Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Adam STRAŽOVEC

Adam Stražovecdoktorand Regionální geografie
pracovna 5.010 v 5. podlaží hlavní budovy Přírodovědecké fakulty UP
tel. (+420) 585 634 675
email: adam.strazovec01@upol.cz
konzultační hodiny: úterý 15.00–16.30
English
 | ORCID

Výuka

Prezenční studium

Geografie Slovenska KGG/GSR
Seminář z geografie obyvatelstva a sídel KGG/SEGO
Sociální geografie pro vzdělávání KGG/SGV
Terénní výuka geografie KGG/TVGE

Kombinované studium

Geografie Slovenska KGG/DGSR
Seminář z geografie obyvatelstva a sídel KGG/DSEGO

Publikace

Monografie

Šimáček, P., Kovařík, F., Polášek, J., Toušek, V., Doležal, D., Stražovec, A., Šanda, R., Kladivo, P., Mladonický, P., Lišková, L. (2023): Atlas Olomoucké aglomerace II. Olomouc: Statutární město Olomouc. ISBN 978-80-88408-16-1. [link]

Vzdělání

2017–2020

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Regionální geografie; bakalářská práce: Vidiecke periférie a dopravná obslužnosť: analýza osobnej železničnej dopravy na Slovensku)

2020–2022

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Geografie a regionální rozvoj; diplomová práce: Periférie Slovenska: problematika ich dopravnej dostupnosti)

od 2022

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program Geografie, obor: Regionální geografie; téma disertační práce: Rytmicita mestského priestoru, školitel: prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.)