Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geographica–Geologica VIII (1968)


Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Rerum Naturalium
Volumen 23
1968
GEOGRAPHICA–GEOLOGICA VIII

Acta VIII (1968)
< předchozí číslo     následující číslo >

Machyček, Jiří
Stav vědomostí absolventů SVVŠ z meteorologie a klimatologie v rámci fyzické geografie
[Zusammenfassung]

s. 5–79

Šprincová, Stanislava
Příspěvek ke geografii cestovního ruchu na příkladu rekreační oblasti Jeseníků
Geography of tourism and recreation area of Jeseníky Mountains

s. 81–237
  + 7 příloh

Zapletal, Ladislav
Geneticko-morfologická klasifikace antropogenních forem reliéfu
[Zusammenfassung]

s. 239–427
  + 4 přílohy