Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

doc. RNDr. Zdeněk SZCZYRBA, Ph.D. – publikace

Časopisy v databázích Web of Science

Fiedor, D., Šerý, M., Frajer, J., Szczyrba, Z. (2019): Attitudes of Mayors Towards Gambling: Evidence from the Czech Republic. Lex localis - Journal of Local Self-Government 17(1): 1–21. DOI: 10.4335/10.4335/17.1.1-21(2019) [link]

Fiedor, D., Král, O., Frajer, J., Šerý, M., Szczyrba, Z. (2019): What do residents consider to be gambling and what are their attitudes towards it? Evidence from the Czech Republic. Journal of Gambling Studies 35(4): 1347–1360. DOI: 10.1007/s10899-018-9804-9 [link]

Kita, P., Szczyrba, Z., Fiedor, D., Létal, A. (2018): Recognition of business risks when purchasing goods on the Internet using GIS: experience from Slovakia. Electronic Commerce Research 18, 3, 647–663. DOI: 10.1007/s10660-017-9276-5. [link]

Fiedor, D., Szczyrba, Z., Šerý, M., Smolová, I., Toušek, V. (2017): The spatial distribution of gambling and its economic benefits to municipalities in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports 25, 2, 104–117. DOI 10.1515/mgr-2017-0010. [link]

Szczyrba, Z., Mravčík, V., Fiedor, D., Černý, J. Smolová, I. (2015): Gambling in the Czech Republic. Addiction 110, 7, 1076–1081. DOI: 10.1111/add.12884. [link]

Maryáš, J., Kunc, J., Tonev, P., Szczyrba, Z. (2014): Shopping and services related travel in the hinterland of Brno: Changes from the socialist period to the present. Moravian Geographical Reports 22, 3, 18–28. DOI: 10.2478/mgr-2014-0015. [link]

Kunc, J., Frantál, B., Tonev, P., Szczyrba, Z. (2012): Spatial patterns of daily and non-daily commuting for retail shopping: the case of the Brno city, Czech Republic. Moravian Geographical Reports 20, 4, 39–54. [link]

Kunc, J., Tonev, P., Frantál, B., Szczyrba, Z. (2012): Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: Příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů). Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48, 5, 879–910. [link]

Časopisy v databázi Scopus

Šerý, O., Svobodová, H., Šilhan, Z., Szczyrba, Z. (2018): Shrinking of cities in the Czech Republic and its reflection on society: case study of Karviná City. Geographia Pannonica 22, 1, 68–80. DOI: 10.5937/22-16622. [link]

Ptáček, P., Szczyrba, Z. (2017): The role of universities in strengthening innovation: the case of EU structural funds in the Czech Republic. Geografický časopis / Geographical Journal 69, 4, 339–360. [link]

Šimáček, P., Szczyzrba, Z., Andráško, I., Kunc, J. (2015): Twenty-five years of humanising post-socialist housing estates: from quantitative needs to qualitative requirements. Geographia Polonica 88, 4, 649–668. DOI: 10.7163/GPol.0039. [link]

Hercik, J., Šimáček, P., Szczyrba, Z., Smolová, I. (2014): Military brownfields in the Czech Republic and the potential for their revitalisation, focused on their residential function. Quaestiones Geographicae 33, 2, 127–138. DOI: 10.2478/quageo-2014-0021. [link]

Kunc, J., Tonev, P., Szczyrba, Z., Frantál, B. (2012): Commuting for retail shopping as a part of the daily urban system (Brno, the Czech Republic). Geographia Technica 7, 1, 36–45.   [link]

Kunc, J., Tonev, P., Szczyrba, Z., Frantál, B. (2012): Shopping centres and selected aspects of shopping behaviour (Brno, the Czech Republic). Geographia Technica 7, 2, 39–51. [link]

Ostatní recenzované odborné časopisy

Šimáček, P., Doležal, D., Šerý, M., Fiedor, D., Pánek, J., Szczyrba, Z. (2020): Participativní mapování míst strachu z kriminality jako příspěvek k rozvoji urbánního prostředí. Urbanismus a územní rozvoj 23(5): 4–10.

