, J. a kol.: Chráněná území ČR – Olomoucko, svazek VI., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 36 s.

Vysoudil, M. (2003): Klimatická charakteristika Jeseníků. In: Kavalcová, V., Kavalec, K. a kol.: Chráněná území CHKO Jeseníky. In: Šafář, J. a kol.: Chráněná území ČR - Olomoucko, svazek VI., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 36 s.

Smolová, I., Vysoudil, M. (2003): Zeměpis. Ilustrovaný přehled středoškolského zeměpisu. Agentura Rubico, s. r. o., Olomouc, 124 s. (Kap. I-V, XVI.) ISBN 80-85839-88-1
K 1. 9. 2007 prodáno 2476 výtisků.

Vysoudil, M., Quitt, E., Tolasz, R. (1992): Klimatické poměry. In: Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, svazek 1. Neživá příroda. Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 1992, s. 128 152. ISBN 80-85048-30-2

Smolová, I., Vysoudil, M. (2000): Středoškolský zeměpis v přehledu aneb co je třeba znát k přijímací zkoušce na vysokou školu. Agentura Rubico, s. r. o., Olomouc, 225 s. (Kap. I-V, XVI.-XVII). ISBN 80-85839-51-2.
K 1. 9. 2007 prodáno 4469 výtisků.

Vysoudil, M. (1984): Geografie Tršic. In: Vysoudil, M. (ed.): Tršice, TEPS, Praha 1984, s. 7 41.

BCB: Učebnice pro základní a střední školy

Demek, J., Voženílek, V., Vysoudil, M. (2012): Geografie pro střední školy 1. Fyzickogeografická část. SPN, pedagogické nakladatelství, a.s., Praha 2012, 112 s. ISBN 978-80-7235-519-8

Demek, J., Voženílek, V., Vysoudil, M. (1997): Geografie pro střední školy 1. Fyzickogeografická část. SPN, pedagogické nakladatelství, a.s., Praha 1997, 96 s. ISBN 80-85937-73-5

BCI: Skripta a učební texty

Vysoudil, M. (1993): Dálkový průzkum Země III. Rektorát Univerzity Palackého, Olomouc, 57 s. ISBN 80-7067-217-X

Vysoudil, M. (1992): Dálkový průzkum Země II. Rektorát Univerzity Palackého, Olomouc, 56 s. ISBN 80-7067-087-8

Vysoudil, M. (1988): Dálkový průzkum Země. Rektorát Univerzity Palackého, Olomouc, 34 s.

BDF: Odborné práce v domácích nekarentovaných časopisech

Vysoudil, M., Ličková, G. (2007): Topoklimatický výzkum pro potřeby povrchové těžby. Minerální suroviny/Surowce mineralne. 4/2007, s. 17-19. ISSN 1212-7248

Vysoudil, M. (2005): Z Kapského Města k mysu Dobrého naděje a něco navíc. Geografické rozhledy, Roč. 14, č. 4/2005, s. 106-107. ISSN 1210-3004

Vysoudil, M. (2000): Informace o životním prostředí z vesmíru. Program pozorování Země EOS. Geoinfo, č. 2/2000, Computer Press. a.s., s. 42-45. ISSN 1335-1036

Vysoudil, M. (1998): Co by měli vědět učitelé zeměpisu o dálkovém průzkumu Země. Geografické rozhledy, roč. 7, čís. 1 (1997-1998), s. 20-23. ISSN 1210-3004

Vysoudil, M. (1996): IMDISP – jednoduchý prostředek pro práci s daty DPZ. Geoinfo, časopis nadácie Geofórum pre geografické informačné systémy a diaĺkový prieskum zeme. Bratislava. Roč. 3, č. 1/1996, s. 11. ISSN 1335-1036

Vysoudil, M. (1995): Klimatický gradient mezi Judskými horami a Mrtvým mořem – poznatky z exkurze. Sborník ČGS, roč. 1995, sv. 100, č. 4, s. 304–306.

Vysoudil, M. (1993): Zkušenosti ze studia dálkového průzkumu Země v Nizozemí a možnosti jejich využití ve výuce geografie. Geografické rozhledy, roč. 2, č. 4 (1992-1993), s. 122–123. ISSN 1210-3004

BFA: Abstrakty odborných prací ze zahraničních akcí (konferencí)

Vysoudil, M. (2004): Dálkový průzkum životního prostředí. Reportáž z 30. ročníku celosvětového setkání odborníků v Honolulu. Computer Design. Computer Press, a.s. č. 1/2004, s. 49–51.

BFB: Abstrakty odborných prací z domácích akcí (konferencí)

Vysoudil, M. (2001): Annual Conference of Czech Geographical Society “Czech Geography at the Time of Development of Information Technology” held in Olomouc 25-27 September 2001. Moravian Geographical Reports, Vol. 9, 2/2001. p. 57-59. ISSN 1210-8812

Vysoudil, M. (1991): Nové trendy v meteorologické přístrojové technice. Zpráva z odborného semináře. Sborník ČSGS, roč. 96 (1991), č. 1, s. xx.

CAH: Audiovizuální díla natočená v domácí produkci

Zajímavosti z regionů. ČT 1, ČT 24: 21. 6. 2009

Větrník „Kolísání klimatu a klimatické změny“. ČRo 1, Olomouc, 2008. CD-ROM

„Mezi nebem a zemí“ – „Proč se mění podnebí na Zemi?“ ČRo 1, Olomouc, 2002. CD-ROM

EAJ: Odborné překlady publikací, knižní

Vysoudil, M. (1998): Soubor nástěnných tabulí Global Changes (Globálni změny).
Stiefel, Bratislava, Vyškov 1998. (ve spolupráci s NASA).

DJ: Přehledové práce, odborné překlady v časopisech a sbornících

Vysoudil, M. (2002): Za doc. RNDr. Vladimírem Panošem,CSc. Žurnál UP. Týdeník UP v Olomouci. Ročník 11, č. 16, s. 16.

Vysoudil, M., Panoš, V., Šprincová, S. (2000): Forty Years of the Department of Geography Faculty of Natural Sciences University Palacky, Olomouc. Acta Universitatis Palackianea Olomucensis, Fac. Rer. Nat., Geographica 36, Published by the Palacký University Olomouc, Olomouc, p. 7-18. ISBN 80-244-0195-9, ISSN 0231-9365.

FAI: Redakční a sestavitelské práce

Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Sborník abstraktů. Vydavatelství UP Olomouc 2009, 134 s. (spolu s M. Tomáš). ISBN 978-80-244-2290-9

Zeměpis pro každého. Agentura Rubico, s. r. o., Olomouc 2009, 252 s. (spolu s M. Fňukal a I. Smolová, PřF UP Olomouc) ISBN 978-80-7346-0999-0

Sustainable Environmental Research:Promoting International Cooperation and Mutual Assistance in Natural Parks. ISBN 978-80-244-1740-0 (spolu Barbara Lampič, University of Ljubljana, Wolfgang Sulzer, Karl-Franzens University Graz)

Acta Universitatis Palackianea Olomucensis, Fac. Rer. Nat., Geographica 39 (2006) ISBN 80-244-1397-3, ISSN 0231-9365 (vědecký redaktor řady Geographica, člen redakční rady Acta Universitatis Palackianea Olomucensis, Fac. Rer. Nat.)

Acta Universitatis Palackianea Olomucensis, Fac. Rer. Nat., Geographica 38 (2004) (vědecký redaktor řady Geographica, člen redakční rady Acta Universitatis Palackianea Olomucensis, Fac. Rer. Nat.)

Mackovčin P. a Sedláček M. eds. (2003): Chráněná území ČR, svazek VI., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 456 pp. (člen redakční rady svazku)

Zeměpis. Ilustrovaný přehled středoškolského zeměpisu. Agentura Rubico, s. r. o., Olomouc 2003, 124 s. (spolu s I. Smolová, PřF UP Olomouc) ISBN 80-85839-88-1

Acta Universitatis Palackianea Olomucensis, Fac. Rer. Nat., Geographica 37 (2002) ISBN 80-244-0544-X, ISSN 0231-9365 (vědecký redaktor řady Geographica, člen redakční rady Acta Universitatis Palackianea Olomucensis, Fac. Rer. Nat.)

