Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

RNDr. Renata PAVELKOVÁ, Ph.D. – publikace

Frajer, J., Pavelková Chmelová, R. (2010): Nejstarší rybníky na Čáslavsku a jejich funkce. In: Fňukal, M., Frajer, J., Hercik, J. (eds.): Sborník příspěvků z konference 50 let geografie na PřF UP, Olomouc,s. 73–81.

Frajer, J., Pavelková Chmelová, R. (2009): Malé vodní nádrže Hlubokého potoka a jejich historický význam. In: Sborník konference "Říční krajina 6", Vydavatelství UP, Olomouc, s. 10–16.

Pavelková Chmelová, R., Šarapatka, B., Dumbrovský, M., Pavka, P. (2007): Runoff Processes and Land Use Changes in the Upper Reaches of the Krupá River Catchment during the Last 70 Years. Soil and Water Research, 2 (3), pp. 77-84, ISSN 1212-9151.

Pavelková Chmelová, R. , Netopil, P. (2007): Historické letecké snímky v geografickém výzkumu – problémy při jejich zpracování a možná řešení . In: "Miscellanea Geographica" č. 13, ZČU v Plzni, Plzeň, s. 129–136, ISSN 1213-7901.

Pavelková Chmelová, R., Nermut, Z., Šarapatka, B. (2007): Zhodnocení faktoru erozní účinnosti přívalového deště na Olomoucku. In: Šarapatka B. (eds.): Půda v moderní informační společnosti. Sborník z 1. Konference české a slovenské pedologické společnosti. 20.-23.8.2007, Rožnov pod Radhoštěm, Olomouc, pp. 108

Pavelková Chmelová, R. (2007): Sustainable hydrological research. In: Vysoudil, M., Lampič, B., Sulzer, W. (eds.): Sustainable Environmental Research – Promoting International Cooperation and Mutual Assistance in Natural Parks. Olomouc: Univerzita Palackého. Str. 63–68, ISBN 978-80-244-1740-0

Pavelková Chmelová, R., Vysoudil, M. (2007): Analýza srážko-odtokových poměrů malých povodí (na přikladu řeky Bystřice). In: Měkotová,J., Štěrba, O.(eds.): Říční krajina 5. Sborník příspěvků z konference Říční krajina, UP Olomouc, Olomouc, str. 100-107. ISBN 978-80-244-1890-2.

Frajer, J., Chmelová, R. (2006): Historie rybníkářství na Čáslavsku. In.: Kraft, S. (ed.) a kol.: Sborník příspěvků 21. konference ČGS „Česká geografie v evropském prostoru“, České Budějovice 2006, s. 1126–1136.

Frajer, J., Chmelová, R. (2006): Rybníkářství na Čáslavsku. In.: Sborník abstraktů 21. konference ČGS „Česká geografie v  evropském prostoru“, České Budějovice, Vydavatelství JU České Budějovice, str.186.  ISBN 80-7040-879-0.

Chmelová, R., Pavka, P. (2006): Využití historických lesnických dat v hydrologickém výzkumu. In.: Sborník příspěvků 21. konference ČGS „Česká geografie v  evropském prostoru“, České Budějovice.

Chmelová, R., Pavka, P. (2006): Využití historických lesnických dat v hydrologickém výzkumu. In.: Sborník abstraktů 21. konference ČGS „Česká geografie v  evropském prostoru“, České Budějovice, Vydavatelství JU České Budějovice, str.185. ISBN 80-7040-879-0.

Chmelová, R., Šarapatka, B., Pavka, P (2006): Effects of land use changes on runoff process (The Krupá basin case study, Czech Republic). Journal ECOHYDROLOGY & HYDROBIOLOGY, 6 (1-4), pp. 97-103.

Chmelová, R., Šarapatka, B., Macků, J., Sirota, I. (2006): Vývoj hydrických vlastností lesních půdy v horní části povodí Krupé. In: Sborník referátů 11. pedologických dnů „Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území“, Kouty nad Desnou, Vydavatelství UP Olomouc, str. 192-200. ISBN 80-244-1448-1.

Chmelová, R., Švecová, T. (2004): The mapping of spring in Modrý Důl, Krkonoše. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica 38. Olomouc: Univerzita Palackého. Str. 27-34. ISBN 80-244-0839-2.

Chmelová, R., Šarapatka, B. (2002): Součastné metody výzkumu vodní eroze půdy. Sborník konference Pedologické dny 2002, 14.–15.10.2002, VŠZ Praha. str.123-127. ISBN 80-213-1052-9.

Chmelová, R., Šarapatka, B. (2002): Soil erosion by water: contemporary research methods and their use. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica 37, pp.23-30. ISBN 80-244-0544-X.

Chmelová, R. (2000): The use of geographical information in the application of environmental management systems (EMS). In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica 36, pp.33-40. ISBN 80-244-0195-9.