Šimáček, P., Šerý, M., Szczyrba, Z. (2017): Regional differentiation of the dwellings construction in the Czech Republic during the transition period. Geografski pregled 38, 37–52. [link]

Šimáček, P., Szczyrba, Z., Andráško, I., Kunc, J. (2015): Humanizace postsocialistických sídlišť – směřování k lepší kvalitě života. Životné prostredie 49, 2, 74–81. [link]

Monografie

Smolová, I., Szczyrba, Z., Roubínek, P., Ptáček, P., Křištofová, K. (2021): Atlas lázeňství na česko-polském pohraničí. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5994-3. https://doi.org/10.5507/prf.21.24459943 [link]

Kunc, J., Maryáš, J., Tonev, P., Frantál, B., Siwek, T., Halás, M., Klapka, P., Szczyrba, Z., Zuskáčová, V. (2013): Časoprostorové modely nákupního chování české populace. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-6020-3. [link]

Frantál, B., Jaňura, J., Klapka, P., Kunc, J., Maryáš, J., Nováková, E., Osman, R., Siwek, T., Szczyrba, Z., Tonev, P., Toušek, V. (2012): Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5756-2.

Szczyrba, Z. (2005): Maloobchod v České republice po roce 1989 – vývoj a trendy se zaměřením na geografickou organizaci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 80-244-1274-8.

Szczyrba, Z. (2005): Nákupní centra v České republice – nová forma zábavy a nákupní turistiky (geneze a kontext). Studia i Monografie - Politechnika Opolska, z. 175. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.

Kapitoly v monografiích

Szczyrba, Z., Smolová, I., Jurek, M., Fiedor, D. (2021). The university as the creative hub: the case of the city of Olomouc after 1989. In Cudny, W., Kunc, J. (eds): Growth and change in post-socialist cities of Central Europe. London: Routledge, 30-47. https://doi.org/10.4324/9781003039792-3 [link]

Szczyrba, Z., Turčínek, M., Fiedor, D., Dřímal, P. (2017): Nákupní centra v Olomouci a jejich vliv na dospívající: pokračování v diskusi nad tématem „mall junkies“. In Križan, F., Bilková, K., Barlík, P. (eds.): Maloobchod a špecifiká časovo-priestorového správania spotrebiteľov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 99–127. ISBN 978-80-223-4434-0.

Ptáček, P., Szczyrba, Z., Šimáček, P. (2013): Nerezidenční suburbanizace v České republice: vývoj, příčiny, důsledky. In Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. eds.: Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Praha: Academia, 81–101. ISBN 978-80-200-2226-4.

Szczyrba, Z. (2006): Changes of Shopping Behaviour of the Czech Population in the Period of Economic Transformation. In Michalski, T. ed.: The Geographical Aspects of the Transformation Process in Central and East-Central Europe. Gdynia-Pelplin: Bernardinum, 188–196. ISBN 83-7380-331-9.

Sborníky

Dušková, M., Smolová, I., Szczyrba, Z., Fiedor, D. (2016): Prohlubující se internacionalizace v těžebním průmyslu ČR: regionální analýza na příkladu vybraných surovin [The deepening internationalization in the mining industry of the Czech Republic: regional analysis on the example of selected raw materials]. In Klímová, V., Žítek, V. eds.: XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 255–263. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-32. [link]

Binek, J., Šerý, O., Svobodová, H., Szczyrba, Z. (2015): Klasifikace zmenšujících se měst v České republice [Classification of shrinking cities in the Czech Republic]. In Klímová, V., Žítek, V. eds.: XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 231–237. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-31. [link]

Szczyrba, Z., Fiedor, D. (2014): Vývoj velkoplošného maloobchodu Olomouce a výzkum nákupního chování [Development of large-scale retail in Olomouc and shopping behaviour research]. In Klímová, V., Žítek, V. eds.: XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 740–748. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-96. [link]

Ostatní publikace

Šerý, M., Hubl, R., Odehnal, J., Opravil, Z., Szczyrba, Z., Šanda, R., Šimáček, P., Toušek, V. (2015): Uherské Hradiště, sociodemografický vývoj města a příčiny poklesu počtu obyvatel (studie). Olomouc: Univerzita Palackého, katedra geografie. [link]

Šimáček, P., Szczyrba, Z. (2012): Changes of the business environment in the sector of construction for residential purposes – a case study of the Czech Republic. In Zioło, Z., Rachwał, T. eds.: Wpływ innowacyjności na zmiany gospodarki w układach przestrzennych (Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Nr. 19). Warszawa-Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 45–54. [link]

Hercik, J., Szcyrba, Z., Fňukal, M. (2011): Prostorové změny v dislokaci ozbrojených sil na území ČR. In Městské inženýrství Karlovy Vary 2011 – "Od vojenského k civilnímu". Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 109–123.

