Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.

Marián Halás

profesor, zástupce vedoucího katedry
pracovna 2.019
tel.: (+420) 585 634 593, (+420) 775 772 337
e-mail: marian.halas@upol.cz
konzultační hodiny: pondělí 8.30–10.00
English | ResearchGate | PublonsORCID

Výuka

Humánní geografie 1 KGG/HG1
Municipální ekonomie a municipální politika KGG/MEMP
Prostorová analýza a prostorové interakce KGG/PAPI
Regiony a regionální taxonomie KGG/RETX
Sociální geografie pro vzdělávání KGG/SGV

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)

Přehled publikací

Přehled všech publikací

Přehled publikací za posledních 10 let (od roku 2014):

Monografie a kapitoly v monografiích

Halás, M. 2018. Development of the Slovak borderlands with an emphasis on the situation after Schengen: internal and external borders. In: Borders in Central Europe After the Schengen Agreement. Springer, Cham, 125–145. ISBN 978-3-319-63015-1, DOI: 10.1007/978-3-319-63016-8_8. [link]

Časopisy v databázích Web of Science

Halás, M. 2024. Temporality in the delimitation of functional regions: the use of mobile phone location data. Regional Studies. ISSN 0034-3404, DOI: 10.1080/00343404.2024.2325612. [link]

Halás, M., Klapka, P. 2023. The timescape of the city: example of spatial interactions based on big data. Habitat International 131, 102736. ISSN 0197-3975, DOI: 10.1016/j.habitatint.2022.102736. [link]

Kraft, S., Halás, M., Klapka, P., Blažek, V. 2022. Functional regions as a platform to define integrated transport system zones: the use of population flows data. Applied Geography 144, 102732. ISSN 0143-6228, DOI: 10.1016/j.apgeog.2022.102732. [link]

Halás, M., Klapka, P. 2021. Revealing the structures of internal migration: a distance and a time-space behaviour perspectives. Applied Geography 137, 102603. ISSN 0143-6228, DOI: 10.1016/j.apgeog.2021.102603. [link]

Halás, M., Blažek, V., Klapka, P., Kraft, S. 2021. Population movements based on mobile phone location data: the Czech Republic. Journal of Maps 17 (1), 116–122. ISSN 1744-5647, DOI: 10.1080/17445647.2021.1937730. [link]

Klapka, P., Kraft, S., Halás, M. 2020. Network based definition of functional regions: a graph theory approachfor spatial distribution of traffic flows. Journal of Transport Geography 88, 102855. ISSN 0966-6923, DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2020.102855. [link]

Halás, M., Kraft, S., Klapka, P. 2020. Global spatial organization of air transport: the definition of functional airline regions. The Geographical Journal 186 (1), 2–15. ISSN 0016-7398, DOI: 10.1111/geoj.12313. [link]

Halás, M., Klapka, P. 2020. Heterogenita a kontinuita geografického prostoru: příklad funkčních regionů Slovenska. Geografie 125 (3), 319–342. ISSN 1212-0014, DOI: 10.37040/geografie2020125030319. [link]

Halás, M., Klapka, P., Erlebach, M. 2019. Unveiling spatial uncertainty: a method to evaluate the fuzzy nature of functional regions. Regional Studies 53 (7), 1029–1041. ISSN 0034-3404, DOI: 10.1080/00343404.2018.1537483. [link]

Erlebach, M., Halás, M., Daniel, J., Klapka, P. 2019. Is there congruence in the spatial patterns of regions derived from scalar and vector geographical information? Moravian Geographical Reports 27 (1), 2–14. ISSN: 1210-8812, DOI: 10.2478/mgr-2019-0001. [link]

Halás, M., Klapka, P., Hurbánek, P., Bleha, B., Pénzes, J., Pálóczi, G. 2019. A definition of relevant functional regions for international comparisons: the case of Central Europe. Area 51 (3), 489–499. ISSN 1475-4762, DOI: 10.1111/area.12487. [link]

Halás, M., Klapka, P. 2017. Functionality versus gerrymandering and nationalism in administrative geography: lessons from Slovakia. Regional Studies 51 (10), 1568–1579. ISSN 0034-3404, DOI: 10.1080/00343404.2016.1215602. [link]

Halás, M., Klapka, P., Bačík, V., Klobučník, M. 2017. The spatial equity principle in the administrative division of the Central European countries. PLoS ONE 12 (11), e0187406. DOI: 10.1371/journal.pone.0187406. [link]

Halás, M., Klapka, P., Tonev, P. 2016. The use of migration data to define functional regions: the case of the Czech Republic. Applied Geography 76, 98–105. ISSN 0143-6228, DOI: 10.1016/j.apgeog.2016.09.010. [link]

Klapka, P., Halás, M. 2016. Conceptualising patterns of spatial flows: five decades of advances in the definition and use of functional regions. Moravian Geographical Reports 24 (2), 2–11. ISSN 1210-8812, DOI: 10.1515/mgr-2016-0006. [link]

