Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Peter MACKOVČIN, Ph.D. – publikace

Časopisy v databázích Web of Science

Mackovčin, P., Jurek, M. (2015): New fact about old maps of the territory of the former Czechoslovakia. Geografie 120, 4, 489-506. [link]

Ostatní recenzované odborné časopisy

Mackovčin, P., Jurek, M. (2014): Německé topografické mapy – Topographische Karte (4-cm Karte) z území Československa. Acta Pruhoniciana 106, 45–50. [link]

Mackovčin, P., Jurek, M., Létal, A. (2014): Topografické mapy s přítisky územních změn od mnichovské dohody až do okupace Československa v roce 1939. Acta Pruhoniciana 107, 37–44. [link]

Mackovčin, P., Jurek, M. (2014): Německé říšské mapy (Karte des Deutschen Reiches), Einheitsblatt, Grossblatt 1 : 100 000 z území České republiky. Acta Pruhoniciana 108, 63–71. [link]

Mackovčin, P., Jurek, M. (2013): Československé opevnění (1935–1938) na vojenských topografických mapách. Acta Pruhoniciana 105, 5–9. [link]