Hercik, J., Szczyrba, Z., Toušek, V., Šimáček, P. (2010): Vybrané aspekty transformace militární funkce území ČR. In Šašek, M. ed.: Regional development and planning (Proceedings of the 9th International Conference: Ústí nad Labem, 26–27 June 2009). Ústí na Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 34–40.

Smolová, I., Legátová, J., Szczyrba, Z., Šimáček, P. (2008): Motivace studentů ke studiu přírodovědných oborů – výsledky 1. etapy sociologického výzkumu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. In Kvítek, L. ed.: Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd (Sborník recenzovaných příspěvků). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 81–84. [link]

Smolová, I., Legátová, J., Szczyrba, Z., Šimáček, P., Hercik, J. (2008): Motivace studentů ke studiu přírodovědných oborů – výsledky 1. etapy sociologického výzkumu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. In Sborník příspěvků z konference Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb věda je zábava. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 27. [link]

Smolová, I., Szczyrba, Z., Jurek, M. (2007): Současné trendy ve vývoji těžby nerostných surovin v ČR. Geografická revue 3, 1, 130–148.

Níže je uveden přehled publikací k 1. 1. 2010.

Vědecké monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

SZCZYRBA, Z.: Nákupní centra v České republice – nová forma zábavy a nákupní turistiky
(geneze a kontext). [Centra handlowe w Republice Czeskiej – nowy rodzaj rozrywki i turystyki handlowej (genezja i kontekst)]. In: Studia i monografie, z. 175. Opole: Politechnika Opolska, 2005. 116 s.

Vědecké monografie vydané v domácích vydavatelstvích

SZCZYRBA, Z.: Maloobchod v České republice po roce 1989 – vývoj a trendy se zaměřením na geografickou organizaci. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. 126 s.

Vysokoškolské učebnice vydané v domácích vydavatelstvích

SZCZYRBA, Z.: Geografie obchodu (se zaměřením na současné trendy v maloobchodě). Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. 91 s.

Vědecké práce v zahraničních nekarentovaných časopisech

MIGAŁA, M., SZCZYRBA, Z.: Spas and spa tourism in the Czech Republic In: Zeszyty Naukowe, Nr. 312/2006, z. 1, seria Turystyka i Rekreacja. Opole : Politechnika Opolska, 2006. s. 147-162.

SZCZYRBA, Z.: Współpraca transgraniczna w układzie euroregionów na czesko-polskim pograniczu – możliwości rozwoju turystyki. In:  Śląsk Opolski, roč. 15, č. 1-2. Opole : Instytut  Śląski, 2005. s. 58-64.

Vědecké práce v domácích nekarentovaných časopisech

ORDELTOVÁ, M., SZCZYRBA, Z.: Současná situace v maloobchodní síti českých měst – geografická sonda Zlín. In : Urbanismus a územní rozvoj, roč. 9, č. 3. Brno : Ústav  územního rozvoje, 2006. s. 13-16.

SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I., FŇUKAL, M.: Significant features of transformation of the services sector in an area – a case study for the micro-region of Olomoucko (contribution to research on the issue). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geographica 39. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. s. 83-93.

JEŘÁBEK, M., SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z.: Analýza přeshraničně působících projektů v Euroregionech Labe a Nisa. In: M. Jeřábek (ed.): Regionální výzkum v severozápadních Čechách, Acta Universitatis Purkynianae 124, Studia Geographica VII.. Ústí nad Labem : UJEP, 2006. s. 89-98.

NOVOSÁK, J., SZCZYRBA, Z.: Frýdek-Místek: konverze tradičních průmyslových ploch, širší vztahy geografické struktury. In: Urbanismus a územní rozvoj, roč. 7, č. 2. Brno : Ústav  územního rozvoje, 2004. s. 36-45.

