Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Publikační činnost

Výzkum

Katedra geografie je spoluvydavatelem časopisu Moravian Geographical Reports.

Dříve katedra geografie vydávala časopis AUPO Geographica a rozsáhlejší monografické studie v edici Geographia Moravica, jejich online podoba je přístupná pod odkazy níže:

Členové katedry publikují příspěvky v domácích i zahraničních odborných časopisech a sbornících, věnují se však autorsky také vydávání monografií, učebních textů (skript), učebnic a přehledů pro střední a základní školy, popularizačním publikacím a jako editoři rovněž sborníkům z konferencí.

Následující přehled zahrnuje tituly, na jejichž přípravě se podíleli členové katedry od roku 2000: