Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Moodle

Na katedře geografie aktuálně používáme dvě e-learningová prostředí Moodle. Jde o přechodnou situaci – naše vlastní katederní prostředí geomoodle.upol.cz spravujeme od roku 2011, od podzimu 2017 je dostupné i nové celouniverzitní prostředí moodle.upol.cz, provázané se Studijní agendou (STAG). Nové řešení má řadu výhod z hlediska správy a údržby, studenti nemusí vytvářet speciální přihlašovací účet a do kurzů se individuálně zapisovat, nový Moodle je jim přístupný automaticky se zápisem na předmět ve STAGu. Proto v současnosti zakládáme kurzy už v novém prostředí a původní řešení (GeoMoodle) budeme postupně opouštět – zatím v něm je ale ještě řada funkčních kurzů, vyučující Vám proto případně upřesní, která verze Moodle je pro daný předmět aktuální.