Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Počty studentů

Prezenční studium

Bakalářské studium Rok studia Celkem
1. 2. 3. (4.) (5.)
Regionální geografie 62 41 27 20 1 151
Učitelství AJ-Z 2 3 5
Učitelství Z-AF 5 1 6 1 13
Učitelství Bi-Z 42 19 18 4 1 84
Učitelství Z-BEv 31 31
Učitelství Z-BiO 1 1
Učitelství Z-FF 1 1 2
Učitelství F-Z 3 2 1 6
Učitelství Z-Hi 11 5 3 2 21
Učitelství HK-Z 0 0 3 3
Učitelství Ch-Z 3 0 1 4
Učitelství IV-Z (PřF) 11 11
Učitelství IV-Z (PdF) 8 3 4 1 16
Učitelství M-Z 8 3 6 17
Učitelství MV-Z 5 3 3 11
Učitelství Z-RF 0 1 1 2
Učitelství SPP-Z 3 0 1 4
Učitelství SV-Z 1 4 4 1 10
Učitelství Tv-Z 23 10 6 2 1 42
Učitelství ZTV-Z 2 4 2 8
Celkem 221 101 86 31 3 442
Navazující magisterské studium Rok studia Celkem
1. 2. (3.) (4.-6.)
Regionální geografie 46 47 27 2 122
Učitelství Z-AF 1 1
Učitelství Bi-Z 15 9 10 3 37
Učitelství Z-BEv 3 3
Učitelství Z-BiO 3 1 4
Učitelství F-Z 1 0 1
Učitelství Z-Hi 3 7 10
Učitelství UHV-Z 1 1
Učitelství M-Z 3 3 6
Učitelství UM-Z 0 2 2
Učitelství USPP-Z 0 1 1
Učitelství USV-Z 8 7 1 16
Učitelství UTIV-Z 3 7 10
Učitelství Tv-Z 12 14 4 30
Celkem 96 100 42 6 244

Kombinované studium

Bakalářské studium Rok studia Celkem
1. 2. 3.
Učitelství AJ-Z 4 4
Učitelství DG-Z 2 1 3
Učitelství IV-Z (PdF) 5 1 2 8
Učitelství M-Z 5 1 6
Učitelství MV-Z 4 1 2 7
Učitelství NJ-Z 3 2 1 6
Učitelství SPP-Z 4 2 6
Učitelství ZTV-Z 1 4 1 6
Celkem 28 12 6 46
Navazující magisterské studium Rok studia Celkem
1. 2. 3.
Učitelství M-Z 0 1 1
Celkem 0 1 1
Celoživotní vzdělávání Rok studia Celkem
1. 2. (3.) (4.) (5.–6.)
DPS učitelství geografie pro SŠ 1 2 1 4
SDS učitelství geografie 16 14 7 2 1 40
Celkem 17 16 8 2 1 44

Údaje podle Studijní agendy (STAG) ke dni 3. března 2016.

Vysvětlivky zkratek:
AJ – anglický jazyk (PdF); AF – anglická filologie (FF); Bi – biologie; BEv – biologie a environmentální výchova; BiO – biologie v ochraně životního prostředí; DG – deskriptivní geometrie; DPS – doplňkové pedagogické studium; F – fyzika; FF – francouzská filologie (FF); Hi – historie (FF); HK – hudební kultura (PdF); Ch – chemie; IV – informační výchova (PřF nebo PdF); M – matematika; MV – matematika (PdF); NJ – německý jazyk; RF – ruská filologie (FF); SDS – souběžné doplňující studium; SPP – speciální pedagogika (PdF); SV – společenské vědy (PdF); UHV – učitelství hudební výchovy (PdF); UM – učitelství matematiky (PdF); USV – učitelství speciální pedagogiky (PdF); USV – učitelství společenských věd (PdF); UTIV – učitelství technické a informační výchovy (PdF); Tv – tělesná výchova (FTK); Z – geografie; ZTV – základy technických věd a informačních technologií (PdF)