Search  |  Česky

Mgr. Petr ŠIMÁČEK, Ph.D. – publications

Journals included in the Web of Science

Jeřábek, M., Dokoupil, J., Fiedor, D., Krejčová, N., Šimáček, P., Wokoun, R., Zich, F. (2021): Nové vymezení periferií Česka. Geografie 126, 4, 419–443. https://doi.org/10.37040/geografie2021126040419 [link]

Šimáček, P., Šerý, M., Fiedor, D., Brisudová, L. (2020): To fear or not to fear? Exploring the temporality of topophobia in urban environments. Moravian Geographical Reports 28(4): 308–321. https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0023 [link]

Brisudová, L., Šimáček, P., Šerý, M. (2020): Mapping topo-ambivalent places for the purposes of strategic planning of urban space. The case of Šternberk, the Czech Republic. Journal of Maps 16(1): 203–209. https://doi.org/10.1080/17445647.2020.1844087 [link]

Šimáček, P., Paloušková, K., Hercik, J. (2020): Spatial images and changes in their graphic representation in primary and lower secondary school students. Croatian Journal of Education – Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 22(3): 935–964. https://doi.org/10.15516/cje.v22i3.3648 [link]

Šerý, M., Šimáček, P. (2013): Vnímání hranic obyvatelstvem regionů s rozdílnou kontinuitou socio-historického vývoje jako dílčí aspekt jejich regionální identity. Geografie: sborník České geografické společnosti 118, 4, 392–414. [link]

Šerý, M., Šimáček, P. (2012): Perception of the historical border between Moravia and Silesia by the Jeseník area residents as partial aspect of their regional identity. Moravian Geographical Reports 20, 2, 36–46. [link]

Journals included in the Scopus database

Lehnert, M., Šimáček, P., Fiedor, D., Jurek, M. (2021): Spatial variability of soil temperature in an urban area: a case study for a medium-sized European city. Geographia Pannonica 25, 1, 1–9. https://doi.org/10.5937/gp25-29415 [link]

Arsenović, D., Lehnert, M., Fiedor, D., Šimáček, P., Středová, H., Středa, T., Savić, S. (2019): Heat-waves and mortality in Czech cities: A case study for the summers of 2015 and 2016. Geographica Pannonica 23(3): 162–172. DOI: 10.5937/gp23-22853 [link]

Šimáček, P., Szczyzrba, Z., Andráško, I., Kunc, J. (2015): Twenty-five years of humanising post-socialist housing estates: from quantitative needs to qualitative requirements. Geographia Polonica 88, 4, 649–668. DOI: 10.7163/GPol.0039. [link]

Hercik, J., Šimáček, P., Szczyrba, Z., Smolová, I. (2014): Military brownfields in the Czech Republic and the potential for their revitalisation, focused on their residential function. Quaestiones Geographicae 33, 2, 127–138. DOI: 10.2478/quageo-2014-0021. [link]

Halás, M., Kladivo, P., Šimáček, P., Mintálová, T. (2010): Delimitation of micro-regions in the Czech Republic by nodal relations. Moravian Geographical Reports 18, 2, 16–22. [link]

Other peer-reviewed scientific journals

Ashkenazi, E., Avni, Y., Šimáček, P., Chen, Y., Frajer, J. (2020): 1 500 let udržitelného zemědělství v Negevské poušti. Geografické rozhledy 29(3): 34–37. [link]

Šimáček, P., Doležal, D., Šerý, M., Fiedor, D., Pánek, J., Szczyrba, Z. (2020): Participativní mapování míst strachu z kriminality jako příspěvek k rozvoji urbánního prostředí. Urbanismus a územní rozvoj 23(5): 4–10.

Šimáček, P., Šerý, M., Szczyrba, Z. (2017): Regional differentiation of the dwellings construction in the Czech Republic during the transition period. Geografski pregled 38, 37–52. [link]

Šimáček, P., Szczyrba, Z., Andráško, I., Kunc, J. (2015): Humanizace postsocialistických sídlišť – směřování k lepší kvalitě života. Životné prostredie 49, 2, 74–81. [link]

Kladivo, P., Šimáček, P. (2011): Vývoj a prostorové rozložení bytového fondu Olomouce. Urbanismus a územní rozvoj 14, 2, 32–38. [link]

Monographs

Šimáček, P., Kovařík, F., Polášek, J., Toušek, V., Doležal, D., Stražovec, A., Šanda, R., Kladivo, P., Mladonický, P., Lišková, L. (2023): Atlas Olomoucké aglomerace II. Olomouc: Statutární město Olomouc. ISBN 978-80-88408-16-1. [link]

Chapters in monographs

Ptáček, P., Szczyrba, Z., Šimáček, P. (2013): Nerezidenční suburbanizace v České republice: vývoj, příčiny a důsledky. In Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. eds.: Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Praha: Academia, 81–101. ISBN 978-80-200-2226-4.

