Search  |  Česky

Mgr. Petr ŠIMÁČEK, Ph.D.

Petr Šimáček

lecturer, head of human geography section

tel. (+420) 585 634 595, (+420) 733 690 783
e-mail: petr.simacek@upol.cz
consultation hours: Tuesday 1:00 to 2:30 p.m.

Česky

Teaching competence

In Czech

GIS v regionální geografii 1 (KGG/GISR1)
GIS v regionální geografii 2 (KGG/GISR2)
Regionální geografie ČR 2 (KGG/GCR2)
Regionální informační systémy (KGG/RIS)
Terénní výuka geografie (KGG/TVG)

Qualifications

2003-2006

Bc. (B.Sc.)
Palacký Univesity Olomouc, Faculty of Science (study programme Geography-Geoinformatics; bachelor thesis: Lexikon antropogenních tvarů reliéfu)

2006–2008

Mgr. (M.Sc.)
Palacký University Olomouc, Faculty of Science (study programme Geography-Applied Geoinformatics (in Environmental Conservation); diploma thesis: Mapový portál sadů, parků a zahrad města Olomouce)

2008–2015

Ph.D.
Masaryk University Brno, Faculty of Science (doctoral study programme Regional Geography, Regional Development)

Publications

List of publications in the last five years (since 2014):

Journals included in the Scopus database

Šimáček, P., Szczyzrba, Z., Andráško, I., Kunc, J. (2015): Twenty-five years of humanising post-socialist housing estates: from quantitative needs to qualitative requirements. Geographia Polonica 88, 4, 649–668. DOI: 10.7163/GPol.0039. [link]

Hercik, J., Šimáček, P., Szczyrba, Z., Smolová, I. (2014): Military brownfields in the Czech Republic and the potential for their revitalisation, focused on their residential function. Quaestiones Geographicae 33, 2, 127–138. DOI: 10.2478/quageo-2014-0021. [link]

Other peer-reviewed scientific journals

Šimáček, P., Šerý, M., Szczyrba, Z. (2017): Regional differentiation of the dwellings construction in the Czech Republic during the transition period. Geografski pregled 38, 37–52. [link]

Šimáček, P., Szczyrba, Z., Andráško, I., Kunc, J. (2015): Humanizace postsocialistických sídlišť – směřování k lepší kvalitě života. Životné prostredie 49, 2, 74–81. [link]

Other publications

Šimáček, P., Kosová, D. (2016): Percepce strachu z kriminality na území města Jihlavy. In Nováček, A. ed.: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva: Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS, 5.–7. září 2016. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 130–134.

Tichá, V., Fialová, H., Fňukal, M., Král, O., Šerý, M., Šimáček, P. (2016): Atlas voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje. Pardubice: ČSÚ. ISBN 978-80-250-2732-5. [link]

Šimáček, P. (2015): Spokojenost obyvatel s bydlením ve velkých městech Olomouckého kraje. In Kulla, M., Novotný, L. eds.: Zborník abstraktov zo 7. medzinárodného geografického kolokvia, Danišovce 21.–23. 10. 2015. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 36–37.

Šerý, M., Hubl, R., Odehnal, J., Opravil, Z., Szczyrba, Z., Šanda, R., Šimáček, P., Toušek, V. (2015): Uherské Hradiště, sociodemografický vývoj města a příčiny poklesu počtu obyvatel (studie). Olomouc: Univerzita Palackého, katedra geografie. [link]

List of all publications

Professional interests

Geoinformatics.


Last modified 17/09/18 | ↑ top

Site Map | CMS Made Simple