Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

doc. RNDr. Marián HALÁS, Ph.D.

Marián Halás

docent, oddělení humánní geografie, vedoucí katedry

tel.: (+420) 585 634 593, (+420) 775 772 337
e-mail: marian.halas@upol.cz
konzultační hodiny: pondělí 8.00–9.30

English | ResearchGate | ResearcherID | ORCID

Pedagogická činnost

Geografie obyvatelstva a sídel (KGG/GEOB)
Municipální ekonomie a municipální politika
(KGG/MEMP)
Prostorová analýza (KGG/PRAN)
Prostorové interakce a deformace (KGG/PID)
Regiony a regionální taxonomie (KGG/RGREG)
Základy humánní geografie 1 (KGG/ZH1)

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)

Přehled publikací

Přehled všech publikací

Přehled publikací za posledních 5 let (od roku 2013):

Monografie a kapitoly v monografiích

Halás, M. 2018. Development of the Slovak borderlands with an emphasis on the situation after Schengen: internal and external borders. In: Borders in Central Europe After the Schengen Agreement. Springer, Cham, 125–145. ISBN 978-3-319-63015-1, DOI: 10.1007/978-3-319-63016-8_8. [link]

Kunc, J., Maryáš, J., Tonev, P., Frantál, B., Siwek, T., Halás, M., Klapka, P., Szczyrba, Z., Zuskáčová, V. 2013. Časoprostorové modely nákupního chování české populace. Brno, MuniPress. ISBN 978-80-210-6020-3.

Časopisy v databázích Web of Science

Erlebach, M., Halás, M., Daniel, J., Klapka, P. 2019. Is there congruence in the spatial patterns of regions derived from scalar and vector geographical information? Moravian Geographical Reports, 27 (1), 2–14. ISSN: 1210-8812, DOI: 10.2478/mgr-2019-0001. [link]

Halás, M., Klapka, P., Erlebach, M. 2018. Unveiling spatial uncertainty: a method to evaluate the fuzzy nature of functional regions. Regional Studies. ISSN 0034-3404, DOI: 10.1080/00343404.2018.1537483. [link]

Halás, M., Klapka, P., Hurbánek, P., Bleha, B., Pénzes, J., Pálóczi, G. 2018. A definition of relevant functional regions for international comparisons: the case of Central Europe. Area. ISSN 1475-4762, DOI: 10.1111/area.12487. [link]

Halás, M., Klapka, P. 2017. Functionality versus gerrymandering and nationalism in administrative geography: lessons from Slovakia. Regional Studies 51 (10), 1568–1579. ISSN 0034-3404, DOI: 10.1080/00343404.2016.1215602. [link]

Halás, M., Klapka, P., Bačík, V., Klobučník, M. 2017. The spatial equity principle in the administrative division of the Central European countries. PLoS ONE 12 (11), e0187406. DOI: 10.1371/journal.pone.0187406. [link]

Halás, M., Klapka, P., Tonev, P. 2016. The use of migration data to define functional regions: the case of the Czech Republic. Applied Geography 76, 98–105. ISSN 0143-6228, DOI: 10.1016/j.apgeog.2016.09.010. [link]

Klapka, P., Halás, M. 2016. Conceptualising patterns of spatial flows: five decades of advances in the definition and use of functional regions. Moravian Geographical Reports 24 (2), 2–11. ISSN 1210-8812, DOI: 10.1515/mgr-2016-0006. [link]

Klapka, P., Halás, M., Netrdová, P., Nosek, V. 2016. The efficiency of areal units in spatial analysis: assessing the performance of functional and administrative regions. Moravian Geographical Reports 24 (2), 47–59. ISSN 1210-8812, DOI: 10.1515/mgr-2016-0010. [link]

Halás, M., Kraft, S. 2016. Modeling and prediction of long-distance traffic flows through the example of road transport in the Czech Republic. Scottish Geographical Journal 132 (1), 103–117. ISSN 1470-2541, DOI: 10.1080/14702541.2015.1084029. [link]

Halás, M., Klapka, P., Tonev, P., Bednář, M. 2015. An alternative definition and use for the constraint function for rule-based methods of functional regionalisation. Environment and Planning A 47 (5), 1175–1191. ISSN 0308-518X, DOI: 10.1177/0308518X15592306. [link]

Halás, M., Klapka, P. 2015. Spatial influence of regional centres of Slovakia: analysis based on the distance-decay function. Rendiconti Lincei, Scienze Fisiche e Naturali 26 (2), 169–185. ISSN 2037-4631, DOI: 10.1007/s12210-015-0387-4. [link]

