Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

RNDr. Bohumil FRANTÁL, Ph.D.

Bohumil Frantál

vědecký pracovník, oddělení humánní geografie

tel. (+420) 585 634 592
e-mail: frantal@geonika.cz
konzultační hodiny: pouze v časech navazujících na výuku

 

English | ResearchGate | ResearcherID | ORCID

Pedagogická činnost

Energie, krajina, udržitelnost: úvod do geografie energie (KGG/EKU)
Environmentální sociologie (KGG/ES)
Práce s informacemi a akademické psaní (KGG/PIAP)

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)