Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geographica-Geologica XVIII (1979)


Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Rerum Naturalium
Volumen 62
1979
GEOGRAPHICA–GEOLOGICA XVIII

Acta XVIII (1979)
< předchozí číslo     následující číslo >

Albrechtová, Eliška
Těžké minerály ve střední části Orlických hor
Die Schwermineralen des mittleren Teiles des Orlické hory (Adler Gebirges)
Тяжелые минерали в средней части Орлицких гор

s. 5–22

Barth, Vojtěch – Kočandrle, Jaroslav
Čedičové výskyty u Břidličné, Staré Libavé a Křišťanovic v Nízkém Jeseníku
Die Basaltvorkommen bei Břidličná, Stará Libavá und Křišťanovice im Nízky Jeseník – Gebirge
Месторождения базальта под селами Бржидлична, Стара Либава и Кржиштяновице в горах Низке Есеники

s. 23–56

Lang, Veleslav – Pek, Ilja – Zapletal, Jan
Ichnofosilie kulmu jihovýchodní části Drahanské vrchoviny
Trace fossils in Culm of the aouth-eastern part of Drahanská vrchovina – Highlands
Следы жизнедеятельности кульма юговосточной части Драганской возвышенности

s. 57–96
  + 8 tabulí příloh

Skácel, Jaroslav
Tektonické plochy na styku východních a středních Sudet
Tektonische Flächen in dem Grenzgebiete der Ost- und Mittelsudeten
Тектонические поверхности на соприкосновении восточных и средних Судет

s. 97–106

Kopečný, Václav
Petrology of Crystalline Complex in Yaffa Country, P.D.R. Yemen
Petrografie krystalinika oblasti Yaffa, LDR Jemen
Петрография кристаллических комплексов области Йаффа, НДР Йемен

s. 107–134