SZCZYRBA, Z.: Globalized retail structures in the city of Olomouc (selected issues of branch, regional and social organization). In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geographica 38.  Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. s. 85-91.

SZCZYRBA, Z.: Územní specifika vývoje maloobchodní sítě v Česku po roce 1989. In: Acta Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis. Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. s. 131-144.

SZCZYRBA, Z.: Shopping gravity of large-scale stores – example of Terno Olomouc hypermarket (contribution to the study of the problematic). In. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geographica 37. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. s. 91-96.

LÉTAL, A., SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z.: Transformace příměstské krajiny. In: Urbanismus a územní rozvoj, roč. 4, č. 4. Brno : Ústav územního rozvoje, 2001. s. 15-21.

SZCZYRBA, Z.: Územní rozvoj maloobchodní sítě. In : Urbanismus a územní rozvoj roč. 3, č. 1. Brno : Ústav územního rozvoje, 2000. s. 18-24.

SZCZYRBA, Z.: Venkovský obchod v ČR v podmínkách ekonomické transformace. In: Urbanismus a územní rozvoj, roč. 3, č. 6. Brno : Ústav  územního rozvoje,  2000. s. 15-19.

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z.: Large commercial centers in the Czech republic - landscape and regionally aspects of development (contribution to the study of the problematic). In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geographica 36. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. s. 81-87.

SZCZYRBA, Z.: Maloobchodní systém okresu Olomouc. In: Urbanismus a územní rozvoj roč. 2, č. 2. Brno : Ústav územního rozvoje, 1999. s. 23-26.

SZCZYRBA, Z.: Koncentrace a kooperace v obchodě v České republice. In: Borecký, D. (ed.): Geografie XI. Brno : MU, 1999. s. 233-239.

SZCZYRBA, Z.: Spatially-structural changes in retail in the Czech Republic (on the example of the city of Olomouc). In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geographica 35. Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. s. 47-49.

Vědecké práce v zahraničních recenzovaných sbornících, monografiích

SZCZYRBA, Z.: Územní rozvoj obchodních sítí v České republice a Slovenské republice. In: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, GEOGRAPHICA Supplementum No. 3. Bratislava : UK, 2005. s. 574-580.

SZCZYRBA, Z.: Nákupní centra v České republice – nový fenomén nákupních a turistických cílů. In: Gospodarka przestrzenna, VIII. Jelenia Góra : Akademia Ekonomiczna, 2005. s. 53-66.

SZCZYRBA, Z.: Changes of Shopping Behaviour of the Czech Population in the Period of Economic Transformation. In: Michalski, T. (ed.): Geographical Aspects of Transformation Process in Central and East-Central Europe. Gdynia : Bernardinum, 2005. s. 188-196.

SZCZYRBA, Z., TOUŠEK, V.: Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání v České republice; změny v období transformace. In: Jakubowicz, E., Raczyk, A.: (eds.): Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych VIII/2. Wrocław : Uniwersytet Wroclawski, 2004. s. 21-31.

MULÍČEK, O., SZCZYRBA, Z.: De-concentration processes in the metropolitan agglomerations in the Czech Republic – example of Brno. In: Jakubowicz, E., Raczyk, A.: (eds.): Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych VIII/2. Wrocław : Uniwersytet Wroclawski,2004. s. 95-101.

SZCZYRBA, Z.: Funkční vztahy v maloobchodní vybavenosti města Olomouce. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis Et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia Geographica 4, 35.  Prešov : FHPV PU, 2001. s. 205-213.

SZCZYRBA, Z.: Základní rysy geografické struktury obchodní sítě měst. In: Matlovič, R. (ed.): Urbánné a krajinné  štúdie 3. Prešov : FF PU, 2000. s. 128-134.

SZCZYRBA, Z.: Large commercial centers in the Czech republic - new dimension of the regional structure. In: Ilnicki, D. (ed): Przeksztalcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych 5. Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski,  2000. s. 411-418.

SZCZYRBA, Z.: Regional aspects of creating the retail network as the basic part of territory public facilities. In: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica Supplementum No. 2/II. Bratislava : UK, 1999. s. 341-346.

