Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Setkání středoškolských učitelů zeměpisu a absolventů olomoucké učitelské geografie 13. 1. 2018

V sobotu 13. ledna 2018 jsme uspořádali Setkání středoškolských učitelů zeměpisu a absolventů olomoucké učitelské geografie. Program setkání zahrnoval dvě přednášky pojaté jako další vzdělávání pedagogických pracovníků a jeho cílem bylo navázat užší kontakt s učiteli zeměpisu na středních školách a znovu se setkat s našimi absolventy. Setkání se zúčastnilo 62 hostů a odezva z něj nás inspirovala k uspořádání dalšího podobného setkání v příštím roce.

Materiály z přednášky Vybraná současná témata geografie

Setkání učitelů a absolventů 2018