Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Setkání učitelů zeměpisu a absolventů olomoucké učitelské geografie 12. 1. 2019

Na sobotu 12. ledna 2019 jsme připravili Setkání učitelů zeměpisu a absolventů olomoucké učitelské geografie v aule Přírodovědecké fakulty UP (pozvánka v PDF). Na akci dorazilo 64 přihlášených zájemců, kteří po společném programu setkání využili příležitosti i k neformálnímu posezení se svými bývalými spolužáky či s kolegy z jiných škol.

Program setkání

9.30 registrace účastníků, neformální přivítání
10.00 oficiální zahájení setkání (vedoucí katedry doc. Halás)
10.15 přednáška a diskuze na téma Evropa ve 21. století – geografické aspekty vývoje (dr. Jurek)
11.00 novinky ve vzdělávání budoucích učitelů a další vzdělávání pedagogických pracovníků organizované Katedrou geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci (doc. Smolová)
11.30

přednáška a diskuze na téma Vybraná současná témata geografie – témata pro zeměpisný seminář:

  • Studium městského klimatu na příkladu Olomouce (doc. Vysoudil)
  • Současný geografický výzkum české krajiny: příklad horní hranice lesa (dr. Mackovčin)
  • Obnovitelné zdroje energie (doc. Szczyrba, doc. Smolová)
  • Aktivity spolupráce se základními a středními školami (dr. Hercik)
12.30 Naši absolventi – beseda s předáním pamětních listů výročním absolventům

Prezentace ze setkání