Search  |  Česky

Mgr. Petr ŠIMÁČEK, Ph.D.

Petr Šimáček

lecturer, physical geography section

tel. (+420) 585 634 595, (+420) 733 690 783
e-mail: petr.simacek@upol.cz
consultation hours: Wednesday 2:00 to 3:30 p.m.

Česky

Teaching competence

In Czech

GIS v regionální geografii 1 (KGG/GISR1)
GIS v regionální geografii 2 (KGG/GISR2)
Regionální geografie ČR 2 (KGG/GCR2)
Regionální informační systémy (KGG/RIS)
Terénní výuka geografie (KGG/TVG)

Qualifications

2003-2006

Bc. (B.Sc.)
Palacký Univesity Olomouc, Faculty of Science (study programme Geography-Geoinformatics; bachelor thesis: Lexikon antropogenních tvarů reliéfu)

2006–2008

Mgr. (M.Sc.)
Palacký University Olomouc, Faculty of Science (study programme Geography-Applied Geoinformatics (in Environmental Conservation); diploma thesis: Mapový portál sadů, parků a zahrad města Olomouce)

2008–2015

Ph.D.
Masaryk University Brno, Faculty of Science (doctoral study programme Regional Geography, Regional Development)

Publications

List of publications in the last five years (since 2013):

Journals included in the Web of Science

Šerý, M., Šimáček, P. (2013): Vnímání hranic obyvatelstvem regionů s rozdílnou kontinuitou socio-historického vývoje jako dílčí aspekt jejich regionální identity. Geografie: sborník České geografické společnosti 118, 4, 392–414. [link]

Journals included in the Scopus database

Šimáček, P., Szczyzrba, Z., Andráško, I., Kunc, J. (2015): Twenty-five years of humanising post-socialist housing estates: from quantitative needs to qualitative requirements. Geographia Polonica 88, 4, 649–668. [link]

Hercik, J., Šimáček, P., Szczyrba, Z., Smolová, I. (2014): Military brownfields in the Czech Republic and the potential for their revitalisation, focused on their residential function. Quaestiones Geographicae 33, 2, 127–138.  [link]

Chapters in monographs

Ptáček, P., Szczyrba, Z., Šimáček, P. (2013): Nerezidenční suburbanizace v České republice: vývoj, příčiny a důsledky. In Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. eds.: Sub urbs: krajina, sídla a lidé. Praha: Academia, 81–101.

University textbooks

Geletič, J., Hladiš, L., Šimáček, P. (2013): Úvod do ArcGIS 10. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Other publications

Šimáček, P., Szczyrba, Z., Andráško, I., Kunc, J. (2015): Humanizace postsocialistických sídlišť – směřování k lepší kvalitě života. Životné prostredie 49, 2, 74–81. [link]

List of all publications

Professional interests

Geoinformatics.


Last modified 06/08/17 | ↑ top

Site Map | CMS Made Simple