Publikované příspěvky ze zahraničních vědeckých konferencí

SZCZYRBA, Z., TOUŠEK, V., MARYÁŠ, J.: Procesy transformacyjne w handlu detalicznym Republiki Czeskiej w układzie regionalnym. In: Kosiedowski, W. (ed.): Regiony Europy Środkowej  i Wschodniej wobec glogalizacji i integracji międzynarodowej. Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2005. s. 409-412.

SEDLÁK, P., SZCZYRBA, Z., KUDRNOVSKÝ, E.: Spatial temporal changes of land use in postcommunist towns with remote sensing data – case study of Olomouc, middle Moravia. In: The international archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences (CD-ROM), vol XXXIV-7/W9. Regensburg : 2003. s. 176-178.

SZCZYRBA, Z., IRA, V., MATLOVIČ, R., SÝKORA, L.: Przekszałcenia przestrzeni wymiany handlowej miasta postsocjalistycznego na tle koncentracji w handlu detalicznym w Republice Czeskiej i Słowacji (przykład Pragi, Bratysławy, Ołomuńca i Preszowa). In: Jażdzewska, I. (ed.): Miasto postsocjalistytczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (II),  XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2001. s. 243-251.

SZCZYRBA, Z., IRA, V., MATLOVIČ, R., SÝKORA, L.: Procesy transformacyjne struktury przestrzennej miast postkomunistycznych (na przykładzie Pragi, Bratysławy, Ołomuńca oraz Preszowa). In: Jażdzewska, I. (ed.): Miasto postsocjalistytczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (II), XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2001.s. 9-21.

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z., VANČURA, M., TOUŠEK, V.: Procesy restrukturalizacji przemysłu w Republice Czeskiej. In: Zioło, Z. (ed.): Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1997, s. 179-184.

SZCZYRBA, Z.: Dimenze maloobchodní sítě v České republice. In: Dubcová, A. (ed.): Úlohy regionálnej geografie Slovenskej a Českej republiky v podmienkach transformujúcich sa ekonomík, 5. Nitra : UKF, 1998. s. 136-143.

Publikované příspěvky z domácích vědeckých konferencí

SZCZYRBA, Z.: Realitní trh na střední Moravě – časoprostorová analýza vývoje se zaměřením na trh s byty. In: Zdařilová, R. (ed.): Regenerace bytových domů – proměny bydlení . Ostrava : FAST VŠB-TU, 2006. s. 115-124.

LÉTAL, A., SZCZYRBA, Z.: Výzkum neprůmyslových brownfields v Olomouckém kraji – projekt Ministerstva pro místní rozvoj. In: Neulinger, M. (ed.): Využití brownfields neprůmyslového charakteru. Ostrava : FAST VŠB-TU, 2006. s. 47-50.

SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I.: Transformace vlakových nádraží v ČR po roce 1989 v polyfunkční zařízení veřejných a komerčních služeb. In: Zdařilová, R. (ed.): Městské inženýrství Karlovy Vary 2006. Ostrava : FAST VŠB-TU, 2006. s. 87-95.

FERTALOVÁ, J., SZCZYRBA, Z.: Globalisation in Czech and Slovak retail: common and specific features. In.: Siwek, T., Baar, V. (eds.): Globalisation and its impact to society, regions and states. Ostrava : Ostravská univerzita, 2006. s. 164-172.

SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I., JEŘÁBEK, M.: Češi a Poláci – přeshraniční/sousedské vztahy a jejich percepce. In: Kraft, S, Mičková, K., Vančura, M., Veselá, H. (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006., s. 130.

SZCZYRBA, Z.: Venkovský maloobchod v Česku a jeho nová pozice: diskusní příspěvek k problematice periferních oblastí. In: Novotná, M. (ed.): Problémy periferních oblastí. Praha : PřF UK, 2005. s. 53-60.

SZCZYRBA, Z., FŇUKAL, M., KUDRNOVSKÝ, E.: Návštěvnost památkových objektů v ČR – vývojové tendence po roce 1989. In: Fňukal, M., Ptáček, P. (eds.): Geografie, cestovní ruch a rekreace. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. s. 85-92.

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z.: České lázně – tradiční produkt marketingu turistické destinace Česká republika. In: Fňukal, M., Ptáček, P. (eds.): Geografie, cestovní ruch a rekreace. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. s. 57-64.