Létal, A., Szczyrba, Z., Vysoudil, M. (ed) (2001): Česká geografie v období rozvoje informačních technologií. Sborník příspěvků Výroční konference ČGS [CD-ROM]. Univerzita Palackého, Olomouc 2001. ISBN 80-244-0365-X.

Acta Universitatis Palackianea Olomucensis, Fac. Rer. Nat., Geographica 36 (2000) ISBN 80-244-0195-9, ISSN 0231-9365 (vědecký redaktor řady Geographica, člen redakční rady Acta Universitatis Palackianea Olomucensis, Fac. Rer. Nat.)

Středoškolský zeměpis v přehledu aneb co je třeba znát k přijímací zkoušce na vysokou školu. Agentura Rubico, s. r. o., Olomouc 2000, 225 s. (spolu s I. Smolová, PřF UP Olomouc) ISBN 80-85839-51-2

Acta Universitatis Palackianea Olomucensis, Fac. Rer. Nat., Geographica 35 (1998) ISBN 80-7067-839-9, ISSN 0231-9365 (vědecký redaktor řady Geographica, člen redakční rady Acta Universitatis Palackianea Olomucensis, Fac. Rer. Nat.)

Acta Universitatis Palackianea Olomucensis, Fac. Rer. Nat., Geographica 34 (1996) ISBN 80-7067-689-2 (vědecký redaktor řady Geographica, člen redakční rady Acta Universitatis Palackianea Olomucensis, Fac. Rer. Nat.)

Vysoudil, M. (ed.): Tršice. TEPS, Praha 1984, 166 s.

GAI: Výzkumné studie a průběžné zprávy

Klimatologická studie posouzení vlivu výsadby biocentra Lužkovice na místní klima.
[Expertní studie: pro ARVITA P, s.r.o, Otrokovice]. Olomouc: 2009

Klimatologická studia posouzení vlivu těžby v kamenolomu Olbramovice (okr. Znojmo) na okolí včetně vyhodnocení potenciálního vlivu na přilehlé viniční tratě.
[Expertní studie: pro ARVITA P, s.r.o, Otrokovice]. Olomouc: 2008

Charakteristika lokalit zamýšlené těžby kaolínu a jílu na území Karlovarského kraje – předpoklady pro tvorbu topoklimatu a projevy místních klimatických efektů.
[Expertní studie: pro MISOT, s.r.o, Cheb]. Olomouc: 2007

Vyhodnocení topoklimatických poměrů v oblasti níže položených ulic a sídliště v okolí posuzované stavby Obchodní centrum GEMO – Pod Vlachovými.
[Expertní studie: pro S-projekt plus, a.s., Zlín]. Olomouc: 2002

Odborné posouzení možného ovlivnění mikroklimatických podmínek v okolí uvažovaného zemníku Krčmaň v důsledku těžby násypového materiálu.
[Expertní studie: pro ZEPIKO spol. s r. o, Brno]. Olomouc: 2000

Topoklimatická mapa okresu Trutnov 1 : 50 000 s vysvětlivkami.
[Analytická studie: pro OÚ Trutnov, odbor životního prostředí] Olomouc: 1995

Mezoklimatická mapa 1 : 25 000, list 24-224 Olomouc s vysvětlivkami.
[Analytická studie: pro Úřad města Olomouce, odbor životního prostředí]. Olomouc: 2002

Klimatické poměry města Olomouce (1991–2000).
[Analytická studie: pro Úřad města Olomouce, odbor životního prostředí.]. Olomouc: 2003

Klimatické poměry města Olomouce II.
[Analytická studie: pro Úřad města Olomouce, odbor životního prostředí.]. Olomouc: 1996

Klimatické poměry města Olomouce I.
[Analytická studie: pro Úřad města Olomouce, odbor životního prostředí.]. Olomouc: 1995

Climate. In.: The Trkmanka River Catchment. Basic input and progress report. Palacky University Olomouc, June 1994, p. 7-10.
Průběžná zpráva k mezinárodnímu projektu C12-090 "The Response of Fluvial Systems to Large Scale Land Use Changes"

Teplotní inverze v olomoucké aglomeraci: Podmínky a možnosti výskytu.
[Expertní studie: pro Úřad města Olomouce, odbory výstavby a životního prostředí]. Olomouc: 1994.