Roubínek, P., Kladivo, P., Halás, M., Koutský, J., Opravil, Z. 2015. Changes in the financing of municipalities and local governments of selected cities: possible effects on disintegration processes and municipal policy. E+M Ekonomie a Management 18 (1), 134–150. ISSN 1212-3609, DOI: 10.15240/tul/001/2015-1-011. [link]

Halás, M., Klapka, P., Kladivo, P. 2014. Distance-decay functions for daily travel-to-work flows. Journal of Transport Geography 35, 107–119. ISSN 0966-6923, DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2014.02.001. [link]

Klapka, P., Halás, M., Erlebach, M., Tonev, P., Bednář, M. 2014. A multistage agglomerative approach for defining functional regions of the Czech Republic: the use of 2001 commuting data. Moravian Geographical Reports 22 (4), 2–13. ISSN 1210-8812, DOI: 10.1515/mgr-2014-0019. [link]

Halás, M. 2014. Modelovanie priestorového usporiadania a dichotómie centrum – periféria. Geografie 119 (4), 384–405. ISSN 1212-0014. [link]

Halás, M. 2014. The development of selected mutual relations between the Czech Republic and Slovakia. European Review 22 (3), 414–431. ISSN 1062-7987, DOI: 10.1017/S1062798714000258. [link]

Kraft, S., Halás, M., Vančura, M. 2014. The delimitation of urban hinterlands based on transport flows: a case study of regional capitals in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports 22 (1), 24–32. ISSN 1210-8812, DOI: 10.2478/mgr-2014-0003. [link]

Časopisy v databázi Scopus

Pálóczi, G., Pénzes, J., Hurbánek, P., Halás, M., Klapka, P. 2016. Attempts to delineate functional regions in Hungary based on commuting data. Regional Statistics 6 (1), 23–41. ISSN 2063-9538, DOI: 10.15196/RS06102. [link]

Halás, M., Klapka, P., Bleha, B., Bednář, M. 2014. Funkčné regióny na Slovensku podľa denných tokov do zamestnania. Geografický časopis / Geographical Journal 66 (2), 89–114. ISSN 0016-7193. [link]

Halás, M., Zuskáčová, V. 2013. Travelling to services in the daily urban system of Olomouc. Bulletin of Geography, Socio-economic Series, No. 20, 23–41. ISSN 1732-4254, DOI: 102478/bog-2013-0009. [link]

Časopisy v databázi Rady pro VaVaI

Klapka, P., Halás, M., Tonev, P., Bednář, M. 2013. Functional regions of the Czech Republic: simpler and more advanced methods of regional taxonomy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica 44 (1), 45–57. ISSN 1212-2157.

Vysokoškolské učebnice a skripta

Halás, M., Brychtová, Š., Fňukal, M. 2013. Základy humánní geografie 1: geografie obyvatelstva a sídel. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3847-4. [link]

Odborné sborníky

Tonev, P., Halás, M., Klapka, P. 2018. Prostorová neurčitost funkčních regionů: porovnání pracovní dojížďky v letech 1991-2011. In: XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, sborník příspěvků. Brno, Masarykova univerzita, 285–292. ISBN 978-80-210-8969-3, DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-37.

Tonev, P., Tomáš, M., Erlebach, M., Halás, M., Klapka, P. 2017. Prostorová neurčitost funkčních regionů: porovnání školské a pracovní dojížďky. In: XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, sborník příspěvků. Brno, Masarykova univerzita, 342–348. ISBN 978-80-210-8587-9, DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-43. [link]

Halás, M., Erlebach, M., Klapka, P., Tomáš, M. 2016. Efficiency of delineation of administrative regions: a functional region approach. In: 19th International Colloquium on Regional Sciences, Conference Proceedings. Brno, Masaryk University, 565–572. ISBN 978-80-210-8273-1, DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-72. [link]

Tomáš, M., Klapka, P., Halás, M., Erlebach, M. 2016. Inner structure of functional regions: relationships between proto-centres. In: 19th International Colloquium on Regional Sciences, Conference Proceedings. Brno, Masaryk University, 573–579. ISBN 978-80-210-8273-1, DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-73. [link]

Halás, M., Klapka, P., Tonev, P. 2014. A contribution to human geographical regionalisation of the Czech Republic at the mezzo level. In: 17th International Colloquium on Regional Sciences, Conference Proceedings. Brno, Masaryk University, 715–721. ISBN 978-80-210-6840-7, DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-92. [link]

