Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Peter MACKOVČIN, Ph.D. – publikace

Časopisy v databázích Web of Science

Mackovčin, P., Jurek, M. (2015): New fact about old maps of the territory of the former Czechoslovakia. Geografie 120, 4, 489-506. [link]

Časopisy v databázi Scopus

Dostál, A., Machar, I., Mackovčin, P. (2020): Changes in the secondary landscape structure in Hruby Jesenik Mountains (Czech Republic). Journal of Landscape Ecology (Czech Republic) 13, 3, 107–121. https://doi.org/10.2478/jlecol-2020-0019 [link]

Ostatní recenzované odborné časopisy

Mackovčin, P. (2021): Německé vojenské mapy československé části Slezska z let 1936–1945. Geografický a kartografický obzor 67/109 (4): 65–78. [link]

Mackovčin, P., Jurek, M. (2014): Německé topografické mapy – Topographische Karte (4-cm Karte) z území Československa. Acta Pruhoniciana 106, 45–50. [link]

Mackovčin, P., Jurek, M., Létal, A. (2014): Topografické mapy s přítisky územních změn od mnichovské dohody až do okupace Československa v roce 1939. Acta Pruhoniciana 107, 37–44. [link]

Mackovčin, P., Jurek, M. (2014): Německé říšské mapy (Karte des Deutschen Reiches), Einheitsblatt, Grossblatt 1 : 100 000 z území České republiky. Acta Pruhoniciana 108, 63–71. [link]

Mackovčin, P., Jurek, M. (2013): Československé opevnění (1935–1938) na vojenských topografických mapách. Acta Pruhoniciana 105, 5–9. [link]

Kapitoly v monografiích

Mackovčin, P., Zvardoň, T., Skaličková, A. (2020): Topografické mapy s přítisky územních změna Československa od Mnichovské dohody do dubna 1939. In: Semotanová, E. (ed.): Hranice v krajinách, 356–366. Praha, Academia.