Ekologická studie výskytu a hodnocení skládek tuhého odpadu v okrese Přerov (spoluřešitel).
[Expertní studie: pro OÚ Přerov, odbor ŽP] Olomouc: 1994

Topoklimatická mapa 1 : 50 000 Náchod 04-33 s vysvětlivkami.
[Analytická studie: pro OÚ Náchod, odbor životního prostředí a CHKO Broumovsko] Olomouc: 1994

Topoklimatická mapa 1 : 50 000 Meziměstí 04-34 s vysvětlivkami.
[Analytická studie: pro OÚ Náchod, odbor životního prostředí a CHKO Broumovsko] Olomouc: 1994

Topoklimatická mapa 1 : 50 00 Broumov 04-33 s vysvětlivkami.
[Analytická studie: pro OÚ Náchod, odbor životního prostředí a CHKO Broumovsko] Olomouc: 1994

Topoklimatická mapa 1 : 50 000 Martínkovice 04-32 s vysvětlivkami.
[Analytická studie: pro OÚ Náchod, odbor životního prostředí a CHKO Broumovsko] Olomouc: 1994

Studie ekologické stability území JE Tetov (spoluřešitel)
[Expertní studie: pro ČEZ Praha] Olomouc: 1989

GII: Různé publikace a dokumenty, které nelze zařadit do žádné z předcházejících kategorií

Vysoudil, M. (xxxx): Geografie pro vědu a praxi. Žurnál UP, roč. 29, č. 29, s. 9.

Vysoudil, M., Kozáková A. (1999): Mladí geografové z Evropy jednali na Přírodovědecké fakultě UP. Žurnál UP, roč. 8, č. 24, s. 1. Totéž ve Sborníku ČGS.

Vysoudil, M. (1998): EOS Science Posters Released in the Czech Republic. The Earth Observer. A Bimonhly EOS Publication. November/December 1998 Vol. 10, No. 6, p. 11.

Vysoudil, M. (1996): Department of Geography, Faculty of Science, Palacky University Olomouc. In: Geografie, Sborník ČGS. 1996/2, roč. 101, s. 194.

Vysoudil, M. (1996): Uprostřed všeho spočívá Slunce. Výstava, Olomouc ZUŠ Pionýrská 4, 1.–30. 10. 1996. Část expozice na téma Historie meteorologických pozorování v Olomouci (text, grafy a tabulky)

Vysoudil, M. (1987): Meteorologická měření a pozorování. Okresní pedagogické středisko, Olomouc, 3 s.

Vysoudil, M. (1984): Pozorování počasí v hanácké metropoli. SL, roč. 64 (1984), s. 4.

Vysoudil, M. (1978): Teplotní poměry v Olomouci v r. 1977. SL, roč. 58 (1978), s. 5.

Vysoudil, M. (1978): Srážkové poměry v Olomouci v r. 1977. SL, roč. 58 (1978), s. 5.

Vysoudil, M. (1977): Co prozrazují vesnice pohledem z letadla. SL, roč. 57 (1977), č. 9, s. 4.

Vysoudil, M. (1977): Nebezpečná voda. SL, roč. 57 (1977), s. 2.

Vysoudil, M. (1977): Touláme se po okrese. SL, roč. 57 (1977), s. 4.

Vysoudil, M. (1976): Historie a současnost lázní Slatinice. SL, roč. 56 (1976), č. 141, s. 4.

Vysoudil, M. (1976): PhDr. František Machát – 100 let. ČSSZ při ČSAV a MNV v Horce n. Moravou, 2 s.

Vysoudil, M. (1976): Jubileum významného geografa. SL, roč. 56 (1976), č. 138, s. 4.