Search  |  Česky

Mgr. David FIEDOR, Ph.D.

David Fiedor

senior lecturer, human geography section
office 2.017
tel. (+420) 585 634 592
e-mail: david.fiedor@upol.cz
consultation hours: Wednesday 10:00 to 11:30 a.m.
Česky | ResearchGate | ORCID

Teaching competence

Full-time study in Czech

Statistika pro geografy (KGG/STG)
Základy statistiky a GIS (KGG/ZASG)

Part-time study in Czech

Základy statistiky a GIS (KGG/DZASG)

Supervision of theses

Bachelor theses: defended | currently assigned (STAG)
Master theses: defended | currenty assigned (STAG)

Publications

List of recent publications (since 2016):

Journals included in the Web of Science

Frajer, J., Fiedor, D. (2021): A historical curiosity or a source of accurate spatial information on historical land use? The issue of accuracy of old cadastres in the example of Josephian Cadastre from the Habsburg Empire. Land Use Policy 100: 104937. DOI: 10.1016/j.landusepol.2020.104937 [link]

Lehnert, M., Fiedor, D., Frajer, J., Hercik, J., Jurek, M. (2020): Czech students and mitigation of global warming: beliefs and willingness to take action. Environmental Education Research 26(6): 864–889. DOI: 10.1080/13504622.2019.1694140 [link]

Šimáček, P., Šerý, M., Fiedor, D., Brisudová, L. (2020): To fear or not to fear? Exploring the temporality of topophobia in urban environments. Moravian Geographical Reports 28(4): 308–321. DOI: 10.2478/mgr-2020-0023 [link]

Andráško, I., Dolák Klemešová, K., Dolák, L., Trojan, J., Fiedor, D. (2020): “Surely it will come again…”. Flood threat appraisal, mitigation strategies and protection motivation in Czech communities endangered by floods. Moravian Geographical Reports 28(3): 170–186. DOI: 10.2478/mgr-2020-0013 [link]

Fiedor, D., Šerý, M., Frajer, J., Szczyrba, Z. (2019): Attitudes of Mayors Towards Gambling: Evidence from the Czech Republic. Lex localis - Journal of Local Self-Government 17(1): 1–21. DOI: 10.4335/10.4335/17.1.1-21(2019) [link]

Fiedor, D., Král, O., Frajer, J., Šerý, M., Szczyrba, Z. (2019): What do residents consider to be gambling and what are their attitudes towards it? Evidence from the Czech Republic. Journal of Gambling Studies 35(4): 1347–1360. DOI: 10.1007/s10899-018-9804-9 [link]

Frajer, J., Fiedor, D. (2018): Discovering extinct water bodies in the landscape of Central Europe using toponymic GIS. Moravian Geographical Reports 26, 2, 121-134. DOI: 10.2478/mgr-2018-0010 [link]

Kita, P., Szczyrba, Z., Fiedor, D., Létal, A. (2018): Recognition of business risks when purchasing goods on the Internet using GIS: experience from Slovakia. Electronic Commerce Research 18, 3, 647–663. DOI: 10.1007/s10660-017-9276-5 [link]

Fiedor, D., Szczyrba, Z., Šerý, M., Smolová, I., Toušek, V. (2017): The spatial distribution of gambling and its economic benefits to municipalities in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports 25, 2, 104–117. DOI 10.1515/mgr-2017-0010 [link]

Journals included in the Scopus database

Arsenović, D., Lehnert, M., Fiedor, D., Šimáček, P., Středová, H., Středa, T., Savić, S. (2019): Heat-waves and mortality in Czech cities: A case study for the summers of 2015 and 2016. Geographica Pannonica 23(3): 162–172. DOI: 10.5937/gp23-22853 [link]

Other peer-reviewed scientific journals

Šimáček, P., Doležal, D., Šerý, M., Fiedor, D., Pánek, J., Szczyrba, Z. (2020): Participativní mapování míst strachu z kriminality jako příspěvek k rozvoji urbánního prostředí. Urbanismus a územní rozvoj 23(5): 4–10.

Holá, L., Fiedor, D., Urbanová, M. (2019): První setkání se zapsaným mediátorem na základě prostorové analýzy míry jeho využívání v České republice. Právník 158(9): 876–886. [link]

Fiedor, D. (2016): Gambling and its accessibility: case study of Olomouc (Czech Republic). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 47(1): 5–20. [link]

Monographs

Fiedor, D. (2020): Hazard v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). ISBN 978-80-7419-303-3.

Chapters in monographs

Szczyrba, Z., Turčínek, M., Fiedor, D., Dřímal, P. (2017): Nákupní centra v Olomouci a jejich vliv na dospívající: pokračování v diskusi nad tématem „mall junkies“. In Križan, F., Bilková, K., Barlík, P. (eds.): Maloobchod a špecifiká časovo-priestorového správania spotrebiteľov. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 99-127. ISBN 978-80-223-4434-0.

Proceedings

Dušková, M., Smolová, I., Szczyrba, Z., Fiedor, D. (2016): Prohlubující se internacionalizace v těžebním průmyslu ČR: regionální analýza na příkladu vybraných surovin [The deepening internationalization in the mining industry of the Czech Republic: regional analysis on the example of selected raw materials]. In Klímová, V., Žítek, V. eds.: XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 255–263. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-32 [link]

List of all publications

Qualifications

2007–2010

Bc. (B.Sc.)
Masaryk University Brno, Faculty of Science (study programme: Mathematics, Geography and Cartography; bachelor thesis: Statistics on secondary school)

2010–2012

Mgr. (M.Sc.)
Masaryk University Brno, Faculty of Science (study programme: Mathematics, Geography and Cartography; master thesis: Teaching support of statistics for students of geography)

2012–2017

Ph.D.
Masaryk University Brno, Faculty of Science (doctoral study programme Geography; study field Regional Geography and Regional Development; dissertation thesis: Regional-geographical differentiation of gambling in the Czech Republic)


Last modified 26/02/20 | ↑ top

Site Map | CMS Made Simple