SZCZYRBA, Z.: Služby pro cestovní ruch na severní Moravě v období ekonomické transformace – mikroregionální sonda. In: Klímová, V., Vystoupil, J. (eds.): VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : MU, 2005. s. 301-306.

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z.: Využití zvláště chráněných území ČR pro cestovní ruch. In: Klímová, V., Vystoupil, J. (eds.): VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : MU, 2005. s. 296-300.

FŇUKAL, M., SZCZYRBA, Z.: Bydlení a životní prostor ve městech – sociogeografický výzkum katedry geografie Přf UP Univerzity Palackého v Olomouci. In.: Fňukal, M., Szczyrba, Z. (eds.): Bydlení nové formy a dimenze. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. s. 79-85

SZCZYRBA, Z.: Globalisation trends in Czech retail. In.: Siwek, T., Baar, V. (eds.): Globalisation and its  geopolitical, cultural, economic and ecological context. Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. s. 176-179.

SZCZYRBA, Z.: Regionální obchodní sítě – nová forma obchodního podnikání. In: Vystoupil, J., Klímová, V. (eds.): VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (sborník referátů). Brno : MU, 2004. s. 167-174.

SZCZYRBA, Z.: Regionální struktura maloobchodu v ČR ve světle jeho koncentrace a globalizace (problematika nezávislého obchodu). In: Wahla, A. (ed.): Geografie a proměny poznání geografické reality, 1. svazek. Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. s. 168-174.

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z.: Těžba nerostných surovin v ČR a její dopady na současnou českou krajinu (vybrané otázky regionálního rozvoje). In: Viturka, M., Vystoupil, J. (eds.): VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : MU, 2003. s. 63-68.

SZCZYRBA, Z.: Širší souvislosti transformace struktury TOP 10 obchodních společností – Česká republika. Malé a střední podniky před a po vstupu do Evropské unie. Karviná : OPF SU, 2003. s. 328-334.

SZCZYRBA, Z.: Trendy ve vývoji maloobchodu v ČR – geografická realita. O hypermarketech veřejně.  Brno : Nezávislé sociálně ekologické hnutí - Nesehnutí, 2002, s. 20-25.

SZCZYRBA, Z.: Několik poznámek k výstavbě velkoplošných obchodních zařízení na území města Olomouce (a jeho zázemí). Zaostřeno na hypermarkety. Brno : Nezávislé sociálně ekologické hnutí - Nesehnutí, 2001. s. 35-38.

SZCZYRBA, Z.: Vývoj moderní maloobchodní sítě v České republice (příspěvek ke studiu problematiky). In: Létal, A., Szczyrba, Z., Vysoudil, M. (eds.): Česká geografie v období rozvoje informačních technologií  (cd-rom). Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. s. 299-303.

SZCZYRBA, Z.: Regionální maloobchodní obslužné systémy. In: Hasman, M., Říha, J., Šittler, E. (ed.): Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství. Tábor : Jihočeská univerzita, 1999. s. 155-161.

SZCZYRBA, Z., VOŽENÍLEK, V.: Prostorová data v rozhodovacích procesech při územním plánování terciérních aktivit. In: Voženílek, V. (ed.): Integrace prostorových dat. Olomouc : Univerzita Palackého, 1999, s. 154-164.

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z.: Ubytovací a stravovací zařízení pro cestovní ruch v okrese Náchod. In: Hasman, M., Říha, J. (eds.): Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství). Tábor : Jihočeská univerzita, 1998. s. 134-143.

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z.: Rozhodující socioekonomické faktory regionálního rozvoje marginálního území. In: Miscellanea geographica, Universitatis Bohemiae Occidentalis 6. Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. s.113-125.

Abstrakty příspěvků ze zahraničních konferencí

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z., JUREK, M.: Současné trendy ve vývoji těžby nerostných surovin v ČR. In: Čižmárová, K. (ed.): Geografia v meniacom sa svete. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. s. 67

Abstrakty příspěvků z domácích konferencí

MARYÁŠ, J., ŘEHÁK, S., SZCZYRBA, Z.: Prostorově funkční transformace sektoru služeb v Česku – vývoj po roce 1989. In: Kraft, S, Mičková, K., Vančura, M., Veselá, H. (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006. s. 33.