Proceedings

Kohoutek, J., Hercik, J., Šimáček, P. (2010): Současné hlavní trendy v rozvoji cestovního ruchu v Krkonoších. In XIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, sborník příspěvků (Bořetice 16.–18. 6. 2010). Brno: Masarykova univerzita, 355–361. [link]

University textbooks

Geletič, J., Hladiš, L., Šimáček, P. (2013): Úvod do ArcGIS 10. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Other publications

Toušek, V., Šimáček, P., Brhelová, J., Létal, A., Fňukal, M., Bárta, M., Brisudová, L., Krejčí, T., Kovařík, F. (2020): Atlas Olomoucké aglomerace. Olomouc: Statutární město Olomouc. 56 s. ISBN: 978-80-87602-86-7. [link]

Šimáček, P., Kosová, D. (2016): Percepce strachu z kriminality na území města Jihlavy. In Nováček, A. ed.: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva: Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS, 5.–7. září 2016. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 130–134.

Tichá, V., Fialová, H., Fňukal, M., Král, O., Šerý, M., Šimáček, P. (2016): Atlas voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje. Pardubice: ČSÚ. ISBN 978-80-250-2732-5. [link]

Šimáček, P. (2015): Spokojenost obyvatel s bydlením ve velkých městech Olomouckého kraje. In Kulla, M., Novotný, L. eds.: Zborník abstraktov zo 7. medzinárodného geografického kolokvia, Danišovce 21.–23. 10. 2015. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 36–37.

Šerý, M., Hubl, R., Odehnal, J., Opravil, Z., Szczyrba, Z., Šanda, R., Šimáček, P., Toušek, V. (2015): Uherské Hradiště, sociodemografický vývoj města a příčiny poklesu počtu obyvatel (studie). Olomouc: Univerzita Palackého, katedra geografie. [link]

Šimáček, P., Szczyrba, Z. (2012): Changes of the business environment in the sector of construction for residential purposes – a case study of the Czech Republic. In Zioło, Z., Rachwał, T. eds.: Wpływ innowacyjności na zmiany gospodarki w układach przestrzennych (Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Nr. 19). Warszawa-Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 45–54. [link]

Hercik, J., Szczyrba, Z., Toušek, V., Šimáček, P. (2010): Vybrané aspekty transformace militární funkce území ČR. In Šašek, M. ed.: Regional development and planning (Proceedings of the 9th International Conference: Ústí nad Labem, 26–27 June 2009). Ústí na Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 34–40.

Roubínek, P., Kladivo, P., Šimáček, P. (2010): Regionalization of the Olomouc Region: Model Examples and Applications. In Kallabová, E., Andráško, I. eds.: Časoprostorové změny regionálních a krajinných struktur. Brno: Ústav geoniky AV ČR, 115–125. [link]

Hercik, J., Danielis, T., Smolová, I., Šimáček, P. (2008): Netradiční forma spolupráce studentů střední školy s orgány místní samosprávy. In Sborník příspěvků z konference Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb věda je zábava. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 28-29. [link]

Smolová, I., Legátová, J., Szczyrba, Z., Šimáček, P., Hercik, J. (2008) Motivace studentů ke studiu přírodovědných oborů – výsledky 1. etapy sociologického výzkumu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. In Sborník příspěvků z konference Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb věda je zábava. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 27. [link]

Smolová, I., Szczyrba, Z., Šimáček, P. (2008): Regionální geografie Slovenska (multimediální výukový materiál). Dostupné on-line na http://geography.upol.cz/soubory/lide/smolova/RGSR/ucebnice/index.html [link]

Danielis, T., Hercik, J., Smolová, I., Šimáček, P. (2008): Netradiční forma spolupráce studentů střední školy s orgány místní samosprávy. In Kvítek, L. ed.: Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd (Sborník recenzovaných příspěvků). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 13–19. [link]

Smolová, I., Legátová, J., Szczyrba, Z., Šimáček, P. (2008): Motivace studentů ke studiu přírodovědných oborů – výsledky 1. etapy sociologického výzkumu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. In Kvítek, L. ed.: Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd (Sborník recenzovaných příspěvků). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 81–84. [link]


Last modified 25/02/16 | ↑ top

Site Map | CMS Made Simple