Erlebach, M., Klapka, P., Halás, M., Tonev, P. 2014. Inner structure of functional region: theoretical aspects. In: 17th International Colloquium on Regional Sciences, Conference Proceedings. Brno, Masaryk University, 722–727. ISBN 978-80-210-6840-7, DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-93. [link]

Klapka, P., Halás, M., Tonev, P. 2013. Functional regions: concept and types. In: 16th International Colloquium on Regional Sciences, Conference Proceedings. Brno, Masaryk University, 94–101. ISBN 978-80-210-6257-3, DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-11. [link]

Halás, M., Kladivo, P., Roubínek, P. 2013. Koncept kompaktního města: příspěvek k výzkumu a správě. In: XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, sborník příspěvků. Brno, Masarykova univerzita, 140–146. ISBN 978-80-210-6257-3, DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-16. [link]

Řešené vědecké projekty

2016–2018

Prostorová neurčitost a fuzzy regionální systémy: identifikace, analýza a implikace pulsujících funkčních
regionů

Grantová agentura České republiky, hlavní řešitel

2015–2016

Geografické struktury a interakce: analýza a modelování organizace prostoru
Interní grantová agentura Univerzity Palackého v Olomouci, hlavní řešitel

2014–2015

Vliv přeshraniční spolupráce na regionální rozvoj českého pohraničí
Technologická agentura České republiky, řešitel za UP

2011–2014

Urbánní a suburbánní kvalita života: geografický pohled
Grantová agentura České republiky, člen řešitelského kolektivu (hlavní řešitel V. Ira)

2009–2012

Časoprostorová organizace denních urbánních systémů: analýza a hodnocení vybraných procesů
Grantová agentura Akademie věd ČR, člen řešitelského kolektivu (hlavní řešitel J. Kunc)

2009–2011

Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostředí z pohledu geografie času
Grantová agentura České republiky, člen řešitelského kolektivu (hlavní řešitel J. Maryáš)

2009–2011

Kvantitativní metody a syntetizující grafické metody v aproximaci, projekci a modelování geografických jevů
Grantová agentura Akademie věd ČR, člen řešitelského kolektivu (hlavní řešitel P. Klapka)

2005–2008

Marginalita jako důsledek prostorovo diferencovaného socio-ekonomického vývoje a regionální rozvoj na Slovensku v podmínkách integrace do EU
Agentura na podporu výzkumu a vývoje, hlavní řešitel

2003–2005

Změny agrorurálních struktur na Slovensku v evropském kontextu
Vědecká grantová agentura MŠ SR a SAV, člen řešitelského kolektivu (hlavní řešitel P. Spišiak)

2003–2005

Územní plány a plánování měst SR v transformační etapě
Vědecká grantová agentura MŠ SR a SAV, člen řešitelského kolektivu (hlavní řešitel V. Slavík)

2002–2004

Časoprostorové souvislosti a důsledky reformních procesů na Slovensku po roce 1989
Vědecká grantová agentura MŠ SR a SAV, člen řešitelského kolektivu (hlavní řešitel J. Buček)

Vzdělání

2008

doc.
Univerzita Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta (obor: regionální geografie)
(habilitační práce: Možnosti geografie v identifikaci, aproximaci a plánování uspořádání prostorových prvků)

2003

Ph.D.
Univerzita Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta (obor: humánní geografie)
(disertační práce: Přeshraniční vazby, přeshraniční spolupráce – aplikace na slovensko-české pohraničí)

1992–1997

Mgr.
Univerzita Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta (obor: matematika-zeměpis)
(diplomová práce: Přeshraniční vazby a spolupráce okresu Skalica s ČR)

Profesní činnost

od 2006

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie (odborný asistent, docent)

1997–2006

Univerzita Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta, Katedra humánní geografie a demogeografie (DSP, asistent, odborný asistent)

Odborné zájmy

Sídelní a regionální systémy
  - regionální taxonomie
  - prostorové modely a interakce
  - zákonitosti sídelních a regionálních systémů

Řízení a plánování prostoru
  - urbanismus a územní plánování
  - municipální ekonomie, municipální politika
  - regionální ekonomie, regionální rozvoj a politika

Členství v organizacích

Česká geografická společnost
Slovenská geografická společnost
Společnost pro regionální vědu a politiku
Mensa Slovensko