SZCZYRBA, Z.: Prostorová organizace maloobchodní sítě Olomouce. In: Perlín, R., Chromý, P., Festa, D.: Geografie na prahu 21. století. Praha : UK, 1998. s. 68

Zprávy o vyřešených vědeckovýzkumných úkolech

SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I. JEŘÁBEK, M.: Analýza přeshraniční spolupráce v euroregionálních strukturách na česko-polském pohraničí. "Závěrečná zpráva k projektu RM/02/2005, Ministerstvo zahraničních věcí ČR". Praha : 2006, 59 s.

MATLOVIČ, R., IRA, V., SÝKORA, L., SZCZYRBA, Z.: Transformation of Spatial Intra-Urban Structures and their Reflection in Perception: A Comparative Study of Prague, Bratislava, Olomouc and Prešov. "Final Report of the RSS Project  No. 2176/308/1999". Praha : 2001. 33 s.

Učebnice pro základní a střední školy

VOŽENÍLEK, V., SZCZYRBA, Z.: Geografia 4. Republika Czeska -  przyroda, społeczeństwo, gospodarka. Olomouc : Prodos, 2003. 109 s. (polská mutace)

VOŽENÍLEK, V., FŇUKAL, M., NOVÁČEK, P., SZCZYRBA, Z.: Zeměpis 5. Hospodářství a společnost. Olomouc : Prodos, 2003. 79 s.

VOŽENÍLEK, V., FŇUKAL, M., NOVÁČEK, P., SZCZYRBA, Z.: Zeměpis 5. Hospodářství a společnost (s komentářem  pro učitele). Olomouc : Prodos, 2003. 79 s.

VOŽENÍLEK, V., FŇUKAL, M., SZCZYRBA, Z.: Zeměpis 5. Hospodářství a společnost (pracovní sešit) . Olomouc : Prodos, 2003. 47 s.

VOŽENÍLEK, V., SZCZYRBA, Z.: Zeměpis 4. Zeměpis České republiky. Naše vlast -  Česko, Kraje České republiky. Olomouc : Prodos, 2002, 109 s.

VOŽENÍLEK, V., SZCZYRBA, Z.: Zeměpis 4. Zeměpis České republiky (s komentářem  pro učitele). Naše vlast -  Česko, Kraje České republiky. Olomouc : Prodos, 2002 109 s.

VOŽENÍLEK, V., SZCZYRBA, Z.: Zeměpis 4. Zeměpis České republiky (pracovní sešit). Naše vlast -  Česko, Kraje České republiky. Olomouc : Prodos, 2002, 63 s.

Odborné práce v domácích nekarentovaných časopisech

SMOLOVÁ, I., SZCZYBA, Z.: Efektivní marketing zvyšuje návštěvnost a turistickou prestiž památek. In: Moderní obec, roč. 11, č. 11. Praha : Economia, 2005. s. 15-16.

SZCZYRBA, Z.: Velkoplošné prodejny: Problém, který přetrvává. In: Moderní obec, roč. 11, č. 12: Praha : Economia, 2005, s. 15.

SMOLOVÁ, I., FŇUKAL, M., SZCZYRBA, Z.: Krajina a lidé vojenského újezdu Libavá. In: Geografické rozhledy, roč. 15, č. 1. Praha : Česká geografická společnost, 2005. s. 24-25.

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z.: Lázeňství v České republice – tradice a nový rozměr. In: Veřejná správa, č. 45. Praha : Ministerstvo vnitra ČR, 2005. s. XI-XII (příloha).

SZCZYRBA, Z.: Místo pro maloobchodní investice. In: Moderní obchod č. 9. Praha : ČSON, 2003  s. 20-21.

SZCZYRBA, Z.: Maloobchodní investice - sídelně orientované. In: Realit, č. 6. Praha : Immopress, 2001. s. 22-24.

SZCZYRBA, Z.: Dynamika výstavby hypermarketů bude menší. In: Moderní obec, roč. 7, č. 7. Praha : Economia, 2001. s. 15.

SZCZYRBA, Z.: Olomouc - místo pro maloobchodní investice. In: Moderní obchod č. 9. Praha : ČSON, 2000. s. 16-18.

