Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Z Olomouce až na konec světa

Soutěž pro všechny příznivce Katedry geografie Univerzity Palackého v Olomouci.
Chcete se zúčastnit soutěže? Je to jednoduché, vyfoťte se na nějakém zajímavém místě s plackou katedry geografie a nahrajte svůj snímek do naší mapy. Nejzajímavější snímky odměníme!

Aktuální kolo soutěže probíhá od 1. ledna do 31. prosince 2018, v lednu 2019 bude zveřejněna anketa a na začátku letního semestru 2018/2019 budou vyhlášeny výsledky. Placku si můžete vyzvednout u mgr. Pavly Minxové (dveře 2.023 na konci chodby katedry geografie), v době její nepřítomnosti případně zkuste místnost 2.024 (dr. Šimáček, dr. Hercik). Pravidla soutěže najdete níže (pod mapou).

Soutěžní snímky – aktuální přehled


Zobrazit mapu na celou obrazovku

Pravidla soutěže

 1. Soutěž Z Olomouce až na konec světa je soutěží Katedry geografie Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen KGG).
 2. Jednotlivé ročníky vyhlašuje KGG vždy na daný kalendářní rok.
 3. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv při splnění následujících pravidel:
  • Soutěžící musí být vyfotografován na nějaké zajímavé lokaci kdekoliv na světě;
  • Na fotografii musí být jasně identifikovatelná a rozlišitelná placka (odznak) KGG;
  • Fotografie musí být nahrána do systému;
  • Soutěžící může do systému nahrát i více snímků, avšak nejvýše tři z jednoho státu v jednom kalendářním roce.
 4. Do soutěže mohou být zařazeny pouze ty snímky, které splňují výše uvedená pravidla, neporušují autorský zákon a jsou v souladu s dobrými mravy. V opačném případě si KGG vyhrazuje právo snímek ze soutěže vyřadit.
 5. Soutěžící dává nahráním snímku do systému souhlas s případným použitím snímku pro účely propagace KGG.
 6. V lednu zveřejní KGG anketu, ve které bude možné veřejně hlasovat o nejzajímavější snímek roku.
 7. Výsledky soutěže vyhodnocuje speciální komise, která bude složena jak ze zaměstnanců KGG, tak ze studentů – členů spolku EGEA.
 8. Komise přihlíží k výsledkům ankety, může však zohlednit i jiné faktory.
 9. Výsledky soutěže zveřejňuje hodnotící komise v únoru prostřednictvím informačních kanálů KGG.
 10. Vítězný snímek získá ocenění.
 11. Proti výsledkům soutěže není odvolání.

Více informací na petr.simacek@upol.cz.

Placky_KGG