Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Bakalářské práce 2006 – Mezinárodní rozvojová studia

Práce obhájené v červnu 2006

BAŤOVÁ (vd. ŘÍHOVÁ) Dagmar
Základní zdroje a příčiny migrace žadatelů o azyl v České republice
VE: mgr. Stojanov    OP: doc. Toušek    Obhájeno: 14. 6. 2006    Známka: 1

BRANNÁ Stanislava
Causes and Impacts of Brain Drain in Africa
VE: mgr. Stojanov    OP: mgr. Kovář    Obhájeno: 14. 6. 2006    Známka: 1

DOSTÁLOVÁ Eva
Analýza stavu malárie v Africe
VE: prof. Janout    OP: MUDr. Markvart    Obhájeno: 14. 6. 2006    Známka: 1

DUDKOVÁ Lenka
Globální rozvojové vzdělávání v prostředí České republiky
VE: mgr. Stojanov    OP: mgr. Holcová    Obhájeno: 14. 6. 2006    Známka: 1

HANÁKOVÁ Veronika
Dětská práce v rozvojových zemích
VE: doc. Nováček    OP: mgr. Opršal    Obhájeno: 14. 6. 2006    Známka: 2

IHNÁT Petr
Udržitelný rozvoj v brazilském městě Curitiba
VE: mgr. Stojanov    OP: dr. Fňukal    Obhájeno: 14. 6. 2006    Známka: 2

KRYLOVÁ Petra
Debt Relief
VE: doc. Nováček    OP: dr. Silný    Obhájeno: 14. 6. 2006    Známka: 1

KUDA Vladislav
Organizační formy evropských kolonií v Africe
VE: dr. Fňukal    OP: doc. Nováček    Obhájeno: 14. 6. 2006    Známka: 1

LOŠŤÁK Pavel
Desertifikace – globální problém lidstva
VE: doc. Nováček    OP: mgr. Stojanov    Obhájeno: 15. 6. 2006    Známka: 3

PECH Lukáš
Běloši v subsaharské Africe po roce 1960. Příspěvek ke studiu změn rasové struktury obyvatelstva
VE: dr. Fňukal    OP: doc. Nováček    Obhájeno: 15. 6. 2006    Známka: 2

PEJLOVÁ Pavlína
Problematika dodržování lidských práv a její důsledky pro rozvoj na příkladu Kuby
VE: dr. Fňukal    OP: mgr. Opršal    Obhájeno: 15. 6. 2006    Známka: 1

PLACHETKA David
Problematika hodnocení projektů rozvojové spolupráce
VE: mgr. Stojanov    OP: dr. Jelínek    Obhájeno: 15. 6. 2006    Známka: 2

PRÁŠILOVÁ Jana
Významná světová zemětřesení v letech 2000–2005 a jejich důsledky
VE: dr. Smolová    OP: prof. Zapletal    Obhájeno: 15. 6. 2006    Známka: 1

ŠÁDKOVÁ Jitka
Kvalita života dětí v rozvojových zemích
VE: dr. Ptáček    OP: doc. Nováček    Obhájeno: 15. 6. 2006    Známka: 1

VERNEROVÁ Eva
Analýza příčin dlužní krize a jejich řešení na příkladu Zambie a Argentiny
VE: mgr. Stojanov    OP: ing. mgr. Foltýnová    Obhájeno: 15. 6. 2006    Známka: 1

ŽOHOVÁ Tereza
Charakteristika oboru "rozvojových studií" (Development Studies) v Evropě
VE: mgr. Stojanov    OP: dr. Daněk    Obhájeno: 15. 6. 2006    Známka: 1

Práce obhájené v září 2006

ČERNÝ Tomáš
Strategie udržitelného rozvoje měst v Evropě a rozvojových zemích
VE: doc. Nováček    OP: mgr. Opršal    Obhájeno: 4. 9. 2006    Známka: 2

KVÍTKOVÁ Petra
Příčiny hladomorů v rozvojovém světě se zaměřením na Asii
VE: doc. Nováček    OP: dr. Ptáček    Obhájeno: 4. 9. 2006    Známka: 1