Klapka, P., Halás, M., Netrdová, P., Nosek, V. 2016. The efficiency of areal units in spatial analysis: assessing the performance of functional and administrative regions. Moravian Geographical Reports 24 (2), 47–59. ISSN 1210-8812, DOI: 10.1515/mgr-2016-0010. [link]

Halás, M., Kraft, S. 2016. Modeling and prediction of long-distance traffic flows through the example of road transport in the Czech Republic. Scottish Geographical Journal 132 (1), 103–117. ISSN 1470-2541, DOI: 10.1080/14702541.2015.1084029. [link]

Halás, M., Klapka, P., Tonev, P., Bednář, M. 2015. An alternative definition and use for the constraint function for rule-based methods of functional regionalisation. Environment and Planning A 47 (5), 1175–1191. ISSN 0308-518X, DOI: 10.1177/0308518X15592306. [link]

Halás, M., Klapka, P. 2015. Spatial influence of regional centres of Slovakia: analysis based on the distance-decay function. Rendiconti Lincei, Scienze Fisiche e Naturali 26 (2), 169–185. ISSN 2037-4631, DOI: 10.1007/s12210-015-0387-4. [link]

Roubínek, P., Kladivo, P., Halás, M., Koutský, J., Opravil, Z. 2015. Changes in the financing of municipalities and local governments of selected cities: possible effects on disintegration processes and municipal policy. E+M Ekonomie a Management 18 (1), 134–150. ISSN 1212-3609, DOI: 10.15240/tul/001/2015-1-011. [link]

Halás, M., Klapka, P., Kladivo, P. 2014. Distance-decay functions for daily travel-to-work flows. Journal of Transport Geography 35, 107–119. ISSN 0966-6923, DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2014.02.001. [link]

Klapka, P., Halás, M., Erlebach, M., Tonev, P., Bednář, M. 2014. A multistage agglomerative approach for defining functional regions of the Czech Republic: the use of 2001 commuting data. Moravian Geographical Reports 22 (4), 2–13. ISSN 1210-8812, DOI: 10.1515/mgr-2014-0019. [link]

Halás, M. 2014. Modelovanie priestorového usporiadania a dichotómie centrum – periféria. Geografie 119 (4), 384–405. ISSN 1212-0014. [link]

Halás, M. 2014. The development of selected mutual relations between the Czech Republic and Slovakia. European Review 22 (3), 414–431. ISSN 1062-7987, DOI: 10.1017/S1062798714000258. [link]

Kraft, S., Halás, M., Vančura, M. 2014. The delimitation of urban hinterlands based on transport flows: a case study of regional capitals in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports 22 (1), 24–32. ISSN 1210-8812, DOI: 10.2478/mgr-2014-0003. [link]

Časopisy v databázi Scopus

Pálóczi, G., Pénzes, J., Hurbánek, P., Halás, M., Klapka, P. 2016. Attempts to delineate functional regions in Hungary based on commuting data. Regional Statistics 6 (1), 23–41. ISSN 2063-9538, DOI: 10.15196/RS06102. [link]

Halás, M., Klapka, P., Bleha, B., Bednář, M. 2014. Funkčné regióny na Slovensku podľa denných tokov do zamestnania. Geografický časopis / Geographical Journal 66 (2), 89–114. ISSN 0016-7193. [link]

Odborné sborníky

Tonev, P., Halás, M., Klapka, P., Kraft, S. 2022. Vybrané prostorové aspekty migrace specifických skupin obyvatelstva v ČR. In: XXV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, sborník příspěvků. Brno, Masarykova univerzita, 437–445. ISBN 978-80-280-0068-4, DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P280-0068-2022-53. [link]

Tonev, P., Halás, M., Klapka, P. 2018. Prostorová neurčitost funkčních regionů: porovnání pracovní dojížďky v letech 1991-2011. In: XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, sborník příspěvků. Brno, Masarykova univerzita, 285–292. ISBN 978-80-210-8969-3, DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-37. [link]

Tonev, P., Tomáš, M., Erlebach, M., Halás, M., Klapka, P. 2017. Prostorová neurčitost funkčních regionů: porovnání školské a pracovní dojížďky. In: XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, sborník příspěvků. Brno, Masarykova univerzita, 342–348. ISBN 978-80-210-8587-9, DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-43. [link]

Halás, M., Erlebach, M., Klapka, P., Tomáš, M. 2016. Efficiency of delineation of administrative regions: a functional region approach. In: 19th International Colloquium on Regional Sciences, Conference Proceedings. Brno, Masaryk University, 565–572. ISBN 978-80-210-8273-1, DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-72. [link]

Tomáš, M., Klapka, P., Halás, M., Erlebach, M. 2016. Inner structure of functional regions: relationships between proto-centres. In: 19th International Colloquium on Regional Sciences, Conference Proceedings. Brno, Masaryk University, 573–579. ISBN 978-80-210-8273-1, DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-73. [link]

