Palacký University Olomouc
UP

Contact
CZ

Mgr. Daniel DOLEŽAL

Daniel Doležaldoctoral candidate in Regional geography
office 5.010 on the 5th floor of the main building of the Faculty of Science UP
tel. (+420) 585 634 675
email: daniel.dolezal01@upol.cz
konzultační hodiny: Wednesday 8:15 to 8:45 and 10:30 to 11:30 a.m.
Česky
 | ORCID

Teaching

Prezenční studium

Kartografie KGG/KART

Publications

Ostatní recenzované odborné časopisy

Doležal, D. (2022): Místa strachu z kriminality v Přerově. Informace ČGS 41(1): 1–13. [link]

Šimáček, P., Doležal, D., Šerý, M., Fiedor, D., Pánek, J., Szczyrba, Z. (2020): Participativní mapování míst strachu z kriminality jako příspěvek k rozvoji urbánního prostředí. Urbanismus a územní rozvoj 23(5): 4–10.

Education

2017–2020

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Regionální geografie; bakalářská práce: Geografická analýza lokalit strachu z kriminality na území města Přerov)

2020–2022

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Geografie a regionální rozvoj; diplomová práce: Obrazy a významy míst v Přerově prizmatem místních obyvatel)

od 2022

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program Geografie, obor: Regionální geografie; téma disertační práce: Geografická podmíněnost atraktivity území k bydlení, školitel práce: Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.)