SZCZYRBA, Z.: Maloobchodní síť-měnící se tvář měst. In: Geografické rozhledy, roč. 9, č. 2. Praha : Terra, 1999. s. 48-49.

SZCZYRBA, Z.: Výstavba obchodních areálů bez zákonných pravidel. In: Moderní obec, č. 5. Praha : Economia, 1999. s. 8-9.

SZCZYRBA, Z.: Olomoucký obchod a jeho perspektivy. In: Moderní obchod, č. 11-12. Praha : ČSON. 1996. s. 56-57.

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z.: Bankovní síť v ČR. In: Ekonom, roč. 41, č. 42. Praha : Economia. 1997. s. 92-93.

Disertační a habilitační práce

SZCZYRBA, Z.: Transformace struktur maloobchodní sítě České republiky (regionálně geografická analýza s důrazem na Olomoucko). [Disertační práce]. Brno : Přírodovědecká fakulta MU, 2000, 145 s.

Redakční a sestavitelské práce

FŇUKAL, M., SZCZYRBA, Z.: Bydlení nové formy a dimenze "Sborník z mezinárodní vědecké konference". Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. 225 s.

LÉTAL, A., SZCZYRBA, Z., VYSOUDIL, M.: Česká geografie v období rozvoje informačních technologií. Sborník z Výroční konference České geografické společnosti, [CD-ROM]. Olomouc : Univerzita Palackého, 2001, 358 s..

Výzkumné studie a průběžné zprávy

SZCZYRBA, Z.: Maloobchod v Tišnově – současný stav a možnosti rozvoje. [Analytická studie: pro Městský úřad Tišnov]. Tišnov : 2004. 20 s.

SZCZYRBA, Z.: Současný stav maloobchodní sítě v Olomouci (analytická studie). [Analytická studie: pro Magistrát města Olomouce]. Olomouc : 2002. 18 s.

SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I.: Dostavba OD Zlín-Čepkov – stanovisko k předloženému komerčnímu záměru využití objektu. [Závěrečná zpráva: pro Magistrát města Zlín]. Zlín : 2000. 23 s.

SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I.: Posouzení  lokality Královopolská cihelna z hlediska jejího vlivu na obchodní infrastrukturu území. [Závěrečná zpráva: pro Magistrát města Brna]. Brno : 2000. 22 s.

SZCZYRBA, Z.: Možnosti realizace obchodních ploch v lokalitách Ponava City a Jaselská kasárna a jejich vliv na obchodní infrastrukturu území (odborný poasudek). [Závěrečná zpráva: pro Magistrát města Brna]. Brno : 2000. 26 s.

SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I.: Prostorově-strukturní dimenze a vztahy v maloobchodní síti okresu Náchod (prognózní studie územního rozvoje). [Závěrečná zpráva: pro Okresní úřad v Náchodě]. Náchod : 1999. 58 s.

SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I.: Maloobchodní síť města Olomouce – prostorově-funkční analýza. [Analytická studie: pro Magistrát města Olomouce]. Olomouc : 1998. 37 s.

SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I.: Územní kapacity maloobchodní sítě v okrese Olomouc (analýza stavu a potenciál rozvoje). Část A: Okres Olomouc. [Analytická studie: pro Okresní úřad v Olomouci]. Olomouc : 1998. 37 s.

SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I.: Územní kapacity maloobchodní sítě v okrese Olomouc (analýza stavu a potenciál rozvoje). Část B: Město Olomouc. [Analytická studie: pro Okresní úřad v Olomouci].  Olomouc : 1998. 27 s.

Další publikace a práce

SZCZYRBA, Z.: Bydlení – nové formy a dimenze. Urbanismus a územní rozvoj, roč. 7, č. 4. Brno : Ústav  územního rozvoje, 2004, s. 27.

SZCZYRBA, Z.: Retail Census – celostátní inventura maloobchodní sítě v ČR. In: Geografie-Sborník ČGS, roč. 104, č. 3. Praha : ČGS, 1999. s. 210-212.

SZCZYRBA, Z.: Geografická analýza výsledků 1. vlny kupónové privatizace v České republice. [Diplomová práce]. Brno : PřF MU, 1994. 61 s.