Halás, M., Klapka, P., Tonev, P. 2014. A contribution to human geographical regionalisation of the Czech Republic at the mezzo level. In: 17th International Colloquium on Regional Sciences, Conference Proceedings. Brno, Masaryk University, 715–721. ISBN 978-80-210-6840-7, DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-92. [link]

Erlebach, M., Klapka, P., Halás, M., Tonev, P. 2014. Inner structure of functional region: theoretical aspects. In: 17th International Colloquium on Regional Sciences, Conference Proceedings. Brno, Masaryk University, 722–727. ISBN 978-80-210-6840-7, DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-93. [link]

Řešené vědecké projekty

2024–2026

Struktury prostorových interakcí: role vzdálenosti a prostorových vzorů
Grantová agentura České republiky, hlavní řešitel

2023–2024

Role času ve výzkumu prostředí měst a regionů: rytmicita i kontinuita
Interní grantová agentura Univerzity Palackého v Olomouci, hlavní řešitel

2020–2022

Prostorové interakce a jejich konceptualizace: analýza selektivity, neurčitosti a hierarchie
Grantová agentura České republiky, hlavní řešitel

2016–2018

Prostorová neurčitost a fuzzy regionální systémy: identifikace, analýza a implikace pulsujících funkčních
regionů

Grantová agentura České republiky, hlavní řešitel

2015–2016

Geografické struktury a interakce: analýza a modelování organizace prostoru
Interní grantová agentura Univerzity Palackého v Olomouci, hlavní řešitel

2014–2015

Vliv přeshraniční spolupráce na regionální rozvoj českého pohraničí
Technologická agentura České republiky, řešitel za UP

2011–2014

Urbánní a suburbánní kvalita života: geografický pohled
Grantová agentura České republiky, člen řešitelského kolektivu (hlavní řešitel V. Ira)

2009–2012

Časoprostorová organizace denních urbánních systémů: analýza a hodnocení vybraných procesů
Grantová agentura Akademie věd ČR, člen řešitelského kolektivu (hlavní řešitel J. Kunc)

2009–2011

Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostředí z pohledu geografie času
Grantová agentura České republiky, člen řešitelského kolektivu (hlavní řešitel J. Maryáš)

2009–2011

Kvantitativní metody a syntetizující grafické metody v aproximaci, projekci a modelování geografických jevů
Grantová agentura Akademie věd ČR, člen řešitelského kolektivu (hlavní řešitel P. Klapka)

2005–2008

Marginalita jako důsledek prostorovo diferencovaného socio-ekonomického vývoje a regionální rozvoj na Slovensku v podmínkách integrace do EU
Agentura na podporu výzkumu a vývoje, hlavní řešitel

2003–2005

Změny agrorurálních struktur na Slovensku v evropském kontextu
Vědecká grantová agentura MŠ SR a SAV, člen řešitelského kolektivu (hlavní řešitel P. Spišiak)

2003–2005

Územní plány a plánování měst SR v transformační etapě
Vědecká grantová agentura MŠ SR a SAV, člen řešitelského kolektivu (hlavní řešitel V. Slavík)

2002–2004

Časoprostorové souvislosti a důsledky reformních procesů na Slovensku po roce 1989
Vědecká grantová agentura MŠ SR a SAV, člen řešitelského kolektivu (hlavní řešitel J. Buček)

Vzdělání

2019

prof.
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta (obor: politická a kulturní geografie)
(inaugurační přednáška: Gerrymandering a nacionalismus v administrativní geografii – příklad Slovenska)

2008

doc.
Univerzita Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta (obor: regionální geografie)
(habilitační práce: Možnosti geografie v identifikaci, aproximaci a plánování uspořádání prostorových prvků)

2003

Ph.D.
Univerzita Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta (obor: humánní geografie)
(disertační práce: Přeshraniční vazby, přeshraniční spolupráce – aplikace na slovensko-české pohraničí)

1992–1997

Mgr.
Univerzita Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta (obor: matematika-zeměpis)
(diplomová práce: Přeshraniční vazby a spolupráce okresu Skalica s ČR)

Profesní činnost

od 2006

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie (odborný asistent, docent, profesor)

1997–2006

Univerzita Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta, Katedra humánní geografie a demogeografie (DSP, asistent, odborný asistent)

Odborné zájmy

Sídelní a regionální systémy
  - regionální taxonomie
  - prostorové modely a interakce
  - zákonitosti sídelních a regionálních systémů

Řízení a plánování prostoru
  - urbanismus a územní plánování
  - municipální ekonomie, municipální politika
  - regionální ekonomie, regionální rozvoj a politika

Členství v organizacích

Česká geografická společnost
Slovenská geografická společnost
Společnost pro regionální vědu a politiku
Mensa Slovensko