Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Bakalářské práce

Odevzdávání bakalářské práce se řídí závaznými pokyny. Autorům prací jsou k dispozici také vybraná technická doporučení. Aktuální termíny odevzdání a plánovaných obhajob bakalářských prací naleznete v Harmonogramu katedry geografie.

Formulář posudku: ke stažení zde

Přehled bakalářských prací

Aktuálně zadané bakalářské práce

Poznámka: Odkazy na vyhledávací seznamy vedou do Portálu UP.

Přehled obhájených bakalářských prací

Obhájené práce lze vyhledávat přímo v Portálu UP podle zadaných parametrů (rok obhajoby, vedoucí práce apod.). Odkazy na seznamy obhájených bakalářských prací podle roku obhajoby:

Archiv bakalářských prací z let 2006–2014 je sestaven podle roku obhajoby a studovaného oboru:

2014 Regionální geografie Učitelství geografie
2013 Regionální geografie Učitelství geografie
2012 Regionální geografie Učitelství geografie
2011 Regionální geografie Učitelství geografie
2010 Regionální geografie Učitelství geografie
2009 Regionální geografie Učitelství geografie
2008 Učitelství geografie
2007 Učitelství geografie
2006 Učitelství geografie

V letech 2006 a 2007 byly na katedře geografie obhajovány také bakalářské práce z oboru Mezinárodní rozvojová studia: MRS 2007 | MRS 2006.

Poznámka: Před rokem 2006 se na katedře geografie bakalářské práce neodevzdávaly, dřívější systém uzavíral první etapu studia ve 3. ročníku soubornými zkouškami a studenti psali až ve 4.–5. ročníku diplomové práce k završení magisterského studia.