Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Bc. Geografie (učitelská)

Studijní obor Geografie v učitelské verzi v rámci starší akreditace, určený studentům, kteří zahájili studium tohoto oboru v akademickém roce 2018/2019 nebo dříve. Noví studenti už do tohoto studijního oboru nejsou od roku 2019/2020 přijímáni, byl nahrazen studijním programem Geografie pro vzdělávání.

 
Studijní program: B1301 Geografie
Studijní obor: 1301R005 Geografie 
Typ studia: bakalářský
Forma studia: prezenční nebo kombinovaná
Standardní doba studia: 3 roky
Garant oboru: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Doporučený studijní plán

Nabídky konkrétních předmětů ve studijním plánu zobrazíte rozkliknutím nabídek ve Studijní agendě (STAG):

Obsah a rozsah státní závěrečné zkoušky

Studenti v posledním roce studia si zapisují jednotlivé předměty státní závěrečné zkoušky v rámci předzápisu a přihlašují se na termíny zkoušky prostřednictvím Studijní agendy (STAG).
Součástí státní zkoušky je i obhajoba bakalářské práce. Kterákoliv část státní zkoušky (včetně obhajoby bakalářské práce) je možná až po splnění všech studijních povinností předepsaných studijním plánem oboru (dílčí studium je nutné formálně uzavřít na svém studijním oddělení).

kód název předmětu kredity semestr
KGG/SZZG1 Obecná fyzická geografie 0 3 LS
KGG/SZZG2 Obecná humánní geografie 0 3 LS

PDFTematické okruhy státní závěrečné zkoušky (PDF)

Státní zkouška z obou předmětů probíhá ve společném termínu písemnou formou a je vyhodnocována zkušební komisí. Součástí státní zkoušky je i zkouška z druhého oboru studia a obhajoba bakalářské práce (pouze z jednoho oboru).